DAHLIAMATICKompleksowe rozwiązania informatyczne przestały być zarezerwowane dla dużych korporacji. Coraz częściej korzyści z ich wykorzystania zauważają również średnie i małe przedsiębiorstwa. Jednak niezmiennie i niezależnie od wielkości organizacji implementacja nowego systemu jest krokiem w nieznane i często budzi niepokój wśród użytkowników kluczowych.

{loadpostion Wiadomosci_Dzial}
 
Z kolei niepokój ten może przerodzić się w niedocenienie możliwości jakie daje wdrażany system, a niejednokrotnie negowania możliwości jego użycia bez daleko idących dostosowań. W odpowiedzi na trudności napotykane podczas realizacji projektów i wynikające ze wspomnianego czynnika ludzkiego opracowano sposoby, dzięki którym przebieg i organizacja prac uwzględnia czynny udział użytkowników kluczowych. Jednym z nich, rekomendowanym przez największych dostawców rozwiązań informatycznych na świecie i często wykorzystywaną przez DahliaMatic, są warsztaty CRP (Conference Room Pilot).

Warsztaty CRP – jak to działa?

Kluczowym założeniem jest udostępnienie użytkownikom jako punktu wyjścia standardowej wersji systemu. Dzięki temu mają możliwość zapoznania się ze standardową aplikacją sparametryzowaną pod ich potrzeby bez dodatkowych modyfikacji

dahliamatic crp1

dahliamatic crp2

Dzięki takiemu podejściu decyzja o konieczności zbudowania modyfikacji zapada nie na podstawie dokumentacji projektowej, a w oparciu o praktyczne doświadczenia z pracy w systemie. Ułatwia to użytkownikom świadome wskazanie luk funkcjonalnych lub zgłoszenia konieczności poprawy ergonomii systemu w sytuacji, gdy jest to uzasadnione. Pozwala to na ograniczenie pracochłonności i czasochłonności przedsięwzięcia a przez to redukcję kosztów zarówno samego wdrożenia, jak i późniejszego utrzymania i rozwoju.

Czym się różnią warsztaty CRP od testów UAT?

Warsztaty CRP bywają mylnie utożsamiane z przeprowadzeniem testów akceptacyjnych (User Acceptance Testing – UAT). Obydwa działania opierają się na weryfikacji sposobu funkcjonowania systemu i zgłaszania uwag, jednak zbyt wiele je różni, aby można było stosować te pojęcia zamiennie. Warsztaty CRPy przeprowadzane są po to, by zademonstrować klientowi działanie systemu i jednocześnie wykryć niedoskonałości w trakcie budowy systemu. Jest to podejście, które ułatwia użytkownikom zrozumienie funkcjonowania nowego narzędzia i jednocześnie daje dostawcom feedback, co ułatwia i usprawnia współpracę zwiększając tym samym szanse na pozytywne zakończenie projektu. Natomiast celem testów akceptacyjnych UAT jest formalne potwierdzenie, że finalnie dostarczone oprogramowanie jest odpowiedniej jakości i spełnia zgłoszone przez klienta wymagania.

Źródło: www.dahliamatic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top