loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna wdraża oprogramowanie SIMPLE.ERP

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu w wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania ofertowego, do którego zaproszono dziewięć firm z branży IT, wyłoniła spółkę SIMPLE jako wykonawcę projektu pt.: Orientacja na jakość, kurs na przyszłość – wdrożenie w Wyższej Szkole Logistyki Modelu Zarządzania Jakością i Kontroli Jakości współfinansowanego z ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
{loadpositon Wiadomosci_Dzial}

Projekt realizowany przez spółkę zakłada wdrożenie systemu w części administracyjnej Uczelni SIMPLE.ERP w obszarach:
  • Finanse i Księgowość z rozszerzeniem o INFO
  • SIMPLE.BI Report Portal
  • Majątek Trwały
  • Obrót Towarowy
  • Zarządzanie Personelem
  • Umowy Cywilno-Prawne
Implementacja systemu SIMPLE usprawni procesy zachodzące w części administracyjnej WSL, a wdrożony system klasy Business Intelligence będzie doskonałym narzędziem umożliwiającym kontrolowanie finansów i budżetów uczelni.

Wyższa Szkoła Logistyki, to uczelnia aspirująca do rangi wiodącego w kraju ośrodka akademickiego, kształcącego wysoko wykwalifikowaną kadrę logistyczną. O poziomie kształcenia uczelni decyduje kadra naukowo-dydaktyczna, jej wiedza, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności. Grono pracowników naukowo-dydaktycznych WSL to około 140 nauczycieli akademickich. Z uczelnią współpracuje również kilkudziesięciu wykładowców szkół wyższych z całej Polski.

Nieustanny rozwój oferty dydaktycznej, możliwość zdobywania wiedzy praktycznej w wiodących firmach logistycznych oraz realizacja międzynarodowych programów w ramach współpracy z zagranicznymi uczelniami zapewnia studentom dostęp do wiedzy na najwyższym poziomie z zakresu logistyki.

Realizacja projektu to bardzo istotny element w strategii rozwoju uczelni. Wyższa Szkoła Logistyki systematycznie podnosi jakość kształcenia, dążąc do jak najlepszego dopasowania kompetencji absolwentów do warunków rynku pracy. Efektywne zarządzanie zasobami uczelni pozwala w pełni wykorzystać potencjał kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników administracji oraz studentów.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top