loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

System ERP dla dystrybutora produktów AMD i Intel

MGM S.A. specjalizuje się w dystrybucji m.in. mikroprocesorów AMD i Intel. Ofertę uzupełniają produkty Seagate, WD, SAMSUNG, ASUS, CANON, HP, Kingston i Spire. Produkty trafiają zarówno na lokalny i unijny rynek, jak i do krajów Europy Wschodniej. Przy wsparciu ze strony zintegrowanego systemu ERP humansoft HermesSQL cały proces przebiega sprawnie i bez pomyłek, choć w tym biznesie potencjalnych zagrożeń, które mogą skutkować kosztownymi błędami wcale nie brakuje – mówi Michał Łasiewicki, dyrektor finansowy MGM S.A.
Trudnością jest m.in. obsługa walut innych niż polski złoty, a także przygotowywanie dokumentów w kilku językach równolegle. Firmy z naszej branży, niezależnie od tego, czy działają w Polsce, UE lub Europie Wschodniej, praktycznie bazują na cennikach tworzonych w amerykańskiej. Wymaga to dodatkowych kalkulacji. System księgowy operujący w złotówkach, nie dawał do tej pory rzetelnej informacji na temat prawdziwej zyskowności. Dodatkowym wyzwaniem było nie tylko bezbłędne ujęcie w bilansie płatniczym kosztów, które generujemy np. przy kompletacji sprowadzonych produktów, ale też analizowanie wydajności i rzeczywistej zyskowności realizowanej przez przedstawicieli handlowych. Przy zmiennych kursach walut o pomyłkę naprawdę łatwo, ale dzięki wsparciu ze strony rozwiązania Humansoft ryzyko popełniania kosztownej pomyłki jest zredukowane do minimum – wyjaśnia Michał Łasiewicki.
System ERP zautomatyzował m.in. zarządzanie płatnościami i rozliczanie kosztów, weryfikację wszystkich przychodzących i wychodzących dokumentów, w tym faktur wystawianych przez zagranicznych dostawców, faktur przyjęcia na magazyn, opłat za transport, faktur eksportowych czy dokumentów Intrastat na potrzeby Urzędu Celnego.
Jeśli jest taka potrzeba, menedżerowie mogą błyskawicznie wygenerować zarówno dokumentację w kilku językach jednocześnie, jak i raport z wynikami finansowymi przedstawionymi w polskiej lub innej walucie. Szybko i dokładnie – dodaje Michał Łasiewicki
Równie sprawnie humansoft HermesSQL wspomaga zarządzanie rozliczeniami z Głównym Urzędem Statystycznym (DG1, Z03, Z06), Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym (wszystkie deklaracje podatkowe PIT i CIT). Ale to nie wszystko. Rozwiązanie umożliwia definiowanie zestawień obrotów i sald, bilansów płatniczych, a także symulowanie kosztów w oparciu o jeszcze niezaksięgowane dane, dzięki czemu firma może budować różne biznesowe scenariusze.

Podobnych udogodnień, przekładających się na wyższą wydajność, jest więcej. Na ekranie komputerów menedżerowie zarówno z warszawskiego, jak i wrocławskiego oddziału MGM na bieżąco monitorują i kontrolują realizację zamówień tak po stronie zakupów i sprzedaży, jak i z perspektywy m.in. przychodów, kosztów czy indeksów.

Czy i które produkty powinny zostać poddane kompletacji? Czy i w jakim terminie zamówienie powinno trafić do klientów z Gdańska, Berlina czy Kijowa? Perspektyw, które możemy swobodnie tworzyć w humansoft HermesSQL i przez pryzmat których możemy śledzić kluczowe procesy w firmie, jest więcej – mówi Michał Łasiewicki.
Menedżerowie odpowiedzialni za finanse i księgowość w MGM tak zaprojektowali rozwiązanie Humansoft, aby można było automatycznie wyliczać wysokość opłat celnych pobieranych przy eksporcie produktów do państw spoza UE. Inna „uszyta na miarę” funkcjonalność pozwala obliczyć wagę produktu wraz z opakowaniem, dzięki czemu można równie precyzyjnie ustalać koszty transportu.

To wszystko, owszem, wydaje się proste. Arkusz kalkulacyjny powinien wystarczyć. Ale przy dużych i zróżnicowanych wolumenach danych, którymi musimy zarządzać, wsparcie ze strony zintegrowanego systemu informatycznego jest konieczne, jeśli firma chce być konkurencyjna – dodaje Michał Łasiewicki.
Źródło: www.humansoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top