loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

itelligence wdraża system ERP w Herbapolu

ITELLIGENCE - systemy ERP, MRP, ERPitelligence rozpoczyna wdrożenie pakietu ERP firmy SAP w firmie farmaceutycznej Herbapol Wrocław SA. Projekt wdrożeniowy rozpocznie się w sierpniu i potrwa do połowy przyszłego roku. Dzięki wdrożeniu rozwiązań SAP, Herbapol Wrocław usprawni i zoptymalizuje kluczowe procesy biznesowe tak, by jeszcze lepiej realizowały wysokie standardy jakościowe GMP (Good Manufacturing Practice).
itelligence wdroży SAP w centrali Herbapolu we Wrocławiu i 5 zakładach produkcyjnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Zakres wdrożenia obejmuje obszary rachunkowości finansowej (FI), controllingu (CO), gospodarki materiałowej (MM), sprzedaży i dystrybucji (SD), planowania i sterowania produkcją (PP) oraz zarządzania zasobami ludzkimi (HCM). Wdrożenie wesprze zespół konsultantów T-Systems Polska. Z rozwiązania skorzysta 130 użytkowników.
Wdrożenie SAP jest dla nas kolejnym etapem konsekwentnego procesu unowocześniania i podnoszenie jakości w Herbapolu Wrocław. Jesteśmy przekonani, że synergia profesjonalizmu ekspertów z itelligence, rozwiązania SAP i naszego własnego zespołu wdrożeniowego pozwoli nam osiągnąć sukces w realizacji ambitnych celów tego projektu. – mówi Tomasz Mucha, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju w Herbapolu Wrocław SA
Zgodnie z najlepszymi praktykami wdrożeniowymi w przemyśle farmaceutycznym, wdrożenie rozwiązania SAP w Herbapolu Wrocław będzie podlegało procedurom walidacji. Celem walidacji systemu informatycznego jest dodatkowe potwierdzenie spełnienia norm i przepisów prawnych obowiązujących w Polsce oraz Unii Europejskiej. Walidowane będą wszystkie procesy w Herbapolu Wrocław wspomagane systemem SAP, które mają wpływ na jakość produktu lub zdrowie pacjenta. W wyniku walidacji, Herbapol Wrocław uzyska dokumenty potwierdzające, że w każdej sytuacji system ERP zachowuje się jednakowo i powtarzalnie, zgodnie z wymaganiami użytkownika i procedurami jakościowymi.
Jestem dumny z tego, że firma Herbapol Wrocław, dla której jakość i profesjonalizm stanowią najwyższe priorytety, wybiera itelligence na partnera we wdrożeniu SAP. To spektakularne potwierdzenie naszych kompetencji i możliwości realizacyjnych. W itelligence od kilku lat obowiązuje system zarządzania zgodny z normami ISO 27001, ISO 20000 oraz BS 25999. W temacie utrzymywania najwyższych standardów jakościowych, mamy więc z naszym nowym klientem spójne stanowisko. – mówi Krzysztof Witczak, Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży w itelligence Sp. z o.o.
Wybierając rozwiązania SAP, Herbapol docenił przede wszystkim niezawodność i elastyczność naszych systemów, a także doświadczenie w pracy z firmami farmaceutycznymi. W tym przemyśle niezwykle dużą wagę przywiązuje się do utrzymywania niezmiennych standardów jakości, wsparcie ze strony systemów informatycznym musi więc być najwyższej klasy. - powiedział Grzegorz Rogaliński, Prezes SAP Polska.
GMP to część systemu Zapewnienia Jakości gwarantująca, że produkty farmaceutyczne będą zawsze produkowane i kontrolowane zgodnie z normami jakościowymi i wymaganiami zawartymi w prawie polskim, unijnym oraz dokumentach rejestracyjnych. Wszystkie procesy biznesowe przedsiębiorstwa, mające wpływ na realizację tego celu, podlegają szczególnemu nadzorowi. Rozwiązanie SAP wspiera procedury GMP poprzez zapewnienie bezpieczeństwa i integralności danych przechowywanych w systemie, a także poprzez zagwarantowanie procesów nadzoru i kontroli.

Źródło: www.itelligence.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top