Pracownicy, procesy i platformy IT w erze AI
Najnowszy raport Avanade na temat gotowości organizacji do adopcji generatywnej sztucznej inteligencji „Generative AI Organizational Readiness Report” wskazuje na optymizm pracowników związany z technologią Gen AI i jej wykorzystaniem. 97 proc. respondentów deklaruje wykorzystanie AI w pracy przynajmniej raz w tygodniu, najczęściej do automatyzacji powtarzalnych zadań. Jak uważa 79 proc. ankietowanych, narzędzia oparte na generatywnej sztucznej inteligencji w przyszłości będą miały wpływ nawet na 20 godzin ich tygodniowego czasu pracy.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Większość ankietowanych (63 proc.) podkreśla jednak potrzebę podniesienia swoich kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi AI. Niemal połowa pracowników (49 proc.) nie ma pewności czy procesy zarządzania ryzykiem w ich organizacji są wystarczająco skuteczne, aby firma mogła bezpiecznie integrować Gen AI we wszystkich obszarach działalności. Jak wynika z badania Avanade, tylko 48 proc. przedsiębiorstw posiada odpowiednie regulacje dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji, zapewniające pracownikom bezpieczeństwo w ramach odpowiedzialnej i efektywnej implementacji.

Prym w poziomie implementacji technologii AI w Polsce wiodą branża finansowa (bankowość i ubezpieczenia) i handlu detalicznego. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, firmy handlowe wykorzystują AI m.in. do poprawy procesów obsługi klienta i optymalizacji łańcucha dostaw, która pozwala np. dostosowywać asortyment sklepu do bieżących trendów na rynku. Natomiast branża finansowa weryfikuje możliwości technologii AI w zakresie personalizacji usług kreowanych dynamicznie w oparciu o zbierane i analizowane dane. Widzimy także potencjał wykorzystania Gen AI w branży medycznej. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji automatyzując część powtarzalnych czynności odciążą zarówno pracowników administracyjnych jak i lekarzy. Możliwość realizacji części czynności przez systemy wsparte przez AI w perspektywie czasu zwiększy dostępność usług opieki zdrowotnej przy zachowaniu kontroli jakości – komentuje Bartłomiej Antczak, Country Manager Avanade w Polsce.


Firma Avanade otrzymała zaproszenie od Microsoft do programu wczesnego dostępu do narzędzia AI Copilot na platformie Microsoft 365 i od lutego 2023 r. zrealizowała szereg szeroko zakrojonych testów. Dzięki temu, w ciągu sześciu tygodni od wdrożenia narzędzia, firma zaoszczędziła ok. dwóch godzin czasu pracy swoich zespołów dziennie i jako jedna z pierwszych zaoferowała klientom szereg nowych usług pozwalających na efektywną implementację Gen AI.

Biorąc udział w programie tzw. wczesnego dostępu do narzędzia Microsoft 365 Copilot zrealizowaliśmy badania, w jaki sposób tego typu innowacje wpływają na środowisko pracy. Przy przemyślanych i dobrze wdrożonych produktach Copilot, badania potwierdziły podniesienie produktywności. Opinie na temat funkcjonalności Copilot jako dodatku do aplikacji Teams, obejmujących m.in. zadawanie pytań w trakcie spotkań, sugerowanie kluczowych działań oraz sporządzanie podsumowań rozmów, zostały pozytywnie ocenione przez pracowników – podkreśla Bartłomiej Antczak.


Ponieważ odpowiednie przygotowanie organizacji jest kluczowe dla skutecznej integracji technologii AI, pakiet sześciu usług Avanade Microsoft 365 Copilot obejmuje wsparcie w procesie adopcji sztucznej inteligencji od oceny gotowości, przez zdefiniowanie celów aż po skuteczne wdrożenie narzędzia i maksymalne wykorzystanie jego możliwości. W skład pakietu wchodzą:
  • Microsoft 365 Copilot Assessment. Ocena gotowości organizacji do adopcji Gen AI, obejmująca plan optymalizacji systemu IT niezbędnej do wykorzystania potencjału narzędzia.
  • Microsoft 365 Copilot Value Framework. Dostosowanie celów biznesowych do możliwości rozwiązania, zdefiniowanie kluczowych obszarów i celów wdrożenia oraz stworzenie metryk umożliwiających śledzenie postępów.
  • Microsoft 365 Copilot Information Management Accelerator. Ocena zarządzania danymi, identyfikacja ryzyk oraz rekomendacja modelu zarządzania danymi. Wsparcie w optymalizacji procesów ich przetwarzania oraz przepływu w strukturach IT. 
  • Microsoft 365 Copilot Change Enablement Accelerator. Zapewnienie gotowości pracowników do integracji sztucznej inteligencji w organizacji i nowego sposobu pracy.
  • Microsoft 365 Copilot Transformation. Przygotowanie organizacji do maksymalnie efektywnego wykorzystania narzędzia poprzez budowanie zaangażowania, szkolenie pracowników oraz dostosowanie platform IT.
  • Microsoft 365 Copilot Extensibility Accelerator. Wsparcie w tworzeniu i wdrażaniu niestandardowych rozszerzeń dla Microsoft 365 Copilot, w tym szkolenia, warsztaty kreatywne oraz dostosowanie wtyczek zwiększających funkcjonalności.

Efektywne wykorzystanie sztucznej inteligencji staje się kluczowym wyznacznikiem konkurencyjności biznesu i pozwala firmom na całym świecie na znaczący rozwój. Przedsiębiorstwa, które nie podejmą działań w celu wdrożenia technologii AI i nie wykorzystają jej transformacyjnego potencjału, ryzykują pozostanie w tyle. Zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi i szkoleń poprzez Microsoft 365 Copilot znacząco skróci czas dostrzeżenia wartości danych i przekształcenia ich w wiedzę niezbędną do wyciągnięcia wniosków i podjęcia efektywnych działań - mówi Veit Siegenheim z Avanade.


Źródło: Avanade

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top