loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Grupa Paradyż wdrożyła najnowszą wersję systemu ERP IFS Applications w celu usprawnienia działalności na światowych rynkach. W Grupie wdrożono ponadto system zarządzania magazynem IFS Warehouse Management System (WMS).
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Grupa Paradyż specjalizuje się w produkcji płytek ceramicznych. Obecnie Grupa obejmuje pięć nowoczesnych zakładów wytwórczych dysponujących mocami produkcyjnymi na poziomie 30 mln m2. Dynamiczny rozwój spółek należących do Grupy Paradyż spowodował, że w przedsiębiorstwie pojawiła się potrzeba zmodernizowania systemu klasy ERP wspomagającego zarządzanie. W połowie roku 2009 Zarząd podjął decyzję o wdrożeniu najnowszej wersji IFS Applications.
Naszym celem było wprowadzenie oddzielnego rozliczania każdego zakładu produkcyjnego w Grupie Paradyż poprzez wygenerowanie dla niego rachunku wyników i bilansu. W efekcie wszystkie nasze spółki stały się centrami kosztów oraz zysków – wyjaśnia Grzegorz Mikucki, Dyrektor IT w Grupie Paradyż.
Główne korzyści z wdrożenia nowej wersji IFS Applications to możliwość kontroli przepływów finansowych na poziomie całej Grupy, szybki dostęp do informacji operacyjnej i zarządczej, skrócenie cyklu decyzyjnego, możliwość prowadzenia wielokierunkowych analiz, usprawnienie procesu dystrybucji oraz obniżenie kosztów magazynowych.

W ramach aktualizacji systemu IFS Applications wdrożono moduły: IFS Produkcja, IFS Dystrybucja, IFS Finanse, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace, a ponadto dwa nowe komponenty: IFS/Sprzedaż Detaliczna, pozwalający na usprawnienie procesu sprzedaży i zwiększenie kontroli wprowadzania danych, oraz IFS/Premie Dilerskie. Komponent ten ułatwia m.in. ewidencję i zarządzanie warunkami umów z dilerami dotyczącymi premii, szacowanie premii dilerskich na podstawie prognoz sprzedaży i naliczanie premii na podstawie wystawionych faktur.

System IFS Applications, wdrożony w Grupie Paradyż, został ponadto rozszerzony o rozwiązanie WMS, wspomagające zarządzanie magazynami wyrobów gotowych.
W dzisiejszych realiach gospodarczych zwiększanie efektywności działania i ograniczanie kosztów to dla przedsiębiorstwa niezbędne warunki sukcesu rynkowego. Dlatego zależało nam na lepszej koordynacji prac i usprawnieniu wszystkich procesów, które zachodzą w naszych magazynach. Rozpoczęliśmy poszukiwania na rynku rozwiązania, które pozwoli na usprawnienie gospodarki materiałowej, a jednocześnie będzie bezproblemowo współpracowało z systemem IFS Applications wspierającym zarządzanie w naszych spółkach – mówi Prezes Zarządu Grupy Paradyż, Piotr Tokarski.
Wdrożenie funkcjonalności WMS przyniosło wiele korzyści, takich jak: zwiększenie efektywności, usprawnienie procesów transportu wewnętrznego i załadunku, optymalizacja stanu magazynu, skuteczna kontrola ilościowa i jakościowa towarów oraz rozbudowane opcje raportowania.
Implementacja funkcjonalności WMS pozwala na całkowite zautomatyzowanie ruchu produktów w naszych magazynach, zapewniając bezbłędną lokalizację towarów oraz kontrolę przebiegu obrotu magazynowego. Rozwiązanie dostarcza nam informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów i umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru. Za pomocą WMS jest możliwa również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru” – mówi Grzegorz Mikucki.
Cieszymy się, że Grupa Paradyż, z którą współpracujemy już od ośmiu lat, może obecnie korzystać z najnowszej funkcjonalności naszego rozwiązania, nadal zwiększając efektywność i obniżając poziom kosztów działalności – podsumowuje Marcin Taranek, Prezes Zarządu IFS CEE.
W Grupie Paradyż wykorzystywane są następujące moduły IFS Applications: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Produkcja, IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie, IFS Płace, IFS Zarządzanie Dokumentacją, IFS Projekt, IFS Zarządzanie Jakością i IFS WMS. Rozwiązania uzupełniające to: IFS/Sprzedaż Detaliczna oraz IFS/Premie Dilerskie. Z systemu korzysta obecnie 370 użytkowników.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top