Płynna realizacja planów produkcyjnych zależy w głównej mierze od ludzi – tego, czy posiadają odpowiednie kompetencje i są w odpowiednim miejscu oraz czasie. Od tego, czy zaplanowana obsada jest dopasowana do realizacji konkretnych zleceń produkcyjnych, a komunikacja pomiędzy poszczególnymi działami i osobami jest sprawna. Nad płynną realizacją procesów produkcyjnych oraz optymalnym zarządzaniem czasem pracy w firmie Plastic Omnium czuwa platforma komunikacyjna XPRIMER.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Szybki dostęp do kluczowych danych, eliminacja niepotrzebnych przestojów, błyskawiczna reakcja na niespodziewane zdarzenia oraz możliwość wiarygodnej oceny efektywności tworzonych harmonogramów to tylko niektóre korzyści, które osiągnęła firma Plastic Omnium dzięki platformie komunikacyjnej XPRIMER i dopasowaniu jej do indywidualnych potrzeb organizacji przez specjalistów EQ System.
Nie będę ukrywał, że podczas szukania systemu do zarządzania kapitałem ludzkim widzieliśmy wiele rozwiązań, pozwalających na zwiększenie efektywności planowania czasu pracy (przynajmniej w teorii). Jednak główną przewagą specjalistów EQ System była umiejętność dopasowania rozwiązania do produkcyjnych realiów, bez wyolbrzymiania tego, co naprawdę możemy osiągnąć Szczególnie istotne dla zachowania stabilności naszego planu produkcyjnego było wyeliminowane ryzyka braku osoby o odpowiednich kompetencjach, czy też uprawnieniach. XPRIMER pozwala na bardzo precyzyjne wyliczenie potrzebnej obsady i jej optymalizację, a z drugiej strony odpowiednio wcześnie informuje nas o kończących się szkoleniach czy nieobecności kluczowego pracownika w danym dniu, na konkretnej linii. Daje nam zatem narzędzia do podejmowania działań zapobiegawczych odpowiednio wcześnie. Współpracę ze specjalistami firmy EQ System oceniam bardzo wysoko, w szczególności ze względu na ich racjonalne podejście do projektu oraz wieloletnie doświadczenie, które można było dostrzec na każdym etapie prac. -Artur Grudzień, Production Manager Plastic Omnium
 
 
Osiągnięte korzyści:
 
  • Systematyzacja procesów związanych z planowaniem personelu na podstawie zleceń produkcyjnych oraz przyspieszenie reakcji na zmiany w składzie personelu.
  • Eliminacja niepotrzebnych przestojów wynikających z nieobecności kluczowego pracownika (o odpowiednich kompetencjach) w danej lokalizacji, na konkretnej linii produkcyjnej dzięki precyzyjnemu wyliczaniu potrzebnej obsady na podstawie zleceń produkcyjnych importowanych z systemu ERP SAP do platformy XPRIMER. Umożliwienie szybkiego przeplanowywania procesów produkcyjnych w nagłych przypadkach.
  • Nadzór nad szkoleniami oraz kompetencjami pracowników dzięki wprowadzeniu komunikatów przypominających zarówno o kończących, jak i zbliżających się szkoleniach oraz powiązanie ich realizacji z poziomem kompetencji konkretnych pracowników, co do grup maszyn oraz linii.
  • Zwiększenie płynności realizacji założonego planu produkcyjnego, poprawa efektywności komunikacji wewnętrznej oraz przyspieszenie i ułatwienie procesu analizy danych.
  • Usprawnienie komunikacji pomiędzy osobami z różnych działów (planowania produkcji, HR) oraz trenerami (realizacja szkoleń) i pracownikami produkcyjnymi. Umożliwienie wiarygodnej oceny efektywności tworzonych harmonogramów dzięki gromadzeniu kluczowych danych w jednym miejscu i łatwości ich porównywania, a tym samym wyciągania trafnych wniosków na przyszłość.

Źródło: http://www.eqsystem.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top