snt logo 2018Rynek informatyczny w Polsce urósł w ubiegłym roku o ponad 7 proc[1]. Grupa S&T, działająca w obszarze usług IT powiększyła swoje przychody, w stosunku do roku 2017 r. o 12 proc. Segment „IT services”, w którym konsolidowane są wyniki spółek S&T w Polsce, wzrósł o 16 proc. i był jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów w ramach całego międzynarodowego holdingu.
Według firmy analitycznej IDC wydatki w tym obszarze wyniosły w naszym kraju 12 mld USD. S&T w Polsce pozyskało projekty informatyczne o wartości blisko 80 mln euro., poprawiając zyskowność spółki w stosunku do poprzedniego roku i utrzymując poziom zatrudnienia.

Wraz z wzrostem popytu na nowe systemy, technologie i urządzenia informatyczne, znacznie zwiększa się także zapotrzebowanie na specjalistów IT. W Polsce w strukturach S&T pracuje zespół ponad 400 certyfikowanych programistów, architektów IT, inżynierów wsparcia, analityków, testerów oprogramowania, specjalistów z zakresu administrowania siecią i zarządzania infrastrukturą sprzętową oraz konsultantów wdrożeniowych z zakresu: finansów, kontrolingu, sprzedaży, logistyki, handlu detalicznego i produkcji. Według raportu PARP „Bilans kapitału ludzkiego w sektorze IT”, najbardziej poszukiwani są eksperci w zakresie cyberbezpieczeństwa, przemysłu 4.0 i Cloud computingu (ang. Chmura obliczeniowa). W ciągu ostatnich trzech miesięcy co siódmy pracodawca z branży szukał nowych pracowników.

Firmy o profilu zbliżonym do S&T, działające w różnych obszarach wdrożeń IT, mają bezpośredni dostęp do wykwalifikowanych specjalistów o określonych kompetencjach. Dzięki czemu mogą znacznie bezpiecznej i szybciej implementować nowe rozwiązania technologiczne. – mówi Piotr Staszczak, prezes S&T w Polsce.


S&T dzięki swoim rozbudowanym kompetencjom wdrożeniowym bierze odpowiedzialność za prawidłową realizację całego procesu IT – od zaprojektowania pojedynczej funkcjonalności w aplikacji po konfigurację serwera czy też fizyczną instalację kabla sieciowego.

Wiele firm działających w naszym regionie wymaga zastosowania nowych rozwiązań informatycznych i tym samym skorzystania z wiedzy ekspertów o określonych specjalizacjach, których dostępność na rynku jest bardzo ograniczona.- mówi Piotr Staszczak, Prezes Zarządu S&T. Spodziewam się, że deficyt odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów będzie pogłębiał się w kolejnych latach, utrudniając wielu dostawcom IT skuteczne pozyskiwanie nowych projektów. Jestem przekonany, że S&T stworzyło kulturę sprzyjającą utalentowanym i kreatywnym pracownikom i w najbliższym czasie umocni jeszcze swoją pozycję rynkową. – dodaje Piotr Staszczak.

Źródło: www.snt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top