ORACLEOracle poinformował o wprowadzeniu nowych rozwiązań w pakiecie Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud. Najnowsza wersja Oracle HCM Cloud jest częścią Oracle Cloud Applications Release 13. Wprowadza ona trzy nowe aplikacje, znaczące udoskonalenia interfejsu użytkownika i rozszerzenia dotychczasowych modułów HR. Innowacje obejmują zaawansowane funkcje rekrutacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, jak również nowe funkcje zapewniania zgodności z przepisami BHP i dotyczącymi ładu korporacyjnego.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Aby zatrzymać najlepszych pracowników i skutecznie nimi zarządzać, przedsiębiorstwa potrzebują odpowiedniej technologii umożliwiającej optymalizację obsługi pracowników oraz przewidywanie ich zmieniających się potrzeb i reagowanie na nie. Najnowsza wersja Oracle HCM Cloud pozwala specjalistom ds. kadr sprostać temu wyzwaniu dzięki połączeniu wszystkich najważniejszych funkcji HR na jednej platformie. Umożliwia to współpracę, optymalizację zarządzania pracownikami, udostępnianie pełnych informacji kadrowych, zwiększenie sprawności operacyjnej oraz ułatwienie komunikacji z dowolnego urządzenia.
Nowe dodatki do Oracle HCM Cloud udostępniają proste lecz zaawansowane funkcje, które pozwalają przedsiębiorstwom wykorzystać innowacje w celu przewidywania przyszłości i przygotowania się na nią – powiedział Chris Leone, wiceprezes Oracle Applications Development. Dzięki połączeniu innowacji w zakresie sztucznej inteligencji, udoskonalonego interfejsu użytkownika oraz rozszerzeń głównych modułów HR możemy pomóc specjalistom ds. kadr w przeprowadzeniu transformacji cyfrowej i osiągnięciu dobrych wyników biznesowych.
Dzięki wcześniejszym inwestycjom w analitykę predykcyjną i uczenie maszynowe, które to elementy są już wykorzystywane do obsługi rekomendacji w modułach Career Development i Oracle Learning Cloud, Oracle HCM Cloud to pionierskie rozwiązanie w dziedzinie sztucznej inteligencji. W najnowszej wersji Oracle w jeszcze szerszym zakresie wykorzystuje sztuczną inteligencję w celu umożliwienia realizacji następujących funkcji:
 
  • Kandydaci mogą używać pomocnych chatbotów w celu uzyskania większej ilości informacji na temat interesujących ich stanowisk oraz procesu rekrutacyjnego firmy, co pozwala zwiększyć zaangażowanie i konwersję kandydatów.
  • Algorytmy pomagają użytkownikom podejmować lepsze decyzje, od wskazywania zatrudniającym menedżerom potencjalnie najlepszych kandydatów, przez sugerowanie kandydatom innych możliwości zawodowych, po przewidywanie prawdopodobieństwa przyjęcia oferty pracy. Sztuczna inteligencja Oracle wykorzystuje firmowe dane o pracownikach, jak również informacje o kandydatach w celu poprowadzenia procesu rekrutacji i zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu
Poniżej nowe produkty, które zostały udostępnione w najnowszej wersji Oracle HCM Cloud.
  • Oracle Recruiting Cloud: nowe rozwiązanie rekrutacyjne zbudowane w oparciu o Oracle HCM Cloud. Udostępnia bardziej zaawansowane i wszechstronne funkcje pozyskiwania pracowników. Działy rekrutacyjne będą mogły prowadzić proaktywne kampanie i identyfikować przyszłych kandydatów przed pojawieniem się zapotrzebowania. Kandydaci wewnętrzni uzyskają szerszy dostęp do wewnętrznych ogłoszeń i potencjalnych ścieżek kariery dostępnych w firmie w celu dostosowania ich do aktualnych umiejętności i preferencji, jak również dostęp do nowych szkoleń w celu zwiększenia prawdopodobieństwa odniesienia sukcesu. Kandydaci zewnętrzni mogą używać pomocnych chatbotów w celu uzyskania większej ilości informacji na temat interesujących ich stanowisk oraz procesu rekrutacyjnego firmy, co pozwala zwiększyć zaangażowanie i konwersję kandydatów. Przedsiębiorstwa oferujące technologie HR (HRIT) skorzystają na uproszczonej administracji i bieżącej konserwacji oferowanych przez ujednoliconą platformę, co pomoże sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem klientami, jednokrotnym logowaniem, integracją danych i raportowaniem. Wszyscy użytkownicy będą mogli natomiast korzystać z przetwarzania danych algorytmicznych oraz chatbotów, które pomagają usprawnić rekomendacje i procesy podejmowania decyzji.
  • Workforce Health and Safety Incident Management: pozwala przedsiębiorstwom zarządzać wypadkami i niebezpiecznymi warunkami pracy w celu ich jak najlepszego dostosowania do celów w zakresie bezpieczeństwa. Funkcje rozwiązania obejmują zarządzanie incydentami; rejestrowanie kluczowych informacji o zdarzeniu wraz z danymi dostosowanymi w oparciu o typ zgłoszonego incydentu; możliwość śledzenia czynności w celu wyeliminowania przyczyny problemu; kokpity informacyjne dotyczące bezpieczeństwa; wsparcie w zakresie raportowania. Rozwiązanie idealnie nadaje się do miejsc pracy, w których występuje ciężka praca fizyczna i gdzie kwestie bezpieczeństwa są kluczowe, np. w branżach takich jak produkcja przemysłowa, łańcuch dostaw, budownictwo, inżynieria i motoryzacja.
  • Governance, Risk, and Compliance: rozwiązanie pomaga przedsiębiorstwom identyfikować, eliminować i monitorować ryzyko oraz zarządzać nim przez uproszczenie wdrażania projektów w dziedzinie ładu korporacyjnego i zgodności z przepisami. Powstrzymuje pracowników przed niewłaściwym wykorzystywaniem systemu dzięki bardziej przejrzystemu podziałowi obowiązków i większej liczbie zabezpieczeń, co pozwala zapobiec oszustwom.

Na podstawie materiałów Oracle, opracował Patrycjusz Jaworski

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top