loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

TALMEX rozszerza funkcjonalność oprogramowania Graffiti.ERP

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego Graffiti.ERP o Graffiti@ oraz Ascent.DBI jako dedykowaną Platformę B2B u wieloletniego Klienta, firmy TALMEX Sp. z o.o. z Jaworzna. Rozszerzenie dotyczy wdrożenia systemów Graffiti@ oraz Ascent.DBI jako Platformy B2B z unijnego projektu "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami"

 
Projekt polega na wdrożeniu systemu B2B automatyzującego współpracę firmy z parterami biznesowymi w formie elektronicznej. Planowane stworzenie platformy handlowej B2B Graffiti@ zautomatyzuje procesy biznesowe z Partnerami biznesowymi, którzy będą mogli realizować współpracę za pośrednictwem systemu B2B z poziomu przeglądarki internetowej, co znacząco skróci czas realizowanych procesów biznesowych, oraz podniesie ich jakość i efektywność.

Rozwiązanie informatyczne, będące przedmiotem projektu, to budowa platformy automatycznego przepływu danych typu Business to Business, funkcjonującego w oparciu o nowoczesny WORKFLOW, który pozwoli na automatyzację procesów biznesowych i elektroniczną wymianę danych z Partnerami w ramach platformy handlowej B2B Graffiti@. Zastosowanie rozwiązań systemowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb zagwarantuje najwyższą efektywność funkcjonalną i bezpieczeństwo projektowanych rozwiązań. W ramach projektu zostanie wykorzystana innowacyjna technologia w dziedzinie ICT, która jest zgodna z założeniami strategii przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy.

Cały system informatyczny B2B będzie w gruncie rzeczy systemem do komunikacji i zarządzania wymianą danych, opatrzonym w odpowiednio przygotowane interfejsy, za pomocą których dane będą mogły być przekazywane w architekturze zabezpieczonej protokołem bezpieczeństwa SSL.

Logowanie do aplikacji będzie realizowane za pomocą loginu i hasła. W celu zabezpieczenia danych, zarówno wysyłanych jak i odbieranych przez system, zastosowana zostanie technologia szyfrowanego połączenia SSL (Secure Socket Layer) wykorzystywana między innymi w sklepach internetowych czy systemach internetowego dostępu do kont bankowych.

Komunikacja z Partnerami za pomocą systemu B2B umożliwi eliminację papierowego obiegu dokumentów. W celu wymiany danych w formie elektronicznej komunikacja będzie odbywała się z wykorzystaniem platformy handlowej B2B Graffiti@

Oprogramowanie będzie dotyczyło elementów zarządzania biznesowego i zacieśniania relacji handlowych z partnerami poprzez obsługę całości procesu biznesowego w systemie informatycznym. Zastosowanie zintegrowanego workflow zmienia sposób w jaki użytkownicy pracują z systemem.

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Akcje inicjowane przez jednego z użytkowników automatycznie powodują konieczność reakcji ze strony innych użytkowników systemu biorących udział w danym procesie biznesowym.

System informatyczny B2B będzie do komunikacji i zarządzania wymianą danych, ma strukturę otwartą umożliwiającą rozwój i współpracę ze znaczą liczbę kontrahentów. Szeroko rozwinięta funkcjonalność w połączeniu z możliwościami parametryzacji i konfiguracji pozwalają na dostosowanie systemu do potrzeb Klienta ,a przy uwzględnieniu elektronicznej ścieżki obiegu dokumentów wyeliminowanie obrotu dokumentami papierowymi. Architektura systemu zapewnia pełne bezpieczeństwo i poufność informacji, gdyż służy do komunikacji interfejsów partnerów z systemem B2B.

Rozwiązania informatyczne zastosowane w ramach systemu B2B powinny przyczynić się do wzrostu efektywności realizowanych procesów biznesowych poprzez:
 • eliminację papierowego obiegu dokumentów
 • usprawnienie komunikacji z partnerami;
 • optymalizacja procesów zamówień, dostaw, rozliczeń;
 • wyeliminowanie błędów ludzkich – obniżenie kosztów;
 • zapewnienie partnerom dostępu do analiz biznesowych z wykorzystaniem elektronicznej usługi automatycznego przetwarzania danych (Business Intelligence);
 • poprawa bezpieczeństwa transferu dokumentów;
 • obniżenie kosztów na wszystkich etapach prowadzonych transakcji biznesowych;
 • skrócenie terminu realizacji zamówień;
 • wprowadzenie opcji monitoringu zamówień oraz przebiegu współpracy z Partnerami;
 • ograniczenie wpływu odległości geograficznych na przebieg współpracy pomiędzy partnerami (ułatwienie nawiązywania kontaktów i poprawa organizacji wymiany biznesowej);
 • wzrost bezpieczeństwa prowadzonych transakcji biznesowych;
 • zwiększenie elastyczności reagowania na zmieniające się potrzeby Partnerów;
 • automatyzację prac oraz minimalizację ryzyka powstawania błędów w toku wykonywania operacji, usprawnienie sposobu przetwarzania transakcji biznesowych oraz relacji z partnerami, ograniczenie pomyłek, szybszą reakcję na ewentualne problemy.

Źródło: GRAFFITI.ERP

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top