DahliaMaticPraca nad stworzeniem Zintegrowanej Platformy Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego rozpoczęła się w 2018 w wyniku wygranego przez DahliaMatic przetargu ogłoszonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wyzwanie było spore, a projekt (ze względu na konieczność integracji wielu różnych technologii) wymagający. Udało się z sukcesem zakończyć wdrożenie i uruchomić portal, który okazał się być ogromnym wsparciem dla branży turystycznej w obliczu panującej sytuacji epidemicznej.

 REKLAMA 
 sente 
 

E-usługa dla branży turystycznej

Pierwotnym celem budowy Platformy, nad którą wspólnie pracowały zespoły DahliaMatic oraz Adrenalina Consulting, było stworzenie nowoczesnej e-usługi, która zoptymalizuje i usprawni współpracę podmiotów działających na rynku turystycznym, które realizują swoje obowiązki w stosunku do TFG. W marcu br., po ponad roku intensywnych prac programistycznych i analitycznych zarówno po stronie Wykonawcy, jak i dedykowanego zespołu UFG, portal został oficjalnie uruchomiony. Z danych opublikowanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dotychcczas 2400 przedsiębiorców z branży turystycznej zarejestrowało na portalu swoje konto a za jego pośrednictwem do UFG wpłynęło 3772 e-deklaracji. Liczby mówią same za siebie. 1/3 przedsiębiorców z branży turystycznej zaufało portalowi i zauważyło wartość społeczną, jaką za sobą niesie już w pierwszych miesiącach działania systemu.

Koronawirus to prawdziwy sprawdzian dla TFG

Użyteczność portalu wzrosła w wyniku ograniczeń spowodowanych sytuacją epidemiczną. Przejście na zdalny tryb pracy wymagało stworzenia funkcjonalności pozwalającej na bezpośredni, elektroniczny i (co najważniejsze) szybki kontakt z Funduszem w celu uzyskania zwrotu wpłaconej składki. Nie jest tajemnicą, że to branża turystyczna znalazła się na liście tych najbardziej dotkniętych w wyniku wybuchu epidemii. Tym bardziej priorytetem stało się dostarczenie przedsiębiorcom narzędzia, które pozwoli im na załatwienie spraw szybko, sprawnie i zdalnie.

Platforma jest centralnym miejscem komunikacji pomiędzy podróżnymi, przedsiębiorcami, Urzędami Marszałkowskimi, Funduszem, Zakładami Ubezpieczeń i bankami – mówi Dominik Architek, Kierownik Projektu z DahliaMatic. Każda grupa użytkowników ma do dyspozycji szereg funkcjonalności dopasowanych do jej potrzeb i specyfiki świadczonych usług. Na przykład przedsiębiorcy mają możliwość składania deklaracji oraz ewentualnych korekt drogą elektroniczną. Przewidzieliśmy również opcję opłacania składek poprzez Dotpay, co jeszcze bardziej ułatwi cały proces. – dodaje Dominik.


Rozwiązanie przynosi korzyści również innym podmiotom działającym w branży turystycznej. Zdigitalizowany został między innymi proces obsługi niewypłacalności biur turystycznych. W przypadku ogłoszenia niewypłacalności właściwy Urząd Marszałkowski ma możliwość elektronicznego wystąpienia o wypłatę zaliczki na poczet powrotu podróżnych do kraju lub kontynuacji wyjazdu. Z kolei Zakłady Ubezpieczeń i banki w prosty sposób mogą przekazać zgłoszenia podróżnych, które muszą zostać wypłacone z TFG. Poszkodowani klienci mogą natomiast elektronicznie sprawdzać i śledzić stan obsługi złożonego roszczenia. W obecnej sytuacji niepewności związanej ze stanem epidemicznym tego typu rozwiązania mogą okazać się kluczowe przy podejmowaniu decyzji o wyjeżdzie.

Kompleksowa obsługa

W ramach projektu zespół DahliaMatic przeprowadził również szereg szkoleń dla użytkowników z Urzędów Marszałkowskich z całej Polski.

Organizując warsztaty naszym priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom. Podzieliliśmy je na trzy dni aby ograniczyć liczbę osób przebywających w jednym pomieszczeniu, zapewniliśmy środki dezynfekcyjne oraz maseczki. Było to wyzwanie organizacyjne, ale jak mówiłem priorytetem było zapewnienie komfortu i spełnienie wymogów sanitarnych. – mówi Dominik.


Poza szkoleniami stacjonarnymi zespół Wykonawcy przygotował materiały e-learningowe dedykowane każdej grupie odbiorców systemu. Uruchomiona została również dedykowana strona internetowa tfg.ufg.pl, na której dostępny jest komplet informacji o sposobie funkcjonowania Funduszu.

Pamiętajmy, że misja portalu to oczywiście wsparcie przedsiębiorców, ale w rezultacie również nas – podróżujących. Od początku realizujemy to wdrożenie z ogromną starannością, ponieważ jest to dla nas nie tylko ciekawe wyzwanie programistyczne ale również projekt niosący wartość społeczną, w którą nieprzerwanie wierzymy. – mówi Mateusz Sobeczek, Dyrektor Pionu Custom Development w DahliaMatic.


Obecnie portal przeszedł w etap opieki serwisowej. Specjaliści DahliaMatic codziennie wspierają użytkowników w pracy z systemem pomagając pokonać przeszkody.

Źródło: www.dahliamatic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top