loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

System MAAT w firmie AUTOMET Group Sp. z o.o. Sp.k.

compsoftlogoFirma AUTOMET Group Sp. z o.o. Sp.k, sanocki producent specjalizujący się w produkcji i dystrybucji tworzyw sztucznych na rynek motoryzacyjny wdrożył system ERP firmy COMP Soft. Wdrożenie zakończyło się w lipcu bieżącego roku.


 
Projekt polegał na przeprowadzeniu migracji danych z sytemu Cogisoft oraz na wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego MAAT, kompleksowo obejmującego całą działalność firmy. Automet uzyskał dzięki projektowi zrealizowanemu przez nas, platformę informatyczną umożliwiającą pełną kontrolą nad wszystkimi procesami zachodzącymi w firmie.
Integracja wszystkich obszarów działania oraz usprawnienie obsługi procesów biznesowych i raportowania stało się osiągalne niemal natychmiast po zakończeniu projektu wdrożeniowego. Pojawiła się również szeroka grupa wymiernych korzyści, które nie były wcześniej dostrzegane przez użytkowników, a zostały dostrzeżone po wdrożeniu wszystkich modułów systemu MAAT. Wdrożenie systemu MAAT pozwoliło zoptymalizować obszary gospodarki materiałowej, planowania produkcji i logistyki w taki sposób, aby przyspieszyć realizację zleceń produkcyjnych i jednocześnie ograniczyć niezbędne zapasy. Usprawnienia w tych obszarach przekładają się na konkretne oszczędności w skali firmy. System MAAT spinając niezależne wcześniej procesy biznesowe w całość, pozwala na podejmowanie odpowiednio wcześnie działań mających na celu utrzymanie założonych planów i terminową realizację zleceń, co z kolei ma ogromne znaczenie dla sprzedaży, wizerunku firmy i jakości relacji z klientami. - mówi Zbigniew Pokora, szef projektu ze strony COMP Soft.
System MAAT pełni rolę centralnego systemu informacyjnego w firmie, łącząc informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności, ułatwia kojarzenie faktów i podejmowanie decyzji na różnych szczeblach organizacji. Centralizacja zasobów informacyjnych oznacza też skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie odpowiednich zestawień, raportów oraz analiz niezbędnych w procesach zarządczych.

Rozwiązania informatyczne opracowane przez firmę COMP Soft i zaimplementowane do systemu MAAT ułatwiają efektywne planowanie zapasów, optymalizację wykorzystania materiałów i środków produkcyjnych, a także sprawne zarządzanie czasem pracy pracowników. Umożliwiają też systemową koordynację wzajemnie zależnych od siebie procesów.

Za sprawą wspomnianej centralizacji informacji, system MAAT w dużym stopniu wspomaga kontrolę nad całymi łańcuchami procesów biznesowych sięgających od oferty, poprzez projektowanie, produkcję, sprzedaż towarów lub dostarczenie usług, rozliczenie kosztów. Każde podejmowane działanie znajduje swoje odzwierciedlenie w systemie MAAT, co ogromnie ułatwia identyfikację źródeł powstawania kosztów oraz wskazuje na nieefektywności wpływające na obniżenie wskaźników finansowych.

Lepsza koordynacja działań, uszczelnienie procesów kontroli jakości, wreszcie optymalizacja najważniejszych procesów, wszystko to przekłada się na zwiększenie efektywności organizacji w najbardziej newralgicznych punktach. Optymalizacja przejawia się też w zwiększeniu sprawności i szybkości działania firmy. To z kolei oznacza, że organizacja może na bieżąco dopasowywać rytm działania do zmieniających się potrzeb rynkowych, a także lepiej wykorzystywać nadarzające się szanse.
 
Źródło: www.compsoft.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top