loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

AWF Gdańsk informatyzuje Uczelnię z pomocą SIMPLE!

Firma SIMPLE S.A. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, ogłoszonego przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, została wykonawcą zadania pn. „Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Pracę w Uczelni wraz z dostawą sprzętu (dalej: ZSIWPU)”
 
{loadpositon Wiadomosci_Dzial}

Określonym przez Uczelnie wymaganiom wobec systemu oraz wykonawcy projektu mogła sprostać jedynie doświadczona firma, dlatego Władze Akademii zdecydowały się na współpracę ze spółką SMPLE, która zrealizowała już ponad 60 wdrożeń systemów informatycznych w Szkołach Wyższych.

Przedmiotem zawartej 18.03.2014 r. umowy jest implementacja systemu klasy ERP w obszarach:
  • Finanse i Księgowość 
  • Majątek Trwały
  • Obrót Towarowy
  • Personel
  • Analizator Biznesowy
Realizacja projektu zapewni Uczelni dostęp do aktualnych danych finansowych oraz całkowitą kontrolę kosztów i pozostałych parametrów jej działalności. Analityczna i syntetyczna prezentacja strategicznych danych finansowych w formie wieloprzekrojowych zestawień ułatwi proces podejmowania kluczowych decyzji. Wdrożony system umożliwi tworzenie, czytelnych i łatwych w obsłudze zestawień pokazujących koszty, zobowiązania i należności pod różnymi kątami oraz zapewni dynamiczne śledzenie historii kosztów, kontaktów z kontrahentami itp. System w obszarze Majątku Trwałego umożliwi kompleksowe kontrolowanie całości majątku trwałego jednostki, udostępniając komplet narzędzi służących do zarządzania, organizowania i prowadzenia ewidencji jego składników. Wdrożony obszar Personel będzie dla wyznaczonych osób centralną bazą danych z rozproszonym, kontrolowanym dostępem i źródłem aktualnych, łatwo dostępnych informacji o wszystkich pracownikach firmy, o kosztach osobowych, absencjach, wynikach ocen okresowych.

Obecnie Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu to miejsce pracy dla ponad 170 nauczycieli akademickich, którzy przekazują wiedzę praktyczna i teoretyczną 4200 studentom w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Tym samym uczelnia zapewnia stały dopływ wysoko kwalifikowanych kadr zawodowych dla potrzeb oświaty, kultury, sportu, systemu ochrony zdrowia i gospodarki.

Do majątku Uczelni, należy najlepsza w kraju baza obiektów sportowych a najważniejsze z nich to wielofunkcyjna Hala Widowiskowo-Sportowa o powierzchni 4563 m2 (kubatura 38173m3), Narodowe Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich, Stadion Lekkoatletyczny im. Sławomira Zieleniewskiego, przystań wioślarska, pływalnia im. Reginy Ziółkowskiej oraz boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top