Spółka ENERGO-PRO Georgia, największy gruziński wytwórca energii elektrycznej, jest właścicielem 15 średniej i małej wielkości hydroelektrowni o łącznej mocy 482 MW oraz elektrowni gazowej o mocy 110 MW. Z usług ENERGO-PRO Georgia korzysta ponad 1,2 mln klientów na terytorium Gruzji. Wdrożenie systemu IFS Applications zapewniło integrację używanych rozwiązań informatycznych i pozwoliło na optymalizację kluczowych procesów biznesowych realizowanych w firmie ENERGO-PRO Georgia.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


ENERGO-PRO Georgia jest wiodącym operatorem hydroenergetycznym w regionie Kaukazu Południowego, który w pełni obsługuje zapotrzebowanie regionu na energię elektryczną. Firma koncentruje swoje działania wokół takich obszarów, jak niezawodna dostawa energii elektrycznej, stałe inwestowanie w rozwój sieci elektroenergetycznych, zwiększanie produkcji energii i efektywności rynkowej, inwestowanie w modernizację istniejących elektrowni oraz wspomaganie zrównoważonego rozwoju sektorów energetycznych.

Główne wyzwania biznesowe, z jakimi firma ENERGO-PRO Georgia musiała się zmierzyć, to skuteczne i przejrzyste zarządzanie działaniami biznesowymi i zasobami przedsiębiorstwa oraz efektywne wdrażanie programu inwestycji. Kluczowe znaczenie miało zapewnienie dostępu do dokładnych danych i informacji dotyczących majątku przedsiębiorstwa oraz realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych.

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications w firmie używano nie-zintegrowanych narzędzi IT, które nie spełniały rosnących potrzeb firmy, zwłaszcza w zakresie realizacji licznych projektów z zakresu obsługi technicznej, remontów i modernizacji infrastruktury. Do skutecznego zarządzania działalnością firmy niezbędny stał się system zintegrowany klasy ERP.

INTEGRACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW

Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania rozpoczęto w roku 2013 od szczegółowej analizy dostępnych na rynku ofert. Przedstawiciele ENERGO-PRO Georgia odbyli również kilka wizyt referencyjnych, m.in. w jednej z największych firm energetycznych w Polsce. W efekcie tych działań zarząd ENERGO-PRO Georgia zdecydował się na wybór systemu IFS Applications, który okazał się najlepiej dostosowany do wymagań firmy odzwierciedlających bieżące wyzwania rynkowe. Wysoko oceniono możliwości funkcjonalne rozwiązania, zwłaszcza w zakresie obsługi remontów i logistyki oraz zarządzania projektami. Istotnym czynnikiem decydującym o wyborze firmy IFS było również jej wieloletnie doświadczenie branżowe oraz pozytywne opinie klientów IFS z sektora energetyki.

W roku 2014 podpisano umowę z firmą IFS i rozpoczęła się procedura wdrożeniowa. W ENERGO-PRO zespół wdrożeniowy składający się z kilkunastu osób odpowiedzialnych za najważniejsze obszary działania firmy, takie jak finanse, logistyka, remonty oraz zasoby ludzkie. Osoby te — kluczowi użytkownicy systemu — prowadziły szkolenia użytkowników końcowych. W projekcie wdrożeniowym brali również udział konsultanci z Alter Systems, partnera IFS. Pełne uruchomienie systemu nastąpiło w roku 2017. Od tego momentu wszystkie procesy biznesowe w ENERGO-PRO Georgia są realizowane ze wsparciem systemu IFS Applications.
Proces wdrożeniowy trwał stosunkowo długo i wymagał dużego zaangażowania ze strony całego zespołu, ale biorąc pod uwagę wielkość naszej firmy, profil prowadzonej działalności i szeroki zakres wdrożenia, ramy czasowe projektu okazały się optymalne — komentuje Irakli Avaliani, Project Manager, ENERGO-PRO Georgia.
Wdrożenie systemu IFS Applications w firmie ENERGO-PRO Georgia zapewniło integrację systemów informatycznych i optymalizację kluczowych procesów biznesowych. Przekłada się to na większą efektywność działań w takich obszarach, jak finanse, gospodarka magazynowa, przeglądy i remonty maszyn i urządzeń, zasoby ludzkie oraz zarządzanie projektami. Z rozwiązania korzysta 340 pracowników firmy ENERGO-PRO Georgia.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

System IFS Applications zapewnił przejrzystość procesów firmowych, umożliwiając ich optymalizację. Wszystkie działy firmy są zaangażowane w proces wprowadzania informacji do systemu ERP. Poprawiła się komunikacja wewnątrzfirmowa oraz jakość pracy zespołowej.

Firma prowadzi szeroko zakrojony program inwestycyjny, dlatego kluczowe znaczenie ma zapewnienie dostępu do pełnych informacji związanych z prowadzonymi projektami. Rozwiązanie firmy IFS dało możliwość uporządkowania podstawowych działań i zwiększenia kontroli nad procesami projektowymi.
W chwili obecnej największą korzyścią z wdrożenia są dokładne dane. Dysponujemy stałym dostępem do aktualnych informacji, co pozwala na pełną kontrolę i skuteczną obsługę techniczną naszej rozległej i złożonej infrastruktury. Ulepszyliśmy zarządzanie procesami i skróciliśmy czas reakcji na zgłaszane problemy. Co ważne, dysponujemy aktualnymi, scentralizowanymi informacjami dotyczącymi zapasów we wszystkich naszych magazynach. W przyszłości spodziewamy się dalszych korzyści, m.in. w obszarze planowania i budżetowania — stwierdza Irakli Avaliani.
Mikheil Botsvadze, prezes JSC ENERGO-PRO Georgia, podsumowuje:
Wdrożenie systemu IFS Applications to ważny etap w naszym rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wpłynie ono pozytywnie na prowadzone przez nas przyszłe działania biznesowe i zarządzanie majątkiem naszego przedsiębiorstwa. Na miarodajne wyniki musimy jeszcze trochę poczekać. Spodziewamy się, że efekt finalny zobaczymy w perspektywie 2—3 lat. Zdajemy sobie sprawę, że w dużym stopniu zależy to od nas samych — od tego, jak skutecznie będziemy wykorzystywać możliwości systemu w przyszłości.
KORZYŚCI
 • Sprawne zarządzanie finansami
 • Sprawne zarządzanie projektami
 • Lepsze zarządzanie zapasami
 • Efektywne zarządzanie remontami i naprawami maszyn i wyposażenia
 • Poprawa komunikacji w firmie
 • Poprawa w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
WDROŻONE MODUŁY
 • IFS Finanse
 • IFS Zarządzanie Projektami 
 • IFS Łańcuch Dostaw 
 • IFS Sprzedaż i Serwis
 • IFS Zarządzanie Dokumentacją
 • IFS Remonty 
 • IFS Zasoby Ludzkie
 • IFS Płace
Liczba użytkowników: 340

Źródło: www.ifswold.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top