Branża produkcyjna musi wydobyć korzyści z Przemysłu 4.0, potrzebna integracja z klientami

oracle 120Jak wynika z nowego badania firmy Oracle, producenci jeszcze nie zaczęli stosować zasad operacyjnych zgodnych z modelem Przemysł 4.0, takich jak zgodność operacyjna, przejrzystość i decentralizacja, aby zbliżyć się do klientów, dostawców i dystrybutorów.


 REKLAMA 
 sente 
 
Badanie z udziałem globalnych firm przemysłowych dowodzi, że wdrażając model „Przemysł 4.0“ położyli oni najpierw nacisk na zmiany wewnętrzne, a nie na eliminację barier między dostawcami, dystrybutorami i klientami.
Badanie z udziałem 700 liderów przedsiębiorstw produkcyjnych z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Holandii, Szwajcarii, Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wykazało, że tylko jedna trzecia producentów wykorzystuje technologie Przemysłu 4.0 do wyeliminowania wszystkich odseparowanych zasobów danych na całej długości łańcucha tworzenia wartości, a tylko 40% prowadzi otwartą wymianę danych z dostawcami i dystrybutorami. Niecała połowa ankietowanych włączyła w procesy podejmowania decyzji dane klientów, a tylko 45% przeprowadziło analogiczną integrację danych dostawców i dystrybutorów.

Choć większość producentów na całym świecie inwestuje w programy oparte na modelu Przemysł 4.0, tylko 17% zmieniło dzięki nim swoje modele biznesowe, a zaledwie jedna czwarta producentów uzyskała lepszy wgląd w sposób dokonywania zakupu i użytkowania ich produktów przez klientów. Nieco ponad połowa wykorzystuje natomiast dane klientów przy projektowaniu i wytwarzaniu nowych produktów. Badanie zwraca uwagę na zachęcające wstępne wyniki odnotowane przez producentów, którzy wprowadzili cyfrowy przepływ informacji (ang. digital thread) wewnątrz własnego przedsiębiorstwa; 82% firm, które zintegrowały dane wewnętrznie, dostrzega płynące z tego korzyści.

John Barcus, wiceprezes Oracle, szef działu branż produkcyjnych (Manufacturing Industries), komentuje:
Dobrze jest widzieć, że producenci czerpią pewne korzyści z Przemysłu 4.0, ewidentnie czeka nas jednak jeszcze długa droga, zanim dokonane inwestycje zaczną przynosić zapowiadane zmiany. Eliminacja separacji obszarów wewnątrz firmy to dobry początek, cyfrowy przepływ informacji musi jednak wyjść poza organizację i objąć cały łańcuch tworzenia wartości. Wykorzystanie zgodnych operacyjnie, powiązanych systemów opartych na chmurze to dla producentów najprostszy sposób na bezpieczną integrację danych dostawców i dystrybutorów oraz lepsze wykorzystanie danych klientów i czujników do zarządzania oddziaływaniem nowych technologii.
Obiecujący dla producentów europejskich wydaje się wniosek płynący z badania, że korzyści czerpane przez nich z Przemysłu 4.0 dorównują korzyściom odnotowywanym przez ich chińskich odpowiedników. Tylko 34% producentów chińskich zintegrowało dane użytkowników i klientów ze swoim procesem podejmowania decyzji, co stanowi odsetek niższy niż średnia globalna (43%). Ponad połowa (53%) przyznała jednak, że jest to obszar wymagający od nich poprawy, podczas gdy w skali globalnej było to 43% respondentów. Zapytani o dalsze kroki w związku z implementacjami Przemysłu 4.0 i operacje, w których muszą nastąpić najistotniejsze zmiany w ciągu najbliższych trzech lat, producenci wymieniali działania związane z obsługą klienta. Połowa ankietowanych stwierdziła, że skupi się na wyeliminowaniu odseparowanych zasobów danych, a 47% przyznało, że musi zadbać o bardziej otwartą wymianę danych z dostawcami i dystrybutorami.

Więcej informacji na temat badania i rozwiązań Oracle SaaS dla branży produkcyjnej, w tym zaprezentowanych niedawno aplikacji Oracle Adaptive Intelligent Applications for Manufacturing, można znaleźć TUTAJ.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top