loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Zboże sterowane systemem ERP

Hodowla Roślin Rolniczych - Nasiona Kobierzyce Sp. z o.o., jeden z trzech największych producentów zbóż w Polsce, rozpoczyna informatyzację. Wdrażane rozwiązanie informatyczne ma pomóc zarządzać firmą w czasie rzeczywistym oraz zwiększyć konkurencyjność produkcji rolnej. Firma wybrała na dostawcę rozwiązania informatycznego Macrologic Wielkopolska, który posiada bogate doświadczenie w realizacji kontraktów w branży rolniczej. Wdrożeniem systemu ERP Xpertis objęte zostały obszary produkcji, logistyki, sprzedaży, finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.


Nadchodzi nowa era zarządzania produkcją w spółce Nasiona Kobierzyce. Przedsiębiorstwo jest jednym z największych producentów nowych odmian pszenicy i kukurydzy w Polsce. Firma prowadzi działalność badawczo-hodowlaną na ponad 2 tys. hektarów. W ramach produkcji ziarna firma współpracuje z kilkuset rolnikami i firmami w zakresie namnażania materiału siewnego. W ciągu roku firma wprowadza na rynek ponad 6 tys. ton ziarna siewnego.

Do momentu wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej rodzimi producenci ziarna w tym Kobierzyce korzystali z prawnej ochrony rynku. Odmiany wprowadzane na nasz rynek musiały uzyskać rejestrację po dwuletnim okresie testów. Obecnie produkt raz zarejestrowane w jednym z państw członkowskich może być sprzedawany na całym rynku europejskim.

Zaostrzyło to walkę konkurencyjną na polskim rynku, dlatego Kobierzyce prócz podwyższania jakości zamierzają zwiększać swoją przewagę konkurencyjną poprzez optymalizację kosztów. „Branża rolnicza w Polsce jest niesłuchanie sensytywnym biznesem z uwagi na kaprysy zmiennego klimatu, który w nieprzewidywalny sposób wpływa na ceny i wydajność produkcji. Skłania to duże przedsiębiorstwa rolnicze do posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatycznym. W naszym przypadku proces komplikuje konieczność kontrolowania pięciu oddziałów firmy, które są rozrzucone na terenie całej Polski.” – mówi Tomasz Skorupski, Prezes Nasiona Kobierzyce sp. z o.o.

Działalność produkcyjna Kobierzyc jest znacznie bardziej skomplikowana niż w standardowej produkcji rolnej. Cykl produkcyjny jest dużo dłuższy, gdyż bazuje na kosztownej działalności badawczej. Firma posiada laboratoria, szklarnie, pola porównawcze, kontraktuje uprawy u kooperantów, licencjonuje uprawy, prowadzi szkolenia dla rolników oraz samodzielnie sprzedaje produkty.

Z uwagi na rosnącą w ostatnich latach konkurencję czynnikiem krytycznym dla Kobierzyc w procesie zarządzania produkcją i sprzedażą stał się szybki dostęp do informacji. Do tej pory najwięcej trudności przysparzało firmie zbieranie danych na temat sprzedaży, obrotu magazynowego, naliczania płac, kosztów funkcjonowania, kosztów amortyzacji. Operacje, które system ERP wykonuje automatycznie wymagały dodatkowej pracy pracowników w oddziałach i odbywały się z dużym opóźnieniem. Dodatkowo z uwagi na obrót dokumentami potwierdzającymi obrót towarowy oddziały rzadko korzystały z możliwości przesyłu danych w formie elektronicznej. Najczęściej dane przekazywane były osobiście bądź za wykorzystaniem poczty tradycyjnej, co wpływało na opóźnienie w przekazywaniu informacji oraz generowało dodatkowe koszty i wymagało dodatkowej obróbki w centrali.

„Nasze doświadczenia w branży rolniczej wskazują, że możliwości systemu przynoszą klientom bardzo poważne i wymierne zyski. W jednym z przypadków nasz klient po usprawnieniu nadzoru i obsługi sprzedaży tylko w obszarze zarządzania rozliczaniem upraw zanotował 50 proc. wzrost przychodów. A usprawnienia w logistyce obniżyły koszty jego działalności o 30 proc.” – mówi Jarosław Paszyn, Prezes oddziały Macrologic Wielkopolska

Z doświadczeń tych chce skorzystać zarząd Kobierzyc, dzięki czemu zamierza utrzymać wysoką pozycję rynkową spółki. Obecnie firma dostarcza ponad 10 proc. ziarna kukurydzy i 30 proc. ziarna pszenicy jarej i ozimej używanego przez rolników w Polsce. Część produkcji jest eksportowana do Niemiec, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

Największym naszym kapitałem są doświadczenia badawcze prowadzone od ponad pięćdziesięciu lat, dzięki którym nasze produkty są dobrze przystosowane do warunków klimatycznych Europy środkowej. Dzięki czemu nasze odmiany charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami hodowlanymi i małą wrażliwością na anomalie pogodowe.- mówi Prezes Nasiona Kobierzyce Sp. z o.o.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top