loading...
RAPORT CRM
RAPORT ERP

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

partnerzy raportu crm 2019

18 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 46 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

Dotychczas brakowało merytorycznego materiału, który jasno odpowiedziałby na powyższe pytanie. more7 Polska - producent systemu CRM7 - postanowiło wypełnić tę lukę i zaprezentować kroki wdrożenia, których przestrzeganie prowadzi do prawidłowego wdrożenia systemu do zarządzania relacjami z klientem.


 
KROK I: Analiza przedwdrożeniowa - Określenie potrzeb Twojej firmy

Członkami zespołu analitycznego, wyodrębnionego ze struktur przedsiębiorstwa, powinni być przedstawiciele wszystkich działów w firmie. W późniejszym czasie wybrani pracownicy będą uczestniczyć w rozmowach z dostawcami systemu oraz czynnie nadzorować wdrożenie CRM. Do zadań zespołu należy:

• przeanalizowanie bieżącego modelu biznesowego przedsiębiorstwa i jego dostosowanie do filozofii CRM, czyli:
- określenie zasobów technicznych,
- badanie oczekiwań wszystkich potencjalnych użytkowników systemu,
- zdefiniowanie procesów biznesowych i określenie wśród nich priorytetów, -
- zdobycie informacji na temat osiągalnych systemów CRM i ich producentów lub dostawców,
- określenie biznesowego celu wdrożenia (np. ograniczenie kosztów pośrednich sprzedaży, skrócenie czasu obsługi zamówienia, zwiększenie obrotów w konkretnym segmencie itp.),
- stworzenie i ujęcie w ramy schematów wizji pielęgnowania stosunków z kontrahentami.

W wyniku prac nad analizą modelu biznesowego powinna powstać:
  • lista procesów biznesowych, uszeregowana według priorytetów,
  • spis wymagań sprzętowych i programowych,
  • krótka lista wymagań (wstęp do określenia funkcjonalności systemu), 
  • lista wymagań wobec personelu
CRM oznacza zdolność firmy do zdobywania klientów, poznawania ich, odnawiania kontaktów z nimi, upewnienia się, że firma dostarcza im dokładnie tego, czego oczekują oraz to, do czego się zobowiązała i wreszcie – realizowania zysków dzięki tym działaniom.

Ronald S. Swift
  • ocena przedsiębiorstwa pod względem jego przygotowania do wdrożenia CRM, 
  • przeanalizowanie wpływu wdrożenia praktyk CRM na główną strategię firmy i aktualny model biznesu.
WYZNACZNIKI PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA, ZARZĄDZANE POPRZEZ CRM:
 
Jak wdrażać CR<
 
KROK 2: Zaplanowanie budżetu, oszacowanie spodziewanego ROI

Musisz ustalić ramy finansowe, w jakich możesz się poruszać przy wyborze systemu. Oszacuj, jak wdrożenie wpłynie na Twoje cash flow, notowania giełdowe oraz jakie inne implikacje finansowe niesie za sobą wdrożenie CRM.

Należy również rozważyć opcję nieudanego wdrożenia. Jakie koszty poniesie firma w związku z taką porażką? Czy grozi to bankructwem? Czy koszty wdrożenia stanowią znaczną część kapitałów firmy? Taka obiektywna analiza jest niezwykle istotna i warto poświęcić na nią czas przed podjęciem ostatecznej decyzji o implementacji systemu CRM.

ZASTOSOWANIE ZASADY PARETO WE WDRAŻANIU CRM:

 
jak wdrazac crm 2
 
KROK 3: Implementacja/adaptacja, testy, korekty

To najdłuższy etap wdrożenia, w którym dostawca przygotowuje system według sporządzonej analizy. Następnie testuje je wewnętrznie pod kątem ergonomicznym, technicznym i logicznym i w takiej formie przekazuje system do testów klienta końcowego. To także czas na wprowadzenie poprawek, zgłaszanych przez klientów. Warto zatem ściśle współpracować na etapie testów z zespołem wdrażającym, aby uniknąć wszelkich nieporozumień i niedociągnięć.

KROK 4: Uruchomienie systemu i szkolenia

Po przeprowadzeniu wszelkich testów, system jest gotowy do użytku. Ostatnim krokiem jest przekazanie administratorom systemu po stronie klienta instrukcji dotyczących zarządzania systemem. Użytkownicy końcowi zostają natomiast poinstruowani przez dostawcę, jak w praktyce wykorzystać dostarczone im funkcjonalności

Całość wdrożenia systemu CRM można liczyć w tygodniach, miesiącach, a nawet latach, w zależności od tego, jaki jest zakres, zasięg i budżet projektu. Kolejność działań jest zwykle taka sama, jednak czas trwania poszczególnych etapów jest różny dla poszczególnych projektów. Poniżej zamieszczony został POGLĄDOWY harmonogram wdrożenia, przygotowany w warunkach idealnych zarówno dla klienta jak i dostawcy.

PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU CRM:

jak wdrazac crm harmonogram
Źródło: www.more7.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top