loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Instytut Transportu Samochodowego wdraża oprogramowanie SIMPLE

Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie dokonał wyboru Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wynikiem postępowania przetargowego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, firma SIMPLE S.A. wdroży system SIMPLE.ERP, zapewni infrastrukturę techniczną oraz przeprowadzi cykl szkoleń dla pracowników Instytutu z zakresu użytkowania systemu.

 {loadpositon Wiadomosci_Dzial}
 
W ramach projektu wdrożeniem zostaną objęte najważniejsze obszary jednostki:
  • Finanse i Księgowość, 
  • Środki Trwałe 
  • Kadry i Płace 
  • Gospodarka Materiałowa
  • Zarządzanie Projektami Naukowymi 
  • Budżetowanie 
  • Raportowanie i Kontroling
  • Rozliczanie Czasu Pracy, grafiki
Realizacja wdrożenia usprawni m.in. proces zarządzania i rozliczania realizowanych projektów. System SIMPLE.ERP umożliwi precyzyjne budowanie i zarządzanie budżetami jednostki i prowadzonych projektów, dokładne planowanie i rozliczanie kosztów, poszczególnych komórek kosztowych, jak i całej jednostki a także rozliczanie kadry naukowej z prowadzonych projektów badawczych. System zapewni elektroniczny proces obiegu dokumentów jak i faktur kosztowych, związanych z projektami badawczymi w ramach całej jednostki. Użytkownicy będą mieli możliwość tworzenia raportów RBN i RBZ oraz planowania i rozliczania budżetów kosztów i przychodów. System zapewnia obsługę różnych źródeł finansowania, co w przypadku jednostek naukowo – badawczych jest istotnym elementem, gdyż wiele projektów jest realizowanych z dotacji unijnych.

ITS prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. Do zadań Instytutu należy poprawa funkcjonowania i organizacji transportu samochodowego, ograniczenie szkodliwości jego rozwoju i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo pracownicy naukowi opracowują nowe rozwiązania materiałowe dla przemysłu motoryzacyjnego, włącznie z udoskonalaniem materiałów eksploatacyjnych takich jak oleje, ciecze chłodzące, itd.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top