loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ

Dalka rozwija system ERP

Oracle Polska informuje, że firma Dalkia Polska zakończyła projekt rozszerzenia zakresu podmiotowego wdrożonych w roku 2008 rozwiązań opartych na aplikacjach systemu ERP Oracle E-Business Suite.
Rozszerzenie wdrożenia pakietu ERP przebiegało w kilku transzach, w ramach projektu o nazwie Azymut II. Wdrożeniem objęto 21 podmiotów Grupy Dalkia w całej Polsce. Całość projektu trwała 14 miesięcy i zrealizowana była głównie siłami własnymi Dalkii – zaangażowani w nie byli pracownicy spółek objętych projektem oraz firma Dalkia Services, świadcząca usługi IT, finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe dla wszystkich spółek Grupy Dalkia w Polsce.

W ramach projektu zostały wdrożone następujące moduły systemu ERP: Oracle Finanse - w tym Księga Główna, Środki Trwałe, Zobowiązania, Należności oraz Zarządzanie Środkami Pieniężnymi; Logistyka - w tym Zaopatrzenie, Gospodarka magazynowa; Projekty - inwestycyjne i remontowe.

Na etapie pierwszego uruchomienia projektu, prace wdrożeniowe były prowadzone przy wsparciu konsultantów Oracle Polska. W ramach tej współpracy, specjaliści Oracle przekazali zespołowi Dalkia Services wiedzę na temat parametryzacji poszczególnych modułów Oracle EBS w postaci warsztatów dla administratorów systemu.

Głównym celem projektu "Azymut" była konsolidacja kluczowych aplikacji Grupy Dalkia, pracujących w różnych lokalizacjach firmy i obsługujących najważniejsze procesy biznesowe. Projekt ten został wyróżniony przez miesięcznik „Nowy Przemysł” jako „Najciekawszy z najlepszych” wdrożeń systemów informatycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych.
Najważniejszym celem przeprowadzonego rozszerzenia było ujednolicenie systemu informatycznego w Grupie Dalkia w Polsce - powiedziała Alicja Rybczyńska, Manager Linii Serwisowej IT w Dalkia Services. Zakres uwspólnienia i ujednolicenia procesów w ramach Grupy pozwoli nam na zwiększenie pozytywnego efektu skali, który z kolei zapewni znaczne oszczędności finansowe. Ważne jest także ujednolicenie procesów biznesowych, co ułatwi porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne jednostki oraz umożliwi naszym menedżerom szybki i wiarygodny dostęp do wszelkich innych potrzebnych informacji.
Jednym z kluczowych elementów rozwiązania wdrożonego w Dalkia Polska w 2008 roku było przygotowanie ujednoliconych dla Grupy zasad przepływu dokumentów oraz obsługi operacji gospodarczych i raportowania - komentuje Piotr Białek z Działu Konsultingu Oracle Polska. Wdrożony wówczas model był tak przygotowany, że umożliwił późniejsze łatwe rozszerzanie rozwiązań Oracle E-Business Suite na kolejne podmioty, wchodzące w skład Grupy Dalkia Polska.
Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top