Firma Aqmet specjalizuje się w produkcji szaf metalowych ze zdalnie sterowanym elektronicznym dostępem (tzw. automatów vendingowych), takich jak paczkomaty, pralniomaty i urządzenia do automatycznego wydawania narzędzi. Ponadto firma posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji form rozdmuchowych do opakowań z tworzyw sztucznych. Ofertę Aqmet uzupełniają m.in. piaskarki kabinowe, myjki ciśnieniowe, stanowiska testowe do wyważania i diagnostyki drgań w łożyskach, a także usługi w zakresie wycinania, gięcia i spawania elementów wykonanych ze stali konstrukcyjnej, stali nierdzewnej, aluminium, mosiądzu i miedzi

 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


PORA NA ERP

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications™ 9 firma Aqmet nie dysponowała zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie. W firmie używano szeregu działających niezależnie narzędzi IT obejmujących wybrane obszary działalności. Obsługa niezintegrowanych aplikacji była czasochłonna i mało efektywna, a dane uzyskiwane z wielu źródeł nie gwarantowały spójności, co utrudniało analizę informacji i podejmowanie decyzji zarządczych.

Po przeprowadzeniu analizy dostępnych na rynku systemów ERP zarząd firmy Aqmet Sp. z o.o. podjął decyzję o wyborze oferty firmy InfoConsulting, platynowego partnera IFS, na wdrożenie IFS Applications™ 9. System ten najlepiej spełniał wymagania funkcjonalne, w szczególności związane z obszarem produkcji. Istotna też była elastyczność rozwiązania gwarantująca możliwość szybkiego reagowania na zmiany rynkowe.

WDROŻENIE IFS APPLICATIONS™ 9

Główne cele wdrożenia systemu ERP w firmie Aqmet to: centralizacja danych, zapewnienie dostępu do informacji w czasie rzeczywistym oraz zagwarantowanie kadrze zarządzającej aktualnych i dokładnych danych pozwalających na szybkie i trafne podejmowanie decyzji biznesowych.

Biorąc pod uwagę specyfikę zróżnicowanej działalności firmy Aqmet, konsultanci InfoConsulting zaproponowali wdrożenie systemu IFS Applications™ 9 w takich obszarach, jak: zarządzanie finansami, produkcja (w tym m.in. technologia, planowanie produkcji i raportowanie operacyjne), dystrybucja (w tym m.in. zakupy, sprzedaż, magazyny i portale B2B) oraz remonty.

W pierwszym etapie wdrożenia przeprowadzono parametryzację systemu IFS Applications™ 9 pod kątem wymagań firmy Aqmet i przygotowano niezbędne dostosowania dotyczące modyfikacji, interfejsów i raportów. W ramach zawartej umowy InfoConsulting dostarczył również i uruchomił platformę B2B wspomagającą współpracę z dostawcami i klientami firmy Aqmet.
Niemałym wyzwaniem w procesie realizacji był bardzo krótki czas przeznaczony na prace naszego zespołu. Warto podkreślić, że było to jedno z pierwszych wdrożeń systemu IFS Applications™ 9 na polskim rynku i niezwykle istotna dla jego sprawnego przebiegu była doskonała współpraca zespołu administracyjnego firmy Aqmet z naszym zespołem wdrożeniowym. Dzięki temu mogliśmy szybko reagować na pojawiające się kwestie i w terminie zrealizować wszystkie założone cele – podsumowuje Ryszard Schwartz, kierownik projektu, InfoConsulting.
WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ, SPRAWNE PLANOWANIE

Dzięki wdrożeniu systemu IFS Applications™ 9 w firmie Aqmet nastąpiło uporządkowanie realizowanych procesów biznesowych. Centralizacja danych ułatwia analizę informacji w czasie rzeczywistym oraz upraszcza i przyspiesza procesy raportowania.

Wdrożenie systemu przyniosło szereg korzyści zwłaszcza w obszarze produkcji. Zdefiniowanie gniazd produkcyjnych i operacji technologicznych oraz wprowadzenie marszrut technologicznych i struktur produktowych powala na sprawniejsze zarządzanie technologią produkcji. Wszystkie operacje są obecnie rejestrowane bezpośrednio w halach produkcyjnych na poszczególnych gniazdach produkcyjnych. Wprowadzenie jednolitego systemu zgłaszania i usuwania błędów usprawnia pracę i znacznie skraca czas reakcji.

Na podstawie danych dostępnych w systemie IFS Applications™ 9 można obecnie prowadzić kalkulację kosztów. Co ważne, dział zaopatrzenia zyskał narzędzia umożliwiające planowanie zapotrzebowania materiałowego (Material Requirements Planning; MRP).

Sprawniej przebiega również obsługa procesów w innych istotnych obszarach działalności firmy, takich jak logistyka, sprzedaż, analizy finansowe i in.

IFS Applications™ 9, jako centralny system informatyczny w firmie Aqmet, pozwala na usprawnienie zarządzania działalnością przedsiębiorstwa i zwiększenie efektywności pracy. Elastyczność i skalowalność systemu ułatwia również rozwój firmy i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA IFS APPLICATIONS™:

 • Integracja i optymalizacja procesów
 • Centralizacja danych
 • Dostęp do informacji zarządczej na bieżąco
 • Efektywne planowanie produkcji
 • Lepsza gospodarka magazynowa
 • Skuteczna kontrola kosztów
 • Efektywne zarządzanie jakością

WDROŻONE MODUŁY:

 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja
 • IFS Produkcja
 • IFS Remonty
Liczba użytkowników systemu: 30

IFS WE WSPÓŁPRACY Z INFOCONSULTING

InfoConsulting Sp. z o.o., Platynowy Partner IFS, jest firmą konsultingową świadczącą kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, wdrożeń systemów IT oraz opieki serwisowej. Spółka InfoConsulting należy do globalnej sieci IFS Partner Network i jest uprawniona do sprzedaży, wdrażania i serwisowania systemu wspomagającego zarządzanie IFS Applications™ na terenie Polski.
 
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top