teta unit4 business8 stycznia 2019 miało miejsce trzecie spotkanie grupy roboczej do spraw Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tworzą ją instytucje finansowe, agenci transferowi i dostawcy oprogramowania dla HR, którzy będą świadczyć usługi związane z PPK oraz organizacje zrzeszające przedstawicieli HR.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Podczas spotkania został określony minimalny zakres informacji koniecznych do prawidłowej rejestracji i identyfikacji uczestnika programu.

Na kolejnym spotkaniu, członkowie grupy omówili szczegółowy zakres wymiany danych pomiędzy pracodawcą, a instytucją finansową podczas zgłaszania pracowników do PPK. Zgodnie z ustawą zgłoszeniu podlegają: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe pracowników. Ze względu na powszechność programu, pracodawcy zobowiązani do tworzenia PPK, będą zgłaszali wszystkich pracowników spełniających kryteria wieku i okresu ubezpieczenia.

Dla firm zatrudniających powyżej 250 osób oznacza to przekazanie do wybranej instytucji finansowej ogromnej ilości danych w terminie, który jasno określa ustawa. Dlatego, podczas spotkania grupy 8 stycznia, określony został także minimalny zakres informacji koniecznych do prawidłowej identyfikacji uczestnika oraz kontaktu z nim. W formacie wymiany danych opisano je jako tzw. pola wymagane. We wnioskach zwrócono także uwagę na potrzebę pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w zakresie pozwalającym instytucji finansowej na elektroniczny kontakt z uczestnikiem PPK.

O grupie roboczej ds. PPK

Z nowym rokiem weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która będzie obowiązywała wszystkie firmy zatrudniające osoby na umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne. Nowy program oszczędności pracowniczych zostanie wdrożony w pierwszej kolejności, już od 1 lipca 2019 roku, w dużych przedsiębiorstwach, zatrudniających ponad 250 pracowników.

Ustawa ta spowodowała poruszenie wśród firm, których Pracownicze Plany Kapitałowe dotyczyć będą najwcześniej. Organizacje, które będą świadczyć usługi związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi w listopadzie 2018 roku utworzyły grupę roboczą, która stawia sobie za cel ułatwienie pracodawcom wprowadzenia w życie nowych procedur. Dzięki wypracowaniu uniwersalnego formatu wymiany danych między pracodawcą, a instytucją finansową świadczącą usługi PPK, wdrożenie będzie przebiegać sprawniej.

W skład grupy roboczej wchodzą aktualnie następujące podmioty: Aegon PTE S.A, TFI Allianz Polska S.A, Aviva Investors TFI, Aviva, AXA TFI S.A., Comarch SA, Compensa TU S.A. VIG , Compensa TU na Życie S.A. VIG, InsERT S.A., Moventum, Nationale Nederlanden PTE, Pekao Financial Services , PKO Finat, Polskie Stowarzyszenie HR, ProService Finteco, TUiR „Warta” S.A., TUnŻ „Warta” S.A., Unit4 Polska.

Źródło: www.unit4.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top