loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

mySAP ERP w Grupie Ożarów

Grupa Ożarów, jedna z największych cementowni w Polsce, od początku stycznia br. pracuje na oprogramowaniu mySAP ERP. Wdrożenie zrealizowała firma itelligence we współpracy z firmą IMG. W styczniu 2006 r. zamknięto pierwszy etap prac, w ramach którego nowym systemem objęto: finanse i księgowość, kontroling, produkcję, remonty, magazyny i zaopatrzenie, sprzedaż i dystrybucję oraz transport wewnętrzny. Z systemu korzystać będzie blisko 150 użytkowników.

Należąca do międzynarodowego koncernu CRH Grupa Ożarów to obecnie jeden z największych i najnowocześniejszych producentów materiałów budowlanych w Polsce. Wdrożenie rozwiązania mySAP ERP potwierdza naszą inwestycyjną konsekwencję. Wiemy, że nowoczesne narzędzia informatyczne są niezbędne w każdym przedsiębiorstwie, zwłaszcza w takim, które zadbało już o nowoczesne maszyny i urządzenia. Z pomocą oprogramowania SAP chcieliśmy wiedzieć więcej i szybciej uzyskiwać informacje potrzebne do podejmowania decyzji biznesowych. – mówi Andrzej Ptak, Dyrektor Generalny w Grupie Ożarów.

Dzięki rozwiązaniu mySAP istotnie usprawniono przepływ dokumentów zaopatrzeniowych. Przykładowo, przed wdrożeniem jeden dokument zaopatrzeniowy trafiał z biurka na biurko, by podpisały go odpowiednie osoby. Obecnie zapotrzebowanie na materiały zgłasza się elektronicznie. Decydenci otrzymują pocztą e-mail powiadomienie o oczekującym na zatwierdzenie dokumencie. Monitorując proces decyzyjny w systemie można elektronicznie ponaglić osobę zwlekającą z akceptacją dokumentu. Osoba, której zapotrzebowanie zostało odrzucone otrzymuje odpowiedni komunikat pocztą e-mail. Na bazie zatwierdzonych zapotrzebowań automatycznie generuje się zamówienia do dostawców. mySAP umożliwia łatwe śledzenie historii zamówień oraz istotnie usprawnia współpracę z dostawcami. Proces zatwierdzania zapotrzebowań i składania zamówień trwa już teraz dwukrotnie szybciej.

- Nasza Grupa notowana jest na giełdzie w Dublinie, Londynie i Nowym Jorku, musimy więc sprawnie i bezbłędnie przygotowywać sprawozdania finansowe. Cieszy mnie możliwość szybszego rozliczenia i zamknięcia miesiąca - dodaje Monika Sowa, Dyrektor ds. Finansowych w Grupie Ożarów. Wykorzystaliśmy też pewne funkcjonalności systemu mySAP, aby łatwiej sprostać wymogom amerykańskiej ustawy Sarbanes-Oxley (tzw. SOX). Zdecydowaliśmy się zastąpić szereg kontroli realizowanych dotychczas w formie papierowej, kontrolami systemowymi, które są bardziej skuteczne i efektywne. Do systemu przeniesione zostało m.in. zatwierdzenie danych dostawców, zamówień, cen i limitów kredytowych, itp.

Nowy system przyczyni się także do usprawniania pracy w dziale finansowym i księgowym. Wprowadzone zostały m.in. automatyczne rozliczania na konta płatności do dostawców i od klientów, rozksięgowywanie płatności kartami kredytowymi, automatyczne generowanie propozycji faktur do zapłaty na dany dzień i wiele innych najnowocześniejszych rozwiązań.

Dużą korzyścią dla przedsiębiorstwa było objęcie oprogramowaniem mySAP remontów skomplikowanych i drogich urządzeń cementowni. Ich sprawność w głównej mierze decyduje o ciągłości pracy zakładu. Po wdrożeniu każde urządzenie jest zarejestrowane w mySAP, opisane z czego się składa i jak często wymaga remontu czy konserwacji. mySAP automatycznie tworzy i proponuje harmonogramy remontów. System wylicza także koszty obsługi i utrzymania danego urządzenia oraz tworzy plany kosztów.

Oczekuje się, że wdrożenie modułu remontowego mySAP przyniesie znaczne korzyści finansowe. Dzięki systemowemu planowaniu utrzymania ruchu oraz monitorowaniu stopnia zużycia maszyn i urządzeń będzie można znacząco usprawnić zarządzanie zapasami części zamiennych, to znaczy ograniczyć ich poziom i zredukować koszty przechowywania. Lepszy nadzór nad pracami podwykonawców oraz redukcja interwencji awaryjnych przyczyni się też do obniżenia kosztów związanych z usługami obcymi.

Systemem mySAP objęto także proces produkcji. Plany sprzedaży generują plany produkcji i zapotrzebowania na surowce i materiały. Dzięki mySAP automatycznie odbywa się kalkulacja potrzeb materiałowych niezbędnych do zrealizowania danego poziomu produkcji. Mając te informacje firma może precyzyjniej kształtować harmonogramy dostaw, co usprawnia współpracę z dostawcami.

Na potrzeby Grupy Ożarów stworzono nowe narzędzia informatyczne, które zaprojektowała i sprzęgła z wdrożonym systemem mySAP firma IMG. Są to tzw. Pulpit Kierownika Zmiany umożliwiający rejestrację danych takich jak: wielkość produkcji, zużycie materiałów, rozliczenie czasu pracy i postojów oraz Kokpit Operatora Wysyłki – aplikacja umożliwiająca w pełni elektroniczną rejestrację i kontrolę załadunku, ważenia i wysyłki towarów. Od stycznia br. wszystkie informacje dotyczące procesu dystrybucji można śledzić na bieżąco w systemie.

Codzienną pracę użytkowników systemu mySAP ERP w Cementowni będą wspierać konsultanci Competence Center firmy itelligence. To usługa dostępna przez całą dobę. Będziemy też czuwać nad systemem świadcząc usługę zdalnej administracji - zapewnia Arnold Nowak, Prezes Zarządu itelligence.

Plany informatyczne Grupy Ożarów sięgają dalej. Wkrótce zostanie uruchomiona hurtownia danych, która umożliwi szybkie i przekrojowe analizowanie danych ze wszystkich strategicznych obszarów działalności firmy.

Źródło: itelligence

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top