loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Reinertsen, jedna z wiodących firm realizujących projekty EPCI (Engineering, Procurement, Construction, and Installation - projektowanie, zaopatrzenie, wykonanie konstrukcji i ich instalacja) w branży ropy i gazu w Europie Północnej, wybrała szereg komponentów systemu  ERP IFS Applications dla Wykonawców Projektów EPCI, aby usprawnić zarządzanie, kontrolę i jakość swoich projektów realizowanych na lądzie i morzu. Wdrożenie rozwiązania firmy IFS stanowi część strategii rozwoju, jaką realizuje Grupa. System umożliwi spółce m.in. przygotowanie się na przyjęcie nowych zleceń.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Reinertsen było początkowo firmą czysto inżynieryjną, koncentrującą się na rurociągach w branży ropy i gazu m.in. w Norwegii, jednak rozwój w kolejnych latach sprawił, że stała się jednym z czołowych dostawców usług doradczych i wykonawczych. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 2000 osób i świadczy pełen zakres usług EPCI, a także realizuje projekty z zakresu utrzymania ruchu i modyfikacji m.in. dla platform wiertniczych i rafinerii w całej Skandynawii oraz w Rosji. Grupa Reinertsen podpisała niedawno umowę ramową ze Statoilem na utrzymanie ruchu i modyfikację norweskiego szelfu, opiewającą na 4 miliardy koron norweskich.

Reinertsen, jako firma o nastawieniu projektowym, musi skutecznie kontrolować ryzyko, koszty, płynność, zasoby i czas. Rozwiązanie dostarczone przez firmę IFS obejmuje komponenty IFS Rejestr Projektowy (IFS Engineering Register) oraz IFS Zarządzanie Zintegrowanymi Informacjami o Aktywach (IFS Asset Information Integration Manager), które gromadzą centralnie wszelkie dane inżynieryjne, wykorzystywane w takich procesach, jak zamówienia i zewnętrzna wymiana danych. Dostarczone zostaną także skuteczne narzędzia raportujące, których zadaniem będzie tworzenie sprawozdań na temat statusu projektów na podstawie danych inżynieryjnych.

System ERP IFS Applications dla Wykonawców Projektów EPCI obsługuje procesy biznesowe w obszarze prac inżynieryjnych, zarządzania kontraktami, projektami, zamówieniami, podwykonawcami i dokumentacją, a także w obszarze finansów, zarządzania materiałami, montażu, zarządzania personelem i wsparcia posprzedażnego. Rozwiązanie obejmuje w standardzie także interfejs CAD oraz integrację z narzędziami planistycznymi. Wdrożenie rozwiązania sprawi, że Reinertsen usprawni zarządzanie projektami, zmniejszy liczbę pomyłek, a także zapewni bardziej wydajne i motywujące środowisko pracy dla swoich pracowników.
Z branży ropy naftowej i gazu dochodzą wyraźne sygnały świadczące o tym, że rynek wychodzi z recesji. Na horyzoncie rysują się już nowe, duże projekty, które wystartują tej jesieni. Mając przystosowane do potrzeb branży rozwiązanie IFS Applications dla Wykonawców Projektów EPCI, jesteśmy dobrze przygotowani i będziemy mogli jeszcze efektywniej realizować projekty – mówi Geir Suul, dyrektor handlowy w Reinertsen.
Zakończenie wdrożenia rozwiązania firmy IFS planowane jest przed końcem 2010 r. Doradcy IFS pracują teraz nad instalacją i integracją IFS Applications z rozwiązaniem do zarządzania dokumentacją i systemem logistycznym, z których obecnie korzysta Reinertsen.
Wybraliśmy IFS Applications, ponieważ jest to system wykorzystujący otwartą, bazującą na SOA architekturę, zbudowany z oddzielnych komponentów. Dzięki temu wdrożenie jest szybsze, tańsze i łatwiejsze niż w przypadku ofert konkurencji. Ponadto IFS ma dużą wiedzę z zakresu wdrożeń i integracji, co było kluczem do efektywnego uruchomienia systemu w naszej firmie – mówi Geir Suul.
Od wielu lat współpracujemy z klientami, opracowując elastyczne rozwiązania oferujące funkcjonalność, jakiej potrzebują wykonawcy EPCI, aby zoptymalizować swoją działalność i szybko reagować na potrzeby rynku. Umowa z firmą Reinertsen potwierdza, że jesteśmy na właściwej ścieżce – mówi Glenn Arnesen, dyrektor zarządzający IFS Scandinavia.
Dostawcy w branży ropy i gazu są strategiczną grupą docelową dla firmy IFS, która od wielu lat dostarcza rozwiązania dla tego sektora. IFS oferuje kompletne, zintegrowane, przystosowane do potrzeb branży rozwiązanie, służące do zarządzania projektami i aktywami w pełnym cyklu, poczynając od projektowania, poprzez zarządzanie projektami, zaopatrzenie, zarządzanie materiałami, wytwarzanie, aż po instalację. Do grona klientów zaliczają się takie przedsiębiorstwa, jak Grenland Group, Babcock Engineering Services, Heerema Fabrication Group, Semco Maritime, Apply Sørco, Dresser-Rand, STX Europe, Seadrill, Seawell, NCA, Hertel Group, Bergen Group Rosenberg, BWO, Hamworthy Gas Systems i Harland and Wolff.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top