AB Nielsen Media Research z systemem Columbus IT

Nie ma już branży, która by nie odkryła profitów płynących z zastosowania zintegrowanych systemów informatycznych ERP. Jest jednak jeden warunek - systemy ERP muszą odpowiadać specyfice danej branży, a nawet firmy. Okazuje się jednak często, że wiele popularnych rozwiązań nie spełnia pokładanych w nich oczekiwań. Tak też było, gdy optymalnego systemu szukała firma AGB Nielsen Media Research. Dopiero po wnikliwej analizie okazało się, że najlepszym systemem, spełniającym ich wymagania, będzie Microsoft Dynamics NAV


Dotychczas AGB Nielsen pracował na kilku, różnych systemach, które wspomagały m.in. finanse, politykę zakupową, zarządzanie środkami trwałymi, a także controlling. Ponieważ systemy nie były ze sobą zintegrowane, dane należało ręcznie wprowadzać do każdej bazy. Wraz z szybkim rozwojem firmy i wzrostem liczby transakcji operacje te stawały się coraz bardziej czasochłonne i kosztowne, zwłaszcza przy raportowaniu na lokalnym i korporacyjnym poziomie.

Chwilowym rozwiązaniem było integrowanie kluczowych dla firmy obszarów, jednak wprowadzenie zmiany w jednym systemie automatycznie skutkowała koniecznością wprowadzenia modyfikacji w ‘sąsiednim’ oprogramowaniu. Generowało to dodatkowe koszty. Tymczasem specyfika działań prowadzonych przez AGB Nielsen wymagała, aby pracownicy firmy mieli dostęp do danych systemu informatycznego na bieżąco.

Praca w trybie on-line z dowolnego miejsca i dowolnym momencie nie była jedyną funkcją, jakiej AGB Nielsen poszukiwał. Nowy system musiał być elastyczny, dzięki czemu mógłby szybko adaptować (dostosowywać) się do zmieniającej się struktury i zasięgu organizacji. System miał również w sposób prosty i szybki integrować się z pozostałymi produktami Microsoft (m.in. z Outlook, Office) oraz umożliwia zaawansowane filtrowanie i raportowanie danych.

Ostatecznie, po wnikliwych testach systemów ERP, AGB Nielsen postawił na Microsoft Dynamics NAV, a wdrożenie i zbudowanie na jego bazie optymalnego rozwiązania powierzył firmie Columbus Polska.
Informacje o firmie

AGB Nielsen Media Research specjalizuje się w badaniach rynku w zakresie telemetrii, czyli zdalnego pomiaru oglądalności programów telewizyjnych oraz słuchalności audycji radiowych. Firma działa w 30 krajach. W Polsce AGB Nielsen tworzy ścisłą czołówkę w segmencie market research. Oprócz badań i analiz telemetrycznych AGB Nielsen dysponuje systematycznie rozbudowywaną bazą spotów reklamowych, prowadzi audyt kampanii reklamowych, zajmuje się także dystrybucją specjalnego oprogramowania BMRB do planowania i optymalizacji kampanii telewizyjnych. AGB Nielsen współpracuje m.in. z MTV, Cartoon Network, BBC, Unilever i Polsat, TVN, Canal +, Discovery, Eurosport.

Rozwiązanie

AGB Nielsen współpracuje z bardzo wymagającymi klientami. Wśród nich jest większość operatorów sieci telewizyjnych w Polsce, domy mediowe, a także najwięksi dystrybutorzy i nabywcy reklam telewizyjnych oraz radiowych, którzy nieustannie wspierają się badaniami rynku.

Ryzyko przerwania operacji firmy, w tym zablokowanie raportowania na poziomie korporacyjnym, należało ograniczyć do absolutnego minimum. Wdrożenie i uruchomienie nowego, zintegrowanego systemu ERP musiało więc przebiegać bardzo płynnie.

Kluczowe było również zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i spójności danych przy transferze danych historycznych z dotychczasowych systemów do jednej bazy Microsoft Dynamics NAV – mówi Joanna Nasierowska, Key Account Manager Columbus Polska.

Takie rozwiązanie było niezwykle praktyczne. Wszystkie informacje - automatycznie generowane przez system w obszarze księgowości, sprzedaży i zakupów - zostały ulokowane w jednym miejscu. Tutaj są na bieżąco aktualizowane. Tym samym każda transakcja, która jest rejestrowana w systemie, może być natychmiast raportowana przy pomocy dostępnych narzędzi. Pozwoliło to nie tylko uporządkować obieg dokumentów księgowych, sprzedażowych i zakupowych w firmie, ale też kilkukrotnie skrócono czas raportowania.

W dowolnej chwili kontrahent może np. otrzymać informację o aktualnym saldzie. Informację taką uzyskuje od firmy AGB Nielsen, która uprzednio łączy się z systemem Microsoft Dynamics NAV np. przez Internet.

Korzyści, jakie dało nowe rozwiązanie, jest więcej. W oparciu o system Microsoft Dynamics NAV Columbus Polska wdrożył w AGB Nielsen swoje autorskie rozwiązanie Homebanking, które zautomatyzowało pobieranie wyciągów bankowych z rachunków: wyciągi bankowe – zamiast ręcznie, jak było to dotychczas - importowane są bezpośrednio z systemu bankowości. Co istotne, nie ma znaczenia, jaki jest to rodzaj systemu. Rozwiązanie Columbus Homebanking współpracuje bowiem z różnymi formatami banków. Nie tylko pozwoliło to zredukować koszty administracyjne, ale też przyspieszyło dostęp do bieżącej informacji o stanie rozliczeń w ramach jednego, zintegrowanego systemu w firmie.

Innym autorskim, równie prostym i praktycznym rozwiązaniem, które Columbus Polska wprowadził do AGB Nielsen, jest specjalne narzędzie do Zarządzania Dokumentami.

Sektor mediów charakteryzuje się bardzo dużą ilością różnego rodzaju dokumentów. Przy rosnącej liczbie transakcji, które przechodzą obecnie przez AGB Nielsen, konieczne stało się wsparcie zarządzania dokumentami w obszarze finansów, zakupów i sprzedaży. Dzięki temu użytkownik systemu może bardzo szybko zweryfikować wersję elektroniczną dokumentu z każdym elementem systemu Microsoft Dynamics NAV, np. kartoteką nabywcy, dostawcy, wystawioną fakturą czy złożonym zamówieniem  – wyjaśnia Tomasz Drabas - konsultant Columbus Polska.

Dodatkowym udogodnieniem, w które Columbus Polska wyposażył AGB Nielsen, jest program JetReports do raportowania bezpośrednio w programie Microsoft Excel. O ile większość systemów ERP przygotowanie własnego raportu (bez pomocy z zewnątrz) wymaga uprzednio czasochłonnego przygotowania się, o tyle JetReports nie wymaga ani dodatkowych nakładów finansowych ani specjalnego przeszkolenia z programowania. – „Użytkownik, który zna środowisko arkusza Excel, może przygotować pierwsze raporty w JetReports” zaraz po krótkim przeszkoleniu” – dodaje Tomasz Drabas.

Utworzony w JetReports raport może być opublikowany w postaci strony HTML lub wysłany pocztą elektroniczną jako standardowy arkusz Excel lub w formacie PDF. Wystarczy tylko zaplanować godzinę, miejsce i formę publikacji raportu. Resztę wykona wbudowany mechanizm autopilota. W ten sposób pracuje w AGB Nielsen dział finansów i controllingu.

Korzyści

Rynek mediów, w której działa AGB Nielsen Media Research cechuje bardzo duża dynamika. Jeśli zatem system informatyczny ma rzeczywiście wspomagać rozwój organizacji, musi być nie tylko wydajny, by móc generować szybko i nieustannie rosnącą liczbę danych, ale też niezwykle elastyczny. Microsoft Dynamics NAV i dodatkowe rozwiązania (Homebanking, Zarządzanie Dokumentami i JetReports) spełniły oba kryteria AGB Nielsen.


Firma uzyskała większą przejrzystość zapisów księgowych, wyeliminowała możliwość ingerowania użytkowników w już raz wprowadzone do rejestrów i ksiąg dokumenty. Wprowadzona została także zaawansowana i przekrojowa analiza kosztów firmy przy wykorzystaniu analiz wielowymiarowych oraz raportów analitycznych. Ponadto w dowolnym momencie można śledzić dane finansowe, sprzedażowe i zakupowe.

W tak dynamicznej organizacji jak AGB Nielsen ma to strategiczne znaczenie. Firma rozwija się bardzo szybko i równie błyskawicznie zapotrzebowanie rynku. Nowy system Microsoft Dynamics NAV pozwoli nam utrzymać te dotychczasowe, wysokie standardy – mówi Cezary Sotniczuk, Dyrektor Finansowy AGB Nielsen

Źródło: www.columbus.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top