loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Resolute Mining Limited, właściciel wielu kopalni i niskokosztowy producent złota, zakończyła pierwszą fazę wdrożenia systemu ERP IFS Applications™ w celu digitalizacji i integracji swojej działalności operacyjnej.

 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Wdrożenie ERP pozwala na zastąpienie kilku niezależnych systemów informatycznych jednym, zintegrowanym, opartym na chmurze systemem dostępnym ze wszystkich lokalizacji firmy Resolute. Dzięki funkcjonalności wsparcia dla globalnych przedsiębiorstw, rozwiązanie IFS obsługuje centralę firmy w Perth oraz kopalnie złota w Australii i Afryce.

Obecnie system IFS Applications wspiera procesy biznesowe w całej firmie, w tym finanse, zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM), zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa (EAM), łańcuch dostaw, mobilne zlecenia robocze, projekty i umowy podwykonawcze, zarządzanie dokumentacją oraz ochronę zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

W drugiej fazie wdrożenia IFS Applications zostanie zintegrowany z systemami produkcyjnymi kopalni, włączając w to Syama Gold Mine w Mali – pierwszą na świecie, specjalnie zaprojektowaną i w pełni zautomatyzowaną, podziemną kopalnią złota.

Przed wdrożeniem firma Resolute dokonała oceny rozwiązań ERP kilku konkurencyjnych dostawców. Zdecydowaliśmy się na IFS ze względu na jej mocną pozycję we wszystkich obszarach, zwłaszcza w zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa – powiedział Jodie Hatch, Chief Technology Officer w firmie Resolute Mining Limited.


Skonsolidowanie danych biznesowych w systemie IFS Applications zapewniło spójność, która poprawiła raportowanie, ułatwiła dostęp do informacji i wpłynęła na podwyższenie niezawodności i jakości danych.

W długiej perspektywie IFS Applications przyniesie firmie Resolute znaczące korzyści. Wcześniej każda kopalnia działała według swoich własnych procedur. Przetwarzanie informacji często odbywało się w sposób ręczny, a sporządzanie raportów miesięcznych, kwartalnych i rocznych zajmowało dużo czasu. Rozwiązanie IFS pozwoliło je zautomatyzować i usprawnić - dodał Jodie HATCH


Wyższa jakość danych przyniesie dalsze korzyści. Dotychczas dane dostawców nie były w poszczególnych systemach przechowywane w sposób spójny.

Dzięki większej dokładności możemy usprawnić raportowanie i wykorzystać efekt skali w celu zwiększenia efektywności procesów zakupowych” – podsumował Jodie Hatch.


Resolute to świetny przykład spółki wydobywczej, która dokonuje inwestycji strategicznych w technologie celem zwiększenia innowacyjności i wydajności. Jesteśmy dumni, że firma Resolute wybrała system IFS Applications do digitalizacji i integracji swojej działalności biznesowej i cieszymy się, że możemy ją wspierać w transformacji biznesowej - powiedział Warren Zietsman, wiceprezes ds. sprzedaży i dyrektor generalny IFS w Australii i Nowej Zelandii.


Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top