loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Telecom Kubera Pawłowski wybrał system ERP

Telecom, działający na rynku telekomunikacyjnym, specjalizuje się w budowaniu sieci telefonii komórkowej. Firma brała udział w wielu projektach dla największych operatorów telefonii komórkowej w Polsce, Rosji, Szwecji oraz wielu innych państwach europejskich. Ponadto, firma współpracowała z takimi gigantami jak Vodafone czy Telefonica oraz uczestniczyła w budowie pierwszej stacji bazowej sieci Plus GSM. Obecnie spółka prowadzi projekty dla Polkomtel, Orange i Era.
Telecom szukał rozwiązania, które umożliwiłoby błyskawiczną obsługę klientów oraz zapewniało połączenie pomiędzy poszczególnymi modułami informatycznymi działającymi już w spółce. Dodatkowo, w związku z poszerzeniem swojej działalności o usługi występujące w procesie TurnKey (od wyszukania lokalizacji, uzyskanie pozwolenia na budowę, prace budowlane oraz TI), firma potrzebowała takiego systemu, który wspierałby ją we wszystkich aspektach działania, a zwłaszcza w zarządzaniu projektami.

Niezwykle istotną kwestię stanowiła także synchronizacja pracy osób zatrudnionych w rożnych działach i usprawnienie komunikacji pomiędzy nimi.

Przed wdrożeniem Microsoft Dynamics AX Advanced Management Telecom korzystał z rozbudowanego arkusza Excel, programu finansowo – księgowego oraz autorskiego rozwiązania Implant, działającego tylko w jednym oddziale firmy. Stąd firma szukała zintegrowanego narzędzia, które kompleksowo obsłużyłoby wszystkie jej oddziały.

Telecom wahał się pomiędzy dwoma rozwiązaniami klasy ERP – SAP i Microsoft Dynamics AX, jednak Microsoft Dynamics AX w wersji Advanced Management przebił konkurenta swoją funkcjonalnością, wydajnością i zakresem obsługiwanych zadań. Do wyboru tego narzędzia przyczyniła się także renoma producenta oraz łatwość obsługi systemu.
Zrozumieliśmy potrzeby Klienta i wystąpiliśmy w roli Jego doradcy. Szybko zdiagnozowaliśmy wymagania firmy względem systemu i na tej podstawie zebraliśmy komplet kluczowych potrzeb Klienta. Następnie zbudowaliśmy model rozwiązania. Jako jedyni z partnerów chcieliśmy obsłużyć Telecom kompleksowo pod względem infrastruktury i obsługi informatycznej. Zaproponowaliśmy również najnowszą technologię dostępną na rynku – rozwiązanie Microsoft Dynamics AX – mówi Dariusz Sobczyk, dyrektor handlowy i prezes zarządu firmy Response, partnera Microsoft.
W zaimplementowanym rozwiązaniu szczególną rolę przypisuje się dwóm modułom – „projekty” oraz zintegrowanemu rozwiązaniu kadrowo – płacowemu AX People, które stanowi miejsce do zarządzania dokumentacją, punktowy system motywacyjny dla pracowników oraz narzędzie do raportowania dla zleceniodawcy. Moduł ten umożliwia także ewidencję uprawnień i czasu pracy poszczególnych pracowników, a także zarządzanie przypisanym im sprzętem i odzieżą roboczą.
Głównym celem wdrożenia było ułatwienie zarządzania dużą liczbą małych projektów realizowanych w Polsce i na świecie. Ponieważ w tej realizacji uczestniczy duże grono osób, istotne stało się zarządzanie personelem. Z tego względu wdrożyliśmy również moduł kadrowo – płacowy AX People. Jesteśmy dostawcą kompletnej infrastruktury pod Dynamics AX. Dla firmy Telecom rozwinęliśmy ją o rozwiązania backup’u – mówi Dariusz Trela, kierownik projektu ze strony Response.
Nowa aplikacja pozwala również na kalkulację i ocenę rentowności poszczególnych zleceń, dzięki czemu zarządowi Telecom łatwiej jest podjąć decyzję, które zlecenie przyjąć w pierwszej kolejności. Ponadto system pozwala śledzić prace nad danym projektem, zawiadamia pracowników o ich ukończeniu i zafakturowaniu.

Warto też zaznaczyć, że wdrożenie nowego oprogramowania przyczyniło się do poprawy procesu zarządzania dokumentami – znacznie łatwiej jest teraz śledzić ich obieg i status. Dzięki Microsoft Dynamics AX w wersji Advanced Management dokumenty nie ulegają zagubieniu lub przedawnieniu, a na ich podstawie można sporządzać raporty dla zarządu firmy, które odzwierciedlają aktualną sytuację firmy.

Nowy system zdecydowanie usprawnił wiele obszarów działalności firmy. Platforma dostarcza narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi, projektami, dokumentacją oraz całą firmą. Ponadto znacznie ułatwia komunikację, co przyczynia się do sprawniejszej współpracy pomiędzy poszczególnymi oddziałami i pracownikami, a to z kolei przekłada się na niezawodną obsługę klientów.
Dlaczego wybór padł na Microsoft Dynamics AX? Kiedy zobaczyłem możliwości AX i listę firm, które używają tego narzędzia, nie miałem wątpliwości co do wyboru – podsumowuje Piotr Pawłowski, Telecom Sp. j.
Źródło: http://www.microsoft.com/poland

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top