qlik senseCoraxCorax to owoczesny, wygodny system dopasowany do wielkości i potrzeb małego oraz średniego przedsiębiorstwa. Sprawdza się w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością, elastycznością i intuicyjnym sposobem obsługi.

 


 
Ogólny opis systemu:


Zawiera skalowalne do potrzeb rozwiązania, przeznaczone do obsługi: sprzedaży, dystrybucji, magazynów, zaopatrzenia, produkcji, usług, finansów i księgowości oraz kadr i płac. Dzięki rozmaitym analizom biznesowym daje dokładny wgląd w działalność firmy pomagając w lepszym wykorzystaniu posiadanych zasobów.

Jest kompletnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, które swoją ofertę kierują na rynek krajowy jak również zagranicznych. Posiada wszystkie niezbędne rozwiązania pozwalające na pełną obsługę wielowalutowych transakcji handlowych oraz związanych z nimi obligatoryjnych rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Dobrze przemyślana i zaprojektowana funkcjonalność oraz przyjazny interfejs programu gwarantują komfort i wygodę pracy. System jest stale rozwijany i na bieżąco aktualizowany do zmian w przepisach prawno-podatkowych.

Moduły systemu:

Handel i magazyny
Moduł wspomaga prowadzenie sprzedaży hurtowej i detalicznej towarów, obsługę rozliczeń z klientami i dostawcami, zarządzanie gospodarką magazynową oraz zamówieniami własnymi i kontrahentów. Posiada wbudowane rozwiązania klasy CRM umożliwiające gromadzenie danych związanych z klientami i ich obsługą. Zawiera wiele sparametryzowanych gotowych do użycia analiz dotyczących rentowności produktów, stanów magazynowych, obrotów z klientami, płynności finansowej firmy oraz innych aspektów działalności przedsiębiorstwa.

EDI

Moduł pozwala we współpracy z kontrahentami i jednostkami administracji publicznej wykorzystywać elektroniczną wymianę dokumentów, takich jak np. zamówienia, WZ czy faktury. Znajduje zastosowanie także we współpracy z sieciami handlowymi, które powszechnie stosują EDI, jak np. Real, Auchan, Carrefour, Tesco i Leroy Merlin.

Plany transakcji

Łatwy w użyciu moduł, za pomocą którego można seryjnie tworzyć i drukować dokumenty sprzedaży. Sprawdza się w firmach świadczących stałe, comiesięczne usługi, takie jak monitoring czy wywóz nieczystości.

Transakcje walutowe i zagraniczne

Moduł służy do obsługi transakcji handlowych prowadzonych w walutach obcych oraz związanych z nimi wszelkich obligatoryjnych rozliczeń z US. Książka Przychodów i Rozchodów

Prosty w obsłudze moduł do prowadzenia podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów. Bazuje na dokumentach sprzedaży, zakupu oraz innych dokumentach pochodzących z pakietu podstawowego. Automatyzuje czynności związane z księgowaniem dokumentów. Posiada generator deklaracji podatkowych pozwalających na comiesięczną kontrolę przychodów i kosztów działalności firmy.

Księga Handlowa

Moduł do prowadzenia pełnej księgowości. Umożliwia księgowanie dokumentów przeniesionych z pakietu podstawowego i innych modułów (Kadr i Płac i Środków Trwałych). Kontroluje wskazane do zaksięgowania dokumenty pod względem rachunkowym i bilansowym. Umożliwia generowanie sprawozdań księgowych, w tym m.in.: „Bilans”, Rachunek wyników”, „Rachunek Przepływu Pieniężnego – Cash Flow” oraz tworzy deklaracje PIT5 i CIT2.

e- Kontrola

Moduł umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli, za wybrany okres. Kontroluje dane pod kątem kompletności i spójności z polami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów. W przypadku wykrycia nieścisłości prezentuje szczegółowy raport z opisem brakujących lub niepełnych informacji. Ułatwia także porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi z systemu (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR).

Środki Trwałe

Przejrzysty i wygodny w użyciu moduł do rejestracji środków trwałych, niskocennych składników majątku, wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczania umorzeń i amortyzacji. Pozwala na przeprowadzanie aktualizacji wyceny środków trwałych oraz sporządzania symulacyjnego przeszacowania majątku trwałego. Umożliwia ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym.

Kadry i Płace

Kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Wysoki stopień parametryzacji modułu pozwala zastosować go zarówno w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach budżetowych, jak również w zakładach pracy chronionej.

PPK

Umożliwia prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, zgodnie z wytycznymi Ustawy o PPK. Zintegrowany jest z modułem kadrowo-płacowym, w którym naliczane i odprowadzane są wpłaty pracownika i pracodawcy na PPK.

e-Deklaracje

Gwarantuje szybkie i bezpieczne przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT i VAT do Urzędu Skarbowego. Usprawnia pracę w zakresie tworzenia, weryfikowania i wysyłania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Daje możliwość grupowego podpisywania, wysyłania i pobierania UPO oraz archiwizowania e-deklaracji.

Delegacje

Moduł, który wspomaga firmę w zakresie rejestracji, obsługi i rozliczania delegacji krajowych. Pozwala na ewidencję wyjazdów służbowych i związanych z nimi kosztów. Na podstawie wprowadzonych danych program oblicza ilości przebytych kilometrów, koszty dojazdu oraz stawkę diety. Daje możliwość łatwego rozliczania delegacji z zaliczkami pobranymi na poczet wyjazdu służbowego.

Serwis i usługi

Praktyczny moduł do prowadzenia ewidencji usług związanych z naprawami gwarancyjnymi, pogwarancyjnymi, usług budowlanych, instalacyjnych oraz rejestracji związanych z nimi kosztów. Pozwala kontrolować terminy realizacji zleceń usługowych oraz poszczególnych ich etapów. Tworzy bilans zlecenia, czyli tzw. rachunek kosztów i przychodów zlecenia.

Kompletacja

Moduł wspomaga prowadzenie prostej produkcji oraz kompletowanie wyrobów. Pozwala na wyprodukowanie towarów pod konkretne zamówienie oraz realizację zleceń opartych o długo i krótkoterminowe plany produkcyjne. Umożliwia tworzenie wyrobu za pomocą różnych receptur (każdy wyrób może posiadać wiele receptur). Automatycznie tworzy i drukuje zapotrzebowanie na surowce. Kontroluje stan realizacji zleceń produkcyjnych oraz pozwala analizować koszty i przychody związane z realizacją konkretnego zlecenia lub wyrobu.

Kontrola jakości

Moduł, który doskonale sprawdza się w firmach handlowych i produkcyjnych. Umożliwia pełną obsługę procesu polegającego na weryfikacji zgodności wybranych parametrów asortyment pod kątem spełnienia określonych norm oraz przechowywanie wyników pokontrolnych. Kontrolą jakości mogą być objęte dostawy surowców oraz przyjęcia na magazyn półproduktów i wyrobów gotowych.

Powiadomienia

Niezwykle praktyczny moduł, który doskonale sprawdza się w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od jego profilu i branży, w której działa. Umożliwia tworzenie automatycznych powiadomień typu e-mail, sms, okien pop-up oraz ich bezobsługową wysyłkę do wybranej grupy, np. klientów, dostawców czy pracowników. Wysoki stopień parametryzacji modułu zapewnia możliwość dopasowania tematyki i zakresu wysyłanych wiadomości do potrzeb każdej firmy.

Środowisko rozszerzeń

Pakiet narzędzi programistycznych pozwalający dopasować program Corax do konkretnych potrzeb firmy i użytkowników. Zawiera: generator wydruków, mechanizmy do budowania dodatkowych wyrażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w kartotekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

Platforma Humansoft B2B

to nowoczesna internetowa platforma do sprzedaży hurtowej pozwalająca w prosty i efektywny sposób obsłużyć odbiorców hurtowych i dystrybutorów. Automatyzuje proces składania zamówień, co pozwala firmie zmniejszyć koszty obsługi i komunikacji prowadzonej z partnerami handlowymi. Zwiększa częstotliwości składania zamówień dzięki prowadzeniu sprzedaży non stop, 7 dni w tygodniu. Ściśle współpracuje z programem Corax.

Humansoft e-Sklep

to doskonałe rozwiązanie do prowadzenia sprzedaży w internecie zintegrowane z programem Corax. Wyjątkowy design, przejrzystość oraz łatwa nawigacja zapewnią klientom wygodne zakupy w e-sklepie. Technologia RWD sprawia, że e-sklep doskonale prezentuje się na każdym urządzeniu mobilnym. Integracja z wieloma porównywarkami cen (Ceneo, Sąpiec itp.) i pasażami sprzedaży (Allegro, e-Bay itp.), ułatwiają sprzedaż on-line i dotarcie do nowych klientów. Natomiast integracja z BaseLinker ułatwia wystawiania i zarządzania z jednego miejsca wieloma aukcjami jednocześnie w różnych serwisach.

Dedykowane branże:
metalowo-maszynowa, spożywcza, elektroniczna, chemiczna, wydawnicza

Przykładowe wdrożenia
Firmy:
GANER, MadMax, Odlewnia Żeliwa Orzechowscy Sp. j. , ACWADOR, TABEX-OZMO

Docelowy użytkownik:
1 - 20 użytkowników

Ilość zrealizowanych wdrożeń: 

Preferowane platformy bazodanowe:
Technologia Qlik pozwala na pobranie danych do analiz z systemu dowolnego producenta a także hurtowni danych i plików excel

Opisy modułów:
Handlowo¬-magazynowy (licencja na serwer)

obejmuje narzędzia do zarządzania gospo¬darką wielomagazynową, obsługi sprzedaży detalicznej i hurtowej, zarządzania promo¬cjami i cenami oraz obsługi obszaru finan¬sowego

Controlling sprzedaży

daje wsparcie w zakresie analizowania, kontrolowania i prognozowania sprzedaży; pozwala na budowanie różnych scenariuszy sprzedaży Platforma Humansoft B2B

nowoczesna platforma e-commerce do obsługi sprzedaży hurtowej; umożliwia prezentację informacji na temat produktów, stanów magazynowych oraz cen uwzględniających indywidualne rabaty, promocje, cennik klienta; automatyzuje proces przyjmowania zamówień w trybie 24/7/368

EDI (Electronic Data Interchange)

wspomaga proces elektronicznej wymiany dokumentów handlowych pomiędzy partnerami biznesowymi (np. firmą a siecią han¬dlową)

Humansoft e-Sklep

nowoczesny, responsywny, łatwy w obsłudze sklep internetowy zintegrowany z systemem HermesSQL; posiada liczne integracje z popularnymi porównywarkami cen, Allegro, FaceBookiem, BaseLinkerem ułatwiającymi sprzedaż w internecie.

Zamówienia i rezerwacje

upraszcza obsługę zamówień własnych oraz zamówień na sprzedaż; posiada mechanizm automatycznej rezerwacji towarów

Obsługa handlowców

pozwala efektywnie zarządzać siecią przed¬stawicieli handlowych i naliczać sprzedaw¬com prowizje w oparciu o różne kryteria.

System lojalnościowy

przeznaczony do obsługi programów lojalno¬ściowych opartych na naliczaniu i gromadze¬niu punktów oraz wymianie ich na bonusy; umożliwia obsługę kart identyfikacyjnych.

System powiadomień

umożliwia konstruowanie dowolnych rodzajów powiadomień i ich treści oraz bezobsługową ich wysyłkę w formie wiadomości e-mail, sms lub okna pop-up

Opakowania zwrotne

usprawnia proces ewidencji i zarządzania opakowaniami zwrotnymi i bezzwrotnymi

Lokalizacje

pozwala zarządzać położeniem towaru w magazynie

Aplikacja mobilna dla magazynierów

aplikacja zintegrowana z system HermesSQL, generuje dokumenty typu: wydania na zewnętrz, przesunięcia magazynowe, wydania na produkcję

Kontrola jakości

umożliwia obsługę procesu weryfikacji zgodności wybranych parametrów surowców, półproduktów i wyrobów gotowych pod kątem spełnienia określonych norm

Zarządzanie produkcją

wysoce specjalistyczny moduł służący do obsługi i zarządzania procesami związanymi z technicznym przygotowaniem produkcji, planowa¬niem oraz realizacją produkcji jednostkowej i masowej

Kompletacja

obsługa uproszczonych procesów produkcyj¬nych związanych z kompletowaniem i konfekcjonowaniem towarów oraz demontażem wyrobów

Serwis i usługi

pełna ewidencja i nadzór nad realizacją zleceń usługowych i serwisowych

Książka Przychodów i Rozchodów

służy do prowadzenia uproszczonej księgo¬wości opartej na Książce Przychodów i Rozchodów

Księga Handlowa

kompleksowe rozwiązanie przeznaczone dla działów zajmujących się prowadzeniem pełnej księgowości w firmach o różnych profilach działalności, w tym również w spółkach pro-wadzących transakcje wielowalutowe.

Import wyciągów bankowych

automatyzuje proces rejestracji w programie wyciągów bankowych równolegle aktualizując stan rozrachunków.

Obsługa walut

umożliwia obsługę sprzedaży i zakupów pro¬wadzonych w walutach obcych oraz związa¬nych z nimi obligatoryjnych rozliczeń z US

Plany transakcji

seryjne tworzenie i drukowanie faktur sprze¬daży z jednoczesną aktualizacją stanu rozra-chunków

Środki trwałe

moduł wspiera firmę w zakresie ewidencjonowania i amortyzowania majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych

Kadry i płace

zapewnia efektywną obsługę obszaru kadro¬wo-płacowego w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, instytucjach bu¬dżetowych oraz zakładach pracy chronionej.

PPK

umożliwia prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, zgodnie z wytycznymi Ustawy o PPK. Zintegrowany jest z modułem kadrowo-płacowym, w którym naliczane i odprowadzane są wpłaty pracownika i pracodawcy na PPK.

Portal pracowniczy

aplikacja internetowa współpracująca z modułem kadrowo-płacowy; umożliwia pracownikom łatwy dostęp do informacji z zakresu danych osobowych, stanu wykorzystania urlopu, informacji o wynagrodzeniu, jak również składanie wniosku urlopowego oraz wysłanie zapytań do działu kadr

e-Deklaracje

uproszcza formalną stronę prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wysyłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych PIT oraz VAT do właściwych Urzę¬dów Skarbowych

e-Kontrola

umożliwia wygenerowanie na żądanie organów podatkowych plików JPK z obszarów wskazanych do kontroli; ułatwia porównanie danych zawartych w plikach JPK z danymi zapisanymi w programie (np. z listą dokumentów, zapisami w Księdze Handlowej lub KPiR)

Środowisko rozszerzeń

pakiet narzędzi programistycz¬nych służących do modelowania systemu zgodnie z potrzebami firmy i poszczególnych użytkowników. Zawiera: generator raportów, mechanizmy do budowania dodatkowych wy¬rażeń filtrujących dane, tworzenia własnych widoków (tabel), dodatkowych pól w karto¬tekach systemu oraz funkcje użytkownika i tzw. „wtyczki” służące do tworzenia drob¬nych rozszerzeń funkcjonalnych w programie.

Posiada także zestaw zaawansowanych narzędzi, które dają moż¬liwość zaprojektowania własnych rozwiązań branżowych oraz programów rozszerzających podstawową funkcjonalność systemu.

Czas wdrożenia:

Czas wdrożenia od 1- 3 miesięcy.

Wymagania techniczne:
Udostępnia producent

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top