loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Aby osiągnąć produkcję wolną od emisji dwutlenku węgla do 2045 r., czołowe przedsiębiorstwo wydobywcze LKAB niedawno rozpoczęło realizację jednego z największych planów inwestycyjnych w historii szwedzkiego przemysłu. W związku z tym, że cyfryzacja i automatyzacja są kluczowymi czynnikami umożliwiającymi realizację celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i produktywności, firma wybrała IFS, globalnego dostawcę oprogramowania dla przedsiębiorstw, aby dostarczył nowoczesne rozwiązanie w zakresie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), które ma pomóc LKAB w ustanowieniu nowego światowego standardu w dziedzinie wydobycia opartego na danych.
 
 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Państwowe przedsiębiorstwo wydobywcze LKAB zostało założone w 1890 roku. Produkuje 80% rudy żelaza w Europie i prowadzi największą na świecie podziemną kopalnię tego surowca.

Aby osiągnąć swoje cele w zakresie produktywności i ochrony środowiska, firma rozpoczęła kompleksową transformację cyfrową, która ma zapewnić przejrzystość procesów biznesowych, konsolidację i harmonizację procesów i danych, a także dostęp do wysokiej jakości informacji w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji.

W ramach procesu szczegółowej oceny LKAB przeanalizował rynek w poszukiwaniu najlepszego w swojej klasie rozwiązania EAM, które mogłoby obsługiwać jego kluczową działalność wydobywczą, oferując jednocześnie otwartą architekturę umożliwiającą łatwą integrację. Innym kluczowym czynnikiem było udostępnienie pracownikom intuicyjnej, łatwej w obsłudze technologii mobilnej w celu zapewnienia komfortu użytkowania.

LKAB wybrał rozwiązanie chmurowe IFS, które zapewnia zaawansowane możliwości w najważniejszych obszarach (takich jak wsparcie techniczne i logistyka), funkcje API zgodne ze specyfikacją REST i standardem OData oraz interfejs użytkownika oparty na przeglądarce.

Transformacja rozpoczęta przez LKAB pozwoli przekształcić globalny sektor produkcji rudy żelaza i stali oraz ustanowić nowe standardy w zakresie cyfryzacji kopalń i zarządzania nimi” — powiedział Markus Petäjäniemi, wiceprezes LKAB ds. rynku i technologii. „Aby nasze przedsiębiorstwo, jak i cała branża, mogły stosować bardziej odpowiedzialne i zasobooszczędne praktyki wydobywcze, potrzebujemy najlepszej technologii umożliwiającej naszym pracownikom i obiektom wydajne i bezpieczne działanie. IFS to otwarte rozwiązanie, które zostanie zintegrowane z naszą infrastrukturą techniczną i będzie zaspokajać nasze obecne i przyszłe potrzeby”


Elni Kullmer, dyrektor zarządzająca IFS na kraje skandynawskie, dodała:

To przełomowa umowa dla IFS. Jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy wybrani przez LKAB, by wspólnie wejść w nową erę efektywnego wydobycia. Od lat 80. wspieramy procesy EAM w branżach kapitałochłonnych i bardzo się cieszymy, że możemy wykorzystać nasze doświadczenie w tym fascynującym projekcie. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie długa i owocna dla obu stron.


Z rozwiązania IFS będzie korzystać około 4000 pracowników LKAB w Szwecji, Anglii i Norwegii.

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top