loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Warszawie rozpoczął pracę w systemie SIMPLE.ERP. Wdrożony system usprawnia wszystkie procesy zachodzące w kluczowych dla jednostki obszarach: , Zarządzanie Projektami, Finanse i Księgowość , Zarządzanie Personelem , Majątek Trwały , Obrót Towarowy , INFO.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Wdrożone w Instytucie narzędzia są wsparciem w codziennie wykonywanych czynnościach i zwiększaniu ich efektywności. W szczególności zoptymalizowano proces zarządzania projektami. SIMPLE.ERP pozwala importować listę realizowanych projektów i tworzyć budżety. Możliwe jest także monitorowanie realizacji budżetów, dzięki funkcjonalności Kart Pracy, w które członkowie zespołów projektowych wprowadzają aktywności. Na podstawie danych wprowadzonychw Karty Prac sporządzane są listy płac, które są następnie dekretowane w obszarze Finanse i Księgowość. Uzupełnieniem systemu są zaawansowane raporty, takie jak: wydruki zbiorczych zestawień aktywności w podziale na pracownika, wydruki zbiorczego rozliczania godzin pracy w podziale na projekty i inne.

Wdrożenie SIMPLE.ERP wpłynęło na efektywność w rozliczaniu przyznanych środków na realizowane projekty oraz szybkość dostępu do informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zarządczych w zakresie naukowym, dydaktycznym oraz administracyjnym. Zaawansowane mechanizmy automatów księgujących pozwalają na rozliczanie kosztów z użyciem wskaźników lub rozdzielnika kosztów oraz na pobieranie parametrów z plików i systemów zewnętrznych.

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy to jednostka naukowo- badawcza, która realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, i homologacyjne. Placówka prowadzi certyfikację zgodności narzędzi, maszyn i urządzeń i maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym oraz dba o utrzymanie wysokiego poziomu kadry naukowej w prowadzonych laboratoriach.

Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych w obszarze ochrony środowiska i przyrody, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich oraz kompleksowych technologii w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top