loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Politechnika Rzeszowska z nowoczesną technologią oraz e-usługami od SIMPLE

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza to kolejna szkoła wyższa, która proces informatyzacji i wprowadzenia szeroko rozumianych e-usług powierzyła warszawskiej spółce giełdowej SIMPLE S.A. – liderowi w dziedzinie informatyzacji branży edukacyjnej.

{loadpositon Wiadomosci_Dzial}

Dnia 29.08.2014 Władze Uczelni zawarły umowę ze spółką SIMPLE, której przedmiotem jest wdrożenie nowoczesnej platformy udostępniającej e-usuługi dla społeczeństwa informacyjnego w tym społeczeństwa województwa podkarpackiego. Projekt będzie realizowany w czterech obszarach: eKształcenia, eNauka, eAdministracja, eWspółpraca. Platforma będzie powiązana z systemem SIMPLE.ERP.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie w Politechnice Rzeszowskiej e-usuługi. Implementowana w ramach zawartej umowy platforma ePRz, to kompleksowy system informatyczny, na który składają się współpracujące ze sobą moduły, zapewniające dostęp do e-usług o charakterze informacyjnym, interakcyjnym i transakcyjnym.

Została ona podzielona na cztery obszary. eKształcenie – odpowiada za usługi elektroniczne z zakresu szeroko pojętegokształcenia i obsługi toku studiów, eNauka – obszar wspierającydziałalność naukowo – badawczą prowadzoną przez Politechnikę,eAdministracja zapewniająca elektroniczny dostęp do zasobów systemu SIMPLE.ERP, wspomaganego elektronicznym obiegiem dokumentów oraz eWspółpraca zapewniająca wszechstronną prezentację potencjału naukowo-badawczego uczelni, w tym m.in. prowadzonych projektów, uzyskanych patentów itp.

Uruchomienie interaktywnej, elektronicznej platformy sprzętowo-programowej dostarczającej nowych usług elektronicznych (e-usług), pozwoli na wypracowanie jednolitych standardów dotyczących zarówno przepływu informacji wewnątrz PRz, jak też wymiany z odbiorcami zewnętrznymi.

W ramach zadania Spółka udzieli licencji i dostarczy niezbędny sprzęt komputerowy wraz z systemami operacyjnymi i innym wyposażeniem. SIMPLE przeprowadzi również integrację z funkcjonującymi na Politechnice systemami ePUAP i USOS oraz zapewni asystę techniczną zaimplementowanego rozwiązania.

Projekt realizowany przez PRz jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, część środków zapewnia również Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Politechnika Rzeszowska to najstarsza na Podkarpaciu techniczna uczelnia publiczna, która kształci na 6 wydziałach około 17,5 tys. studentów, w tym jako jedyna w kraju uczelnia pilotów lotnictwa cywilnego. Uczelnia posiada kadrę dydaktyczną i naukowo – badawczą liczącą 1400 osób oraz bazę laboratoryjną i infrastrukturę.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top