Goldenore integruje dane w czasie rzeczywistym przy pomocy Oracle Cloud

ORACLEGoldenore, to firma założona przez miłośników technologii Oracle, posiadająca obszerne kompetencje zarówno w obszarach produktów technologicznych, procesów biznesowych, jak i procesów zarządzania środowiskami IT. Odpowiadając na wyzwania, które stoją przed większością klientów, przy pomocy szerokiego wachlarza rozwiązań Oracle firma wykonuje projekty związane przede wszystkim z optymalizacją procesów biznesowych, integracją danych w czasie rzeczywistym pomiędzy różnymi technologicznie i biznesowo systemami informatycznymi oraz optymalizacją przetwarzania danych. Eksperci Goldenore świadczą także usługi w zakresie opieki powdrożeniowej oraz serwisowej, w tym dla najbardziej krytycznych systemów klientów w modelu 7/24.

 REKLAMA 
 sente 
 
Jedną z najważniejszych kompetencji Goldenore jest integracja danych, którą wykonujemy przy użyciu narzędzi Oracle GoldenGate, Enterprise Data Quality oraz Oracle Data Integrator” – komentuje Tomasz Dac z firmy Goldenore. „Świadectwem tego zaangażowania jest m.in. fakt uzyskania jako pierwsza firma na świecie – i aktualnie jedna z nielicznych – poziomu certyfikacji Oracle GodenGate Specialized 12c. Stworzyliśmy także autorskie rozwiązanie przeznaczone do monitorowania środowiska GoldenGate, które pozwala na bieżące obserwowanie jego kluczowych elementów oraz wizualizację wskaźników wydajności przy pomocy graficznych kokpitów informacyjnych.
W ramach platformy Oracle Cloud, zostały niedawno udostępnione narzędzia Oracle Data Integration Platform Cloud (DIPC), które pozwalają realizować wszelkie zadania integracji danych w chmurze, w szczególności w kontekście zasilania w modelu online środowisk Big Data. DIPC łączy na ujednoliconej platformie chmurowej wszystkie kluczowe funkcje integracji danych, zapewniania jakości i zarządzania danymi. Platforma zapewnia uproszczone udostępnianie, zarządzanie i administrowanie za pośrednictwem centralnego interfejsu administracyjnego, umożliwia przy tym integrację danych pomiędzy różnymi chmurami (Oracle lub innych dostawców), środowiskami lokalnymi i hybrydowymi.
Dla naszych klientów, dla których priorytetem jest możliwość biznesowego wykorzystania danych odświeżanych online, wykonujemy wiele projektów związanych z analityką biznesową oraz hurtowniami danych – mówi Tomasz Dac. Tego typu rozwiązania wymagają zastosowania wydajnych narzędzi integracji danych, przy pomocy których wykonuje się takie zadania, jak strumieniowanie danych w czasie rzeczywistym, przetwarzanie danych wsadowych, replikacja danych w czasie rzeczywistym, czy transformacja danych w modelu E-LT/ETL (wydobywanie, przekształcanie i ładowanie danych). Postanowiliśmy rozszerzyć naszą ofertę w tym zakresie o nowatorskie rozwiązania chmurowe Oracle obejmujące m.in. wszystkie powyższe funkcje.
Potrzeby rynku w tym kontekście potwierdzają wdrożenia wymienionych mechanizmów m.in. w NTT Communications (przetwarzanie online milionów zdarzeń w kontekście wykrywania i zapobiegania problemów z siecią telekomunikacyjną), OutFront Media Company (zarządzanie trendami zakupowymi w oparciu o wykonywaną online analizę geoprzestrzenną opartą o Spark Streaming Cloud), czy USBank (analiza w czasie rzeczywistym danych przetwarzanych we wszystkich systemach banku w kontekście m.in. personalizacji ofertowania i obsługi klienta).

Oracle Data Integration Platform Cloud opiera się na znanych do tej pory technologiach integracyjnych Oracle, wyposażonych w specjalizowane algorytmy pozwalające na kompleksową obsługę danych dla potrzeb aplikacji analitycznych i hurtowni danych. Dzięki unikatowym technologiom zastosowanym w tych rozwiązaniach, można osiągnąć niemal zerowy czas przestoju podczas migracji danych do chmury.
Chmura daje firmie informatycznej – takiej jak nasza, wiele nowych możliwości w zakresie obsługi klientów i oferowania im elastycznych rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb i możliwości – podsumowuje Tomasz Dac. „Już dzisiaj nasza oferta jest unikatowa na rynku europejskim, a rozszerzenie naszych kompetencji o elementy integracyjne Oracle Cloud, to naturalny krok do dalszego rozwoju firmy, dzięki któremu stanie się ona jeszcze bardziej innowacyjna i konkurencyjna.
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top