enova365 2016Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam pracować w rozproszonej strukturze organizacyjnej oraz wdużej mobilności. Dodatkowo oczekiwaliśmy od oprogramowania czegoś więcej niż podstawowych funkcji księgowych,czy płacowych, tak aby Nasze biuro mogło wdrożyć nowoczesne usługi i tym samym zyskać przewagę konkurencyjną na rynku usług księgowych. Dlatego wybraliśmy system ERP enova365.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Biuro Rachunkowe HATOR proponuje kompleksowe usługi dla firm, stowarzyszeń i fundacji w zakresie prowadzenia księgowości,kadr i płac, a także BHP i PPOŻ. Naszym Klientom oferujemy nie tylko usługi tradycyjnego biura rachunkowego, ale także usługi mobilnego biura rachunkowego. Usługa mobilnego biura rachunkowego kierowana jest przede wszystkim do Klientów, którzy z różnych powodów nie chcą i nie mogą przekazywać dokumentów księgowych do stacjonarnego biura rachunkowego lub po prostu nie mają czasu na wizyty w stacjonarnym biurze rachunkowym.

Nasze oczekiwania względem systemu ERP

Decydującsię na wdrożeniesystemu ERP braliśmy pod uwagę kilka kluczowych dla nas i naszych klientów czynników:

rozproszona struktura naszej organizacji duża mobilność pracowników biura HATOR ergonomia pracy i intuicyjność rozwiązania ERP sprawna i szybka komunikacja z klientami biura przy pomocy rozwiązań klienckich dedykowanych biurom rachunkowym bezpieczeństwo danych profesjonalne i rzetelne wsparcie ze strony producenta w zakresie zmian prawnych i Autoryzowanego Partneraw zakresie wdrożenia i serwisu


Dlaczego enova365?

Szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam pracować w rozproszonej strukturze organizacyjnej oraz wdużej mobilności. Dodatkowo, oczekiwaliśmy od oprogramowania więcej niż podstawowych funkcji księgowych, czy płacowych, aby Nasze biuro mogło wdrożyć nowoczesne usługi i tym samym zyskać przewagę konkurencyjną na rynku usług księgowych. Dlatego wybraliśmy enova365.

Co zyskaliśmy powdrożeniu enova365?

Wdrożenie systemu enova365 pomogło nam stworzyć sprawny organizm, w którym każdyz nas pracującw innej lokalizacji łączy się do tej samej bazy, dzieląc się zadaniami i weryfikując wspólnąpracę. Możemy także realizować usługi mobilnego biura rachunkowego,a przy tymnie ogranicza nas sprzęt IT ponieważwraz z wprowadzeniem enova365 dostaliśmy możliwość pracy nie tylko na komputerze, czy laptopie,ale takżena tablecie lubsmartphonie.

Dzięki enova365 wprowadziliśmy usługę dedykowanych kont klienckich w oparciu o Pulpit Klienta Biura rachunkowego. Usługa pozwala naprzesyłanie dokumentów księgowych i faktur do naszego biura rachunkowego bezpośrednio poprzez pulpit klienta, a także daje klientom indywidualny dostęp do rozliczeń podatkowych i rozrachunków –bez konieczności kontaktu telefonicznego, czy mailowego. Te możliwościznacznie skróciły czas oczekiwania na dokumenty księgowe od klientóworaz czasochłonność obsługi typowych zapytań telefonicznych czy e-maili.

Poza podstawowymi dla biura rachunkowego funkcjonalnościami enova365 tj. księgowość, kadry i płace, środki trwałe wdrożyliśmy moduł dodatkowy Praca na wielu bazach. Rozwiązanie pomogło nam zoptymalizować czas obsługi comiesięcznych zadań związanych na przykład z wysyłką e-deklaracji poprzez „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji.To duża oszczędność czasu zwłaszczaprzy prowadzeniu wieluksiąg.

Dodatkowo, system ERP enova365 umożliwia instalację w chmurze obliczeniowej, dzięki czemu posiadamy stały dostępdo danych. Bardzo ważnym aspektem w naszej działalności jestb ezpieczeństwo danychnaszych klientów. Wiemy, że zarówno system enova365 jak i środowisko chmury obliczeniowej Cloudpoint, w którym zdecydowaliśmy się zainstalować system, posiadają odpowiednie certyfikaty i mechanizmy pozwalające chronić dane zgodniez obowiązującymi regulacjami.Dlatego możemy gwarantować naszym klientom najwyższy poziom bezpieczeństwa danych powierzanychi przetwarzanych w biurze HATOR.

Satysfakcja gwarantowana

Wdrożenie systemu enova365 okazało się właściwym wyborem.Program jest stale aktualizowany,co daje nam pewność pracy na systemie zgodnym z aktualnym stanem prawnym. Dziękiwsparciu Autoryzowanego Partnera ENTEO Sp. z o.o. wprowadziliśmy pełną automatyzację comiesięcznych rozliczeń iznacznie skróciliśmy czas obsługi księgowej i kadrowo–płacowej klientów. Oferowane, w ramach wdrożenia, rozbudowane szkolenia z obsługi enova365, dostarczyłynam dużą wiedzę do samodzielnego działania w ramach modyfikacji list, czy przygotowywania raportów i zestawieńna potrzeby własne i naszych klientów.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top