Bohamet jest firmą produkcyjną, której zakres działalności obejmuje: produkcję okrętową, armatury przemysłowej oraz szkła. Firma istnieje od 1985 r. Jednym z jej najbardziej prestiżowych kontraktów było wyposażenie w okna okrętowe największego statku pasażerskiego na świecie - Queen Mary II. O współpracę z firmą Bohamet, zabiegają największe stocznie z całego świata.

{MosModule module=GreneReklama}

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Bohamet uzyskał wysoką jakość wyrobów, a przez to również ugruntowaną pozycję na rynku. Baczne śledzenie trendów rynkowych i stałe dążenie do zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów, wpłynęły na podjęcie decyzji o wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP. Z bogatej palety produktów oferowanych na rynku systemów ERP/MRP II, zarząd firmy wybrał oprogramowanie PCBIZNES PRESTIŻ proponowane przez firmę STREAM soft.

Zakres wdrożenia

W firmie Bohamet zostały wdrożone moduły systemu PCBIZNES PRESTIŻ, które umożliwiły sprawną obsługę takich obszarów jak:
 • Finanse,  księgowość – moduł Finanse i księgowość;
 • Sprzedaż, zakupy i magazyn – moduł Gospodarka magazynowa;
 • Kadry, płace – moduł Kadry i płace;
 • Produkcja – moduł Zarządzanie produkcją.
Ponadto wdrożony został moduł Raporty i formularzy, który umożliwia firmie Bohamet tworzenie własnych, specyficznych dla działalności, zestawień i analiz oraz moduł Zarządzanie kontaktami - wspierający proces pozyskiwania klientów i organizację pracy wewnątrz firmy.

Powody wdrożenia systemu

Głównym powodem wdrożenia systemu PCBIZNES PRESTIŻ w firmie Bohamet, była konieczność ujednolicenia zastosowanych rozwiązań IT, w wymienionych wcześniej obszarach. Przed wdrożeniem oprogramowania firmy STREAM soft, Bohamet korzystał z różnych, niezintegrowanych  systemów, które przestały spełniać pojawiające się, wraz z rozwojem firmy, wymagania. Dlatego rozpoczęto poszukiwania systemu, który rozwijałby się razem z firmą, w której go wdrożono. Ponadto byłby przejrzysty, łatwy w obsłudze, intuicyjny i elastyczny.

Przebieg wdrożenia

Wdrożenie zostało poprzedzone przeprowadzeniem analizy przedwdrożeniowej. Pozwoliła ona uzyskać dokładny obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz wyłoniła potrzeby i problemy występujące w jego codziennej działalności. Analiza wskazała również obszary, które będą wymagały zastosowania specyficznych rozwiązań.

Na postawie zebranych danych, zespół konsultantów i analityków z firmy STREAM soft, opracował model funkcjonalny,  opisujący działanie systemu PCBIZNES PRESTIŻ w firmie Bohamet.

Po zaakceptowaniu wszystkich zaproponowanych dla Bohametu rozwiązań, rozpoczęło się wdrożenie nowego systemu. Zostało ono podzielone na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy z nich obejmował przede wszystkim konfigurację i parametryzację systemu oraz przeniesienie danych z poprzednich programów do systemu PCBIZNES PRESTIŻ. Następny etap polegał na zaimplementowaniu nowych funkcjonalności, wynikających ze specyfiki działania firmy Bohamet i nadaniu uprawnień poszczególnym użytkownikom. Wśród nowych rozwiązań, które zostały zaproponowane dla firmy Bohamet, jednym z ciekawszych było oprogramowanie czytników kodów paskowych zainstalowanych na wydziale produkcji. Za ich pomocą pracownicy wydziału produkcyjnego zgłaszali wykonanie poszczególnych operacji. Funkcjonalność ta umożliwiła kontrolę wykonania zlecenia produkcyjnego i oszacowanie czasu jego ukończenia.

Trzeci etap obejmował definiowanie raportów i poszerzanie oprogramowania o kolejne moduły.

Przejście Bohametu na nowy system, przebiegło bez zakłóceń w pracy firmy i w dostępie do danych. 

Kluczowe czynniki sukcesu

Na sukces wdrożenia systemu PCBIZNES PRESTIŻ w firmie Bohamet złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim wysoki stopień zainteresowania projektem wdrożeniowym ze strony kierownictwa firmy Bohamet oraz dobra współpraca pracowników i wdrożeniowców z firmy STREAM soft.

Pracownicy firmy Bohamet, odpowiedzialni za wdrożenie, jeszcze przed rozpoczęciem analizy przedwdrożeniowej, gruntownie zapoznali się ze standardowymi możliwościami programu. Dzięki temu łatwiej można było znaleźć wspólny język i stworzyć płaszczyznę porozumienia. Ponadto, pozwoliło to bardziej skupić się na specyficznych rozwiązaniach, które należało zastosować w firmie Bohamet.

Kolejnym czynnikiem sukcesu wdrożenia był na pewno stały i jasno zdefiniowany zakres projektu wdrożeniowego, ulegający nieznacznym modyfikacjom, tylko wtedy, gdy pojawiały się nowe informacje, mające wpływ na postęp prac wdrożeniowych. Wysoki stopień komunikacji podczas realizacji poszczególnych etapów projektu wdrożeniowego oraz dostępność zasobów ludzkich, sprzętowych, finansowych przyczyniły się do szybkiego zakończenia wdrożenia i przygotowania się do startu produktywnego.

Korzyści z wdrożenia systemu

Poprawne wdrożenie systemu zapewnia firmie Bohamet wiele długofalowych korzyści, m.in.:
 • Ujednolicenie zastosowanych rozwiązań IT;
 • Funkcjonowanie w trybie rzeczywistym;
 • Utworzenie przedsiębiorstwa zorientowanego na procesy;
 • Umożliwienie ciągłej komunikacji i współdziałania wszystkich osób zaangażowanych w realizację danych procesów;
 • Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy pracownikami oraz otoczeniem firmy;
 • Wniesienie do firmy nowej jakości pracy i nowych możliwości działania;
 • Standaryzacja procedur firmy i działania pracowników;

Wdrożenie oprogramowania PCBIZNES PRESTIŻ wpłynęło na poprawę jakości uzyskiwanych, z systemu, informacji. Ponadto wsparcie serwisu, pozwala firmie Bohamet realizować codzienne zadania, bez konieczności stałego kontrolowania pracy systemu.

Charakterystyka firmy wdrażającej

Firma STREAM soft S.J. jest producentem i dostawcą oprogramowania klasy ERP, wspomagającego zarządzanie i kierowanie przedsiębiorstwami, niezależnie od ich wielkości i profilu prowadzonej działalności. Od ponad 15 lat niezmiennie dostarcza produkty będące efektem wiedzy i bogatych doświadczeń zespołu specjalistów z takich dziedzin jak informatyka, ekonomia, prawo gospodarcze, rachunkowość. Systemy firmy STREAM soft przeznaczone są dla małych, średnich i dużych firm o różnym profilu działalności i stopniu rozwoju. Charakteryzuje je przyjazne środowisko, bogata funkcjonalność, dopasowanie do przepisów i realiów gospodarczych Polski oraz do standardów Unii Europejskiej

Źródło: STREAMSOFT

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top