loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc rozszerza funkcjonalność SIMPLE.ERP

Instytut, będący wiodącą jednostką kliniczną i naukową wdrażającą nowoczesne metody i technologie medyczne oraz prowadzącą programy badawcze własne, jak i w ramach współpracy międzynarodowej zdecydował się na rozszerzenie funkcjonalności SIMPLE.ERP o obszar do Zarządzania Majątkiem i Aparaturą Medyczną oraz Zarządzania Projektami.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Implementacja nowych modułów rozwiązania SIMPLE.ERP zapewni nam m.in. wsparcie planowania bieżącej obsługi oraz rozliczania realizowanych projektów. Jest to dla nas bardzo ważny aspekt z racji licznych projektów naukowo-badawczych prowadzonych przez Instytut, zarówno w obrębie kraju jak i współpracy międzynarodowej. Funkcjonalność obszaru pozwoli na dokładną ewidencję i obsługę budżetu wydatków (bezpośrednich i pośrednich) oraz harmonogramu kosztów i przychodów projektu, przy uwzględnieniu planowania zadań, odpowiedzialnych za nie osób oraz obsługi i rezerwacji zasobów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia – dodaje prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
Dzięki dostarczonej w ramach modułu Zarządzania Projektami funkcjonalności Instytut zyska:
  • jedno centrum gromadzenia kosztów oraz przychodów związanych z realizacją zadania projektowego, 
  • precyzyjne planowanie kosztów projektu i powiązanych z nimi: obsługą zużycia i dostaw materiałów, prac kooperantów zewnętrznych, dostaw sprzętu oraz ewidencją kart pracy ludzi,
  • bieżącą kontrolę kosztów i przychodów projektu poprzez szybki dostęp do aktualnych danych oraz do ich wieloprzekrojowych zestawień,
  • zwiększenie efektywności pracowników będących użytkownikami systemu poprzez poprawę organizacji pracy i automatyzację procesów.

 

Jako nowoczesna jednostka służby zdrowia posiadamy bardzo rozbudowane wyposażenie techniczne w postaci sprzętu medycznego. Wykorzystanie modułu do Zarządzania Majątkiem i Aparaturą Medyczną umożliwi prowadzenie w SIMPLE.ERP pełnej obsługi majątku z centralnym system zarządzania zdarzeniami, związanymi ze zbieraniem uwag lub zgłoszeń awarii i usterek od operatorów aparatury czy pomieszczeń - dodaje prof. dr hab. n. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż, Dyrektor Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc.
Dodatkowo z pomocą modułu możliwe jest odwzorowanie pełnej struktury budynków i pomieszczeń oraz wsparcie dekretacji wewnętrznej, ewidencja oraz rozliczanie środków transportu, obsługa aparatury medycznej oraz urządzeń, a także utworzenie repozytorium dokumentów umożliwiające przechowywanie dokumentacji w postaci załączników do obiektów systemowych. Obszar pozwala na uzyskanie przekrojowych analiz oraz wsparcie rozliczenia kosztów związanych z obsługą budynków, środków transportu czy aparatury.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie jest główną w Polsce placówką naukowo-badawczą Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie chorób płuc. Zakresem działalności Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc są schorzenia narządów klatki piersiowej zwłaszcza w zakresie chorób płuc i oskrzeli, niewydolności oddychania, nowotworów, zakażeń, zaburzeń krążenia płucnego i patologii przełyku, opłucnej oraz osierdzia.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top