Bottari wrzuca piąty bieg z Microsoft Dynamics NAV

W związku z dynamicznym rozwojem firmy znacznie wzrosły jej potrzeby w zakresie rozwiązań informatycznych, wspomagających zarządzanie kluczowymi obszarami jej działalności. Firma potrzebowała wsparcia szczególnie w obszarze logistyki magazynowej oraz integracji danych. Innymi, równie istotnymi potrzebami była możliwość elektronicznej wymiany dokumentów z klientami (EDI), sprawne i efektywne zarządzanie pracą handlowców oraz wprowadzenie mechanizmów raportowania wewnętrznego i zewnętrznego.
Bottari Polska Sp. z o.o. działa na rynku od 1995 roku, jako przedstawiciel włoskiego koncernu Bottari S.p.a zajmującego się produkcją i dystrybucją akcesoriów samochodowych, tuningowych, rowerowych, motocyklowych i kosmetyki samochodowej. Marka Bottari rozpoznawana jest w ponad 50 krajach świata.

Wprowadzeniesamochodowych, tuningowych, rowerowych, motocyklowych i kosmetyki samochodowej. Marka Bottari rozpoznawana jest w ponad 50 krajach świata.

Firma posiada sieć partnerów, którym zapewnia fachową pomoc i doradztwo wynikające z wieloletniego doświadczenia w branży motoryzacyjnej i rowerowej. Co 2 lata Bottari odświeża gruntownie design swoich produktów, celem uatrakcyjnienia portfolio marki. samochodowych, tuningowych, rowerowych, motocyklowych i kosmetyki samochodowej. Marka Bottari rozpoznawana jest w ponad 50 krajach świata.

Bottari Polska Sp. z o.o. jest laureatem konkursów i wyróżnień, między innymi Gepardów Biznesu, Lauru Klienta i DIAMENTÓW FORBESA 2008.samochodowych, tuningowych, rowerowych, motocyklowych i kosmetyki samochodowej. Marka Bottari rozpoznawana jest w ponad 50 krajach świata.

Wyzwanie


Przed wdrożeniem systemu Microsoft Dynamics NAV firma korzystała z oprogramowania obsługującego obszar sprzedaży, magazynu oraz zakupów. Narzędzia te jednak nie zaspokajały w pełni potrzeb tak dużej i złożonej firmy, jaką jest Bottari Polska. Istniejące już w przedsiębiorstwie aplikacje nie pozwalały efektywnie zarządzać zapasami i miejscami magazynowymi, w efekcie czego firma nie mogła w stu procentach wykorzystywać swoich zasobów i gospodarować towarem w najbardziej efektywny sposób. Sytuacja ta stanowiła też znaczną przeszkodę w dalszym rozwoju firmy. Dodatkowo, stary system nie zapewniał przedsiębiorstwu integracji z systemem finansowo-księgowym, co było jego istotną wadą i kolejnym argumentem za podjęciem decyzji o wdrożeniu bardziej funkcjonalnego systemu, jakim okazał się Microsoft Dynamics NAV.

Rozwiązanie

Najpilniejszą potrzebą firmy było usprawnienie logistyki magazynowej, dlatego Bottari poszukiwało rozwiązania dedykowanego do zarządzania zapasami, a przy tym umożliwiającego jednoczesną integrację pozostałych obszarów działalności firmy. Microsoft Dynamics NAV całkowicie spełnia powyższe wymogi, stąd Zarząd Bottari wybrał właśnie to rozwiązanie do usprawnienia złożonej działalności przedsiębiorstwa.

Jak to działa?

Microsoft Dynamics NAV jest wszechstronnym narzędziem wspierającym procesy biznesowe, a także umożliwiającym wzrost produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Rozwiązanie można w pełni dostosować do pracy przedsiębiorstwa, integrować z istniejącymi w firmie systemami, a także modyfikować według specyficznych wymagań branżowych. Dodatkowo, system działa i wygląda tak samo jak inne aplikacje Microsoft, co gwarantuje jego bezproblemowe wdrożenie oraz skraca czas szkoleń pracowników.

Dynamics NAV w praktyce

Aktualnie system wspomaga działalność firmy na wszystkich etapach – począwszy od planowania zakupów, poprzez ich realizację, optymalizację stanów magazynowych, ofertowanie sprzedaży, sprzedaż, zarządzanie finansami, a kończąc na raportowaniu.

W ramach projektu wdrożono kilka kluczowych modułów w celu optymalizacji procesów zachodzących w firmie, tj. moduły do zarządzania finansami, sprzedażą i marketingiem, zakupami oraz magazynem. Co ważne, firma Resolution dokonująca implementacji systemu, wdrożyła najważniejszy dla Bottari moduł wspomagający zarządzanie magazynem wysokiego składowania (WMS).
Analiza potrzeb biznesowych firmy wykazała, że zastosowanie wyłącznie standardowych rozwiązań nie wystarczy, aby w pełni sprostać oczekiwaniom naszego Klienta. To zadecydowało, że nasi specjaliści opracowali również narzędzia wspierające procesy zarządzania miejscami magazynowymi, system raportowania dla Zarządu, aplikację do elektronicznej wymiany dokumentów z klientami (EDI), system zarządzania handlowcami oraz funkcjonalność wspomagającą pakowanie i wysyłkę towarów do sieci handlowych – wymienia Karol Kamiński, Dyrektor Operacyjny z firmy Resolution, będącej autoryzowanym partnerem Microsoft Dynamics.
Sprzedaż i marketing

Aplikacja do zarządzania obszarem sprzedaży i marketingu pozwala firmie na automatyzację wielu procesów sprzedażowych oraz – co istotne – na spersonalizowanie czynności dotyczących kontaktów z poszczególnymi klientami. Dostęp do danych o wysokości sprzedaży poszczególnych produktów w czasie rzeczywistym umożliwia uzyskanie cennych informacji, na podstawie których można zaplanować kampanię marketingową czy ofertę specjalną.

Zarządzanie magazynem

Funkcjonalność ta przyczynia się do zmniejszenia kosztów działalności firmy poprzez usprawnienie procesów zarządzania zapasami. Specjalistyczne narzędzia umożliwiają zaprojektowanie magazynu w taki sposób, aby jak najwydajniej zagospodarować jego powierzchnię i umożliwić pracownikom maksymalną ergonomię jego użytkowania.

Dzięki aplikacji gromadzącej dane o zapasach w czasie rzeczywistym, pracownicy całej firmy mają stały dostęp do informacji na temat dostępności i miejsca składowania konkretnego towaru. Nawet, jeśli towar zostanie przeniesiony w inne miejsce, odnalezienie go nie trwa długo. Ponadto funkcja ta przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia satysfakcji klientów, ponieważ korzystający z systemu pracownicy sprzedaży są w stanie udzielić precyzyjnej informacji kiedy i w jakiej ilości dany towar będzie dostępny, zaś pracownicy magazynu są w stanie jak najszybciej dostarczyć go z magazynu. Z kolei personel działu zakupów może utrzymywać optymalny poziom zapasów i ograniczać koszty ich przechowywania, maksymalizując w ten sposób wydajność przyjęć i wydań towarów oraz stopień wykorzystania powierzchni magazynu.

Planowanie zakupów

Microsoft Dynamics NAV umożliwia firmie planowanie zakupów. Dzięki różnorodnym metodom planowania, system pozwala na dostarczanie odpowiedniej ilości zapasów ściśle określonym terminie, a co za tym idzie, na optymalizowanie stanów magazynowych. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu możliwe jest skrócenie czasu planowania zakupów oraz zoptymalizowanie wartości magazynu. W efekcie firma osiąga wymierne korzyści finansowe, wynikające ze zmniejszenia stanów magazynowych oraz z zaspokajania potrzeb odbiorców.

Finanse

Dzięki zaimplementowanemu oprogramowaniu można znacznie przyspieszyć i uprościć zarządzanie finansowe na wielu poziomach. Po wdrożeniu aplikacji skróceniu uległ czas sporządzania comiesięcznych sprawozdań, zaś faktury wystawiane są z większą dokładnością, co przekłada się na satysfakcję klientów i partnerów biznesowych firmy.
Moduł wspierający zarządzanie finansami pozwala na monitoring kluczowych informacji, które następnie mogą zostać zaprezentowane kadrze menedżerskiej w przejrzystej formie. Na podstawie tych danych menadżerowie mogą podejmować efektywne decyzje oraz trafnie przewidywać, które działania i w jakim zakresie należy podjąć, aby firma mogła się dalej dynamicznie rozwijać i pozyskiwać nowych, zadowolonych klientów – wyjaśnia Artur Podlewski, Dyrektor ds. Rozwoju, Resolution.
Analiza i raportowanie

System pozwala na analizowanie kluczowych czynników determinujących wydajność działania firmy poprzez generowanie raportów w dowolnej chwili (nie tylko pod koniec miesiąca lub okresu rozliczeniowego), biorąc pod uwagę dowolne parametry. Do głównych zalet tej funkcjonalności należy możliwość identyfikowania klientów przynoszących najwyższe zyski czy najskuteczniejszych dostawców, a także opcja wykrywania potencjalnych problemów wewnątrz przedsiębiorstwa, dzięki której można zapobiec ewentualnym, poważnym kłopotom.

Korzyści biznesowe

Wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV przyczyniło się między innymi do:
  • Skrócenia czasu obsługi zamówień zakupu i sprzedaży z kilku dni do kilku godzin.
  • Zmniejszenia ilości błędów wynikających z ręcznego przetwarzania zamówień.
  • Poprawy spójności danych dzięki zastosowaniu zintegrowanego rozwiązania. Uproszczenia procesu pakowania i wysyłki towaru do sieci handlowych.
  • Zwiększenia efektywności zarządzania zapasami i miejscami magazynowymi.
  • Skrócenia czasu przygotowania raportów z wielu godzin do kilkunastu minut. Wzrostu stopnia realizacji zamówień sprzedaży. „
System, który zaimplementowaliśmy w Bottari, zautomatyzował wiele procesów, przyspieszając tym samym wiele czynności oraz ograniczając błędy spowodowane tzw. „czynnikiem ludzkim”. Firmie zależało szczególnie na usprawnieniu zarządzania magazynami. Aby w pełni odpowiedzieć na jej potrzeby, rozbudowaliśmy standardowy produkt o kilka autorskich rozwiązań. Dzięki takiemu rozwiązaniu dane o poszczególnych produktach są spójne w obrębie całej firmy i o wiele łatwiej dostępne dla jej pracowników” – podsumowuje Karol Kamiński, Resolution.
Referencje
Powierzyliśmy wdrożenie firmie Resolution ze względu na jej dotychczasowe doświadczenie oraz dobre referencje w zakresie wdrażania rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Chcieliśmy być stu procentowo pewni, że projekt zostanie zrealizowany szybko, sprawnie i fachowo. Nie zawiedliśmy się. Specjaliści z firmy Resolution doskonale poradzili sobie nawet ze zmianami programistycznymi wynikającymi ze specyficznych potrzeb Bottari Polska – mówi Katarzyna Michnowska, Manager ds. Zakupów, Bottari.
Dzięki funkcjonalnościom oferowanym przez Dynamics NAV, jak również specjalnie opracowanym przez firmę Resolution, wyraźnej poprawie uległ proces planowania zakupów i zamawiania towarów, ofertowania sprzedaży oraz zarządzania zapasami. Zastosowanie zintegrowanego rozwiązania wpłynęło również na szybsze przetwarzanie danych oraz na ich większą spójność – podsumowuje Katarzyna Michnowska, Bottari.
Źródło: www.resolution.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top