Raport "Stan Przemysłu 4.0 w Polsce 2024"
W ciągu ostatniego roku Polska staje się coraz bardziej dynamicznym polem dla innowacji w sektorze Przemysłu 4.0, mimo iż wiele firm nadal zmaga się z wyzwaniami ekonomicznymi i organizacyjnymi. Raport "Stan Przemysłu 4.0 w Polsce 2024", opracowany przez APA Group, rzuca światło na obecny stan technologii i transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach. Jego wyniki dostarczają wartościowych wskazówek dotyczących przyszłych kierunków rozwoju.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Zgodnie z danymi zebranymi od 115 polskich firm produkcyjnych i technologicznych, aż 88% ankietowanych potwierdza, że wdrożenie technologii Przemysłu 4.0 zwiększa konkurencyjność na rynku. Respondenci dostrzegają znaczące korzyści, takie jak optymalizacja procesów, poprawa efektywności operacyjnej oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe.

Mimo tych korzyści, przedsiębiorstwa napotykają poważne przeszkody na drodze do pełnej cyfryzacji. Kluczową barierą, jaką wskazuje 67% badanych, są koszty finansowe związane z wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań. Wysokie koszty inicjalne i niepewność co do szybkości zwrotu z inwestycji sprawiają, że wiele firm wstrzymuje się z decyzjami inwestycyjnymi.

Kolejnym znaczącym problemem jest brak wykwalifikowanej kadry technicznej. Firmy zgłaszają trudności w znalezieniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, co hamuje postęp w implementacji nowych technologii. Wyzwania te nasilają się w kontekście globalnego niedoboru specjalistów w dziedzinach inżynierii i IT.

Raport rzuca również światło na postawy pracowników i zarządów wobec innowacji. Niemal połowa respondentów przyznaje, że w ich organizacjach istnieje opór przed wprowadzaniem nowych technologii. Silosy organizacyjne, brak współpracy między działami oraz opór pracowników przed zmianami to główne wewnętrzne przeszkody wdrażania Przemysłu 4.0.

Znaczna część ankietowanych (20%) podkreśla, że obecnie ich firmy koncentrują się na przygotowywaniu strategii wdrożeniowych. Jest to wzrost z 14% w poprzednim roku, co świadczy o rosnącej świadomości potrzeby transformacji cyfrowej. Niemniej jednak, tylko 6% przedsiębiorstw znajduje się na etapie pilotażu, a 18% skupia się na skalowaniu przetestowanych rozwiązań.

Komentarz eksperta Rafała Kergera podkreśla, że kluczowe dla przyszłości polskiego przemysłu będzie przełamanie bariery oporu wobec cyfryzacji oraz zwiększenie inicjatyw edukacyjnych i wspierających ze strony rządu. Potrzebne są konkretne programy dofinansowań, które umożliwią mniejszym firmom inwestycje w nowe technologie bez obawy o ich finansową stabilność.

Dr hab. inż. prof. PŚ. Damian Gąsiorek, Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Politechniki Śląskiej, wskazuje na konieczność integracji strategii wdrożenia Przemysłu 4.0 z ogólnym planem rozwoju firm. Podkreśla on, że wsparcie rządowe powinno koncentrować się nie tylko na finansowaniu, ale również na budowaniu infrastruktury i kompetencji cyfrowych na szeroką skalę.

Wnioski z raportu jasno wskazują, że dla utrzymania konkurencyjności na globalnym rynku, polskie firmy muszą intensywnie inwestować w technologie Przemysłu 4.0. Wyzwania te wymagają jednak koordynowanego podejścia obejmującego zarówno strategie wewnętrzne, jak i wsparcie zewnętrzne. Rozwijanie kompetencji pracowników, przełamywanie barier organizacyjnych i kulturowych oraz skuteczne wykorzystanie wsparcia publicznego będzie kluczowe dla pełnego wykorzystania potencjału cyfrowej transformacji w polskim przemyśle.

Pełny raport dostępny do pobrania - kliknij i pobierz.

Źródło: APA Group

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top