Asseco Softlab ERP dla Bakalland

Oferta firmy Bakalland to przede wszystkim znane marki: „Bakalland” (rozpoznawana przez blisko 40% gospodyń domowych) - ma ka bakalii i owoców w puszkach, o największym udziale w rynku suszonych owoców i orzechów (10%) oraz owoców w puszkach (13%), „Uno Premium” - najwyższej jakości suszone owoce i orzechy promowane jako zdrowe przekąski, których spożycie rekomenduje grono wybitnych dietetyków Fundacji „Bądź Zdrów!” oraz „Gorillas” – marka solonych i prażonych orzeszki typu snack.
Firma wciąż rozwija eksport (obecnie do 13 krajów), w tym do takich jak: Rosja, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Estonia, Mołdawia, Mongolia, Azerbejdżan, Islandia, Niemcy i Stany Zjednoczone. Na Ukrainie od 2002 roku funkcjonuje firma-córka UFT-Ukraina. Bakalland opiera się zarówno na dostawcach bezpośrednich (Iran, Turcja, Hiszpania, Grecja, Węgry, Tajlandia, Filipiny, Stany Zjednoczone, Chiny, RPA), jak i na sieci brokerów (Holandia, Anglia, Niemcy). Dzięki wieloletnim relacjom z kontrahentami z całego świata, częstym inwestycjom w ich procesy produkcyjne (np. w Iranie albo na Węgrzech) oraz ściśle określonym procedurom planowania zakupów, UFT ma zapewnioną pełną ciągłość dostaw.

Surowa procedura kontroli jakości produktów gwarantowana jest przez certyfikat ISO 9001:2000 przyznany UFT w 2001 roku oraz Certyfikaty GOST uprawniające do sprzedaży towarów do Rosji i na Ukrainę. W 2003 roku firma wdrożyła system HACCP - Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jakość potwierdzają również pozytywne wyniki audytów przeprowadzanych przez niezależne firmy eksperckie działające w imieniu największych sieci handlowych.

Bakalland współpracuje z największymi w Polsce sieciami super i hipermarketów, firmami dystrybucyjnymi i cukierniczymi.

Gdzie nie wystarczy excel…

Poprzedni system informatyczny używany w szczególności do rozliczania produkcji i analiz finansowych oparty był na licznych skomplikowanych arkuszach kalkulacyjnych. Nie był więc dostatecznie efektywny dla nowoczesnego przedsiębiorstwa, planującego dalszy rozwój i ekspansję na nowe rynki.

Aby brak systemu nie ograniczał możliwości rozwojowych, firma Bakalland zdecydowała się na wybór zintegrowanego systemu informatycznego, którego zadaniem miało być między innymi usystematyzowanie i zarządzanie obiegiem informacji, planowanie, harmonogramowanie, wspomaganie oraz rozliczanie produkcji.

Po wnikliwej analizie rynku wybrany został system Asseco Softlab ERP, zintegrowany system wspierający zarządzanie przedsiębiorstwem oparty na Microsoft® SQL Server. Oprócz funkcjonalności oferowanego systemu oraz jego możliwości rozwojowych, niebagatelne znaczenie miało również doświadczenie firmy w zakresie wdrożeń u dużych, wymagających klientów oraz zrealizowane przez nią innowacyjne rozwiązania produkcyjne.

Smaczna produkcja co do minuty

Dla Bakalland jako firmy produkcyjno-handlowej podstawą jest zachowanie ciągłości produkcji – temu celowi podporządkowana jest większość procesów, których odzwierciedlenie musiało znaleźć się w systemie informatycznym. Pierwszym krokiem do zapewnienia skutecznego wspomagania zarządzania produkcją stało się zarejestrowanie receptur produkcyjnych, z uwzględnieniem nie tylko surowców, lecz również wymaganych zasobów i czasu trwania poszczególnych etapów produkcji.

Pozwoliło to w efektywny sposób planować produkcję, zarówno w perspektywie długofalowej (co pozwala na analizę stanu surowców i poprawne generowanie planów zamówień do dostawców), jak i krótkofalowej (pozwalając na planowanie obciążenia maszyn i zespołów oraz czasu realizacji zleceń co do minuty, uwzględniając aktualną dostępność zasobów, wydajność i szarże maszyn).

Wdrożone mechanizmy automatycznego harmonogramowania pozwalają na analizę wydajności zasobów, tworząc układ zleceń optymalny ze względu na wykorzystanie załogi i urządzenia, umożliwiając jednak ręczną ingerencję. Za pomocą przyjaznego interfejsu opartego na drag & drop dla uprawnionego użytkownika dostępne są możliwości zmian w harmonogramie, usuwania, dodawania i przesuwania zleceń, z zachowaniem kontroli wydajności i czasu realizacji.

Czas to pieniądz w rozliczeniu

Dokładne rejestrowanie wykorzystania zasobów pozwala na precyzyjne rozliczenie kosztów maszynogodzin i roboczogodzin na zlecenia oraz produkty. Dokładna rejestracja w systemie czasu pracy pracowników pozwala na późniejsze pełne jego rozliczanie księgowe, z podziałem na czynności produkcyjne i nieprodukcyjne.

Automaty księgujące generują odpowiednie zapisy składników kosztowych na rozbudowanej strukturze kont i centrów kosztowych, co umożliwia później wnikliwą analizę kosztów produkcji oraz pozwala dokładnie wyliczyć marżę.

Wiedzieć co, wiedzieć gdzie kupić

Wspomaganie zakupów surowców oparte jest na mechanizmie generowania z planów sprzedaży i produkcyjnych oraz zarejestrowanych w recepturach składów surowcowych tak zwanego zapotrzebowania kontraktowego, będącego narzędziem pomocniczym do przeprowadzenia dalszego etapu procesu zakupów.

Zapotrzebowanie kontraktowe prezentujące ilości, jakie należy zapewnić dla ciągłości sprzedaży, zarówno surowców, jak i produktów w podziale na zdefiniowane okresy, umożliwia dalszą analizę danych udostępniając informacje w formie tabeli przestawnej i pokazując dane źródłowe dla wyliczonych ilości. W mechanizmie analizy uwzględniane są zdefiniowane w systemie zamienniki. Zgromadzone przez dział zaopatrzenia oferty od dostawców praktycznie z całego świata, na wszystkie interesujące firmę asortymenty, widoczne są z poziomu zapotrzebowania kontraktowego. Wybrane najlepsze oferty przenoszone są do negocjacji, uzgadniane są końcowe warunki (ceny, terminy, ilości itd.), wystawiany jest kontrakt oraz generowane są zamówienia do dostawców (do wysokości kontraktu, z określonym już przewidywanym terminem dostawy.

Na zapotrzebowaniu kontraktowym dla odpowiedniego okresu widoczna jest informacja o założonych już zamówieniach do dostawców. W momencie załadunku z zamówień generowany jest szkicowy dokument PZ, na zapotrzebowaniu kontraktowym pojawia się towar w drodze. W momencie dostawy dokument PZ jest weryfikowany i zatwierdzany. Następuje zwiększenie stanów magazynowych, rozliczana jest ilość towaru w drodze oraz zamówienia do dostawcy. Ilość surowców dostarczonych jest prezentowana jako przychód na zapotrzebowaniu, w celu jego prostej analizy. Mechanizm zapotrzebowań kontraktowych z prezentowanymi powiązanymi informacjami, stworzony tak, by realizował wszystkie niezbędne dla firmy funkcje, jest podstawowym narzędziem pracy dla działu zaopatrzenia firmy Bakalland.
Firma Asseco Business Solutions, która została wybrana jako partner do wdrożenia między innymi z uwagi na jej duże doświadczenie oraz ogromne możliwości rozwoju dostarczanego systemu, nie zawiodła oczekiwań. Dostarczyła rozwiązanie dokładnie odzwierciedlające specyfikę działania i potrzeby firmy. – podsumowuje wdrożenie Marek Zychewicz, Dyrektor ds. Rozwoju Oprogramowania.
Serce firmy

System Asseco Softlab ERP, działający w firmie Bakalland na 35 stanowiskach w 2 lokalizacjach, wspomagając obsługę wszystkich bieżących procesów, stanowi obecnie podstawowe narzędzie zarządzania firmą. Pozwala na dostosowywanie go do potrzeb firmy, w miarę zmieniających się realiów rynkowych.

Udostępnia wiele narzędzi analitycznych (przykładowo mechanizm analizy produkcji i ruchów magazynowych z dokładnością do partii surowców i partii produkcyjnej), udogodnień (na przykład wymiana danych z sieciami za pomocą EDI), a otwarta struktura aplikacji pozwala na praktycznie nieograniczone rozszerzanie jego funkcjonalności Ponieważ Bakalland zadecydował o oddaniu magazynu w outsourcingu, w systemie Asseco Softlab ERP wykonane zostało połączenie on-line do obcego systemu magazynowego.

Źródło: www.assecobs.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top