loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie zawarła z firmą SIMPLE S.A. umowę, której celem jest zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie i Administrowanie Uczelnią.
 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Realizowany projekt przewiduje wdrożenie platformy SIMPLE.EDU w następujących obszarach:

W obszarze administracyjnym:
 • Finanse i Księgowość z rozszerzeniem o INFO
 • Zarządzanie Personelem
 • Majątek Trwały
 • Obrót Towarowy – zakupy i sprzedaż
W obszarze obsługi procesu dydaktycznego:
 • Obsługa studenta przez dziekanat
 • Wirtualny dziekanat
 • Rekrutacja online
 • Komunikacja ze studentami (SMS/e-mail)
 • Elektroniczna legitymacja studencka
 • Plany studiów
 • Obciążenia dydaktyczne
 • Plan zajęć
 • Rozliczanie dydaktyki
 • Obsługa stypendiów
 • Akademiki
Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację i konfigurację systemu, import danych archiwalnych, szkolenia wprowadzające dla użytkowników w zakresie eksploatacji systemu oraz sprawowanie opieki serwisowej nad wdrożonym oprogramowaniem.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie istnieje od 2001 r. Obecnie w PWSZ w Ciechanowie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych studiuje ok. 1800 osób. Do tej pory mury szkoły opuściło ponad 2200 absolwentów. Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na dziewięciu kierunkach: ekonomia, elektronika i telekomunikacja, informatyka, inżynieria środowiska, kulturoznawstwo, mechanika i budowa maszyn, pielęgniarstwo, rolnictwo oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Ponadto PWSZ w Ciechanowie posiada w programie ustawicznego kształcenia, ofertę 9 studiów podyplomowych.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top