loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Nowy system ERP w Gino Rossi

Grupa Gino Rossi wdrożyła nowy system ERP - dostosowany do specyficznych wymogów branży obuwniczej oraz odzieżowej, który objął swoim działaniem procesy biznesowe w obszarze finansów oraz księgowości, środków trwałych, budżetowania, konsolidacji, a także elektronicznego obiegu dokumentów.


 
Wykorzystanie webowej aplikacji dostępowej do systemu ERP zapewniło użytkownikom końcowym wygodny dostęp do danych oraz wysoką ergonomię pracy. System Asseco Softlab ERP zapewnił firmom z Grupy Gino Rossi szybki, wygodny i bieżący dostęp do uporządkowanych danych finansowych oraz majątku przedsiębiorstwa, pozwalając na pełną automatyzację pracy w dziale księgowym i usprawniając zarządzanie zarówno finansami, jak i aktywami trwałymi. W przypadku spółek, które posiadają wiele biur i oddziałów na terenie całego kraju, ważna była możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednej bazie danych, czyli tzw. uwspólnienie konfiguracji firm. Rozwiązanie pozwoliło ponadto na przetwarzanie skumulowanych informacji finansowych pochodzących z wszystkich sklepów Gino Rossi oraz Simple w Polsce.

Ze względu na strukturę grupy kapitałowej, system Asseco Softlab ERP wspomógł również uzgadnianie zebranych informacji z poszczególnych spółek, tworzenie wyłączeń konsolidacyjnych oraz wykonywanie raportów skonsolidowanych, takich jak rachunek wyników, czy bilans.

Rozwiązanie ERP zapewniło Grupie Gino Rossi możliwość prowadzenia wielowymiarowych analiz danych, a co za tym idzie – efektywniejsze zarządzanie ważnymi biznesowo obszarami działania. System pozwolił na bieżącą kontrolę realizowanych planów oraz znacząco zminimalizował ryzyko przekroczenia planowanych budżetów.

Moduł SEOD (elektroniczny obieg dokumentów) przyczynił się natomiast do optymalizacji procesów wewnętrznych w Gino Rossi oraz Simple w takich obszarach jak zakupy, urlopy, nieobecności czy delegacje. System wsparł obieg zadań i informacji oraz umożliwił konwersję dokumentów papierowych przetwarzanych w trakcie ich realizacji do postaci elektronicznej. Miało to również wpływ na wprowadzenie oszczędności związanych z obiegiem dokumentów na dużą skalę.

Dostęp do programu Asseco Softlab ERP odbywa się za pomocą aplikacji dostępowej WEB (poprzez przeglądarkę www). Dzięki temu pracownicy Grupy Gino Rossi mogą korzystać z aplikacji niezależnie od swojego miejsca pobytu. Takie rozwiązanie gwarantuje użytkownikom nie tylko szeroko rozumianą mobilność, ale zapewnia również wysoki stopień bezpieczeństwa pracy z oprogramowaniem.
System Asseco Softlab ERP zaoferował nam szereg nowych możliwości, zarówno funkcjonalnych, jak i praktycznych. Program usprawnił nasze działania oraz pozwolił na optymalizację ważnych procesów biznesowych, zasobów i kosztów. Wdrożenie oprogramowania z wykorzystaniem webowej aplikacji dostępowej sprawiło, że poprawie uległa nie tylko ergonomia samej pracy z programami, ale również komfort użytkowania systemów. Rozwiązania oparte o technologię WEB to dla nas również gwarancja bezpieczeństwa pracy i przechowywania wrażliwych dla nas danych – mówi Tomasz Malicki, Prezes Zarządu Gino Rossi S.A.
Źródło: Asseco

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top