oracle 120Sukces usługi Oracle Exadata Cloud@Customer na przestrzeni ostatnich trzech lat sprawił, że firma Oracle zdecydowała się wprowadzić usługę Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer. Ta nowa oferta łączy najnowszą bazę danych Oracle z najszybszą platformą do jej obsługi, maszyną Oracle Exadata w formie usługi chmurowej, działającej w centrach przetwarzania danych klientów. Eliminuje w ten sposób konieczność zarządzania bazą danych i nakłady inwestycyjne, umożliwia dostosowanie opłat do faktycznego wykorzystania i zapewnia elastyczność używania chmurowych zasobów bazy danych.

 REKLAMA 
 sente 
 
Bazę danych Oracle Autonomous Database można teraz uruchamiać w centrach przetwarzania danych klientów jako samodzielny produkt i w ramach oferty Oracle Dedicated Region Cloud@Customer, pierwszego w branży regionu chmurowego dla środowisk lokalnych, przedstawionego przez firmę Oracle także 8 lipca b.r.

Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer umożliwia najprostsze i najszybsze przejście na model chmury. Wdrożenie zajmuje zwykle niecały tydzień. Istniejące już aplikacje w centrum przetwarzania danych mogą po prostu łączyć się z chmurą i działać bez konieczności wprowadzania w nich jakichkolwiek zmian, natomiast dane nie opuszczają centrum przetwarzania danych klienta. To idealna oferta dla przedsiębiorstw, którym trudno jest przenieść newralgiczne obciążenia bazodanowe do chmury publicznej z uwagi na kwestie związane z lokalizacją danych i wymogi przepisów, obawy o bezpieczeństwo i wydajność lub ścisłe powiązanie między lokalnymi aplikacjami i bazami danych.

Usługa Exadata Cloud@Customer została z powodzeniem wdrożona u setek klientów, w tym w dużych firmach z branży usług finansowych, telekomunikacji, ochrony zdrowia i ubezpieczeń oraz branży farmaceutycznej na całym świecie. Pozwoliło im to zmodernizować infrastrukturę i obniżyć koszty nawet o 50%” — powiedział Juan Loaiza, wiceprezes Oracle, szef działu newralgicznych technologii bazodanowych. „Udostępniamy centrom przetwarzania danych klientów bazę danych Oracle Autonomous Database, zdejmując z administratorów baz danych i programistów przyziemne zadania konserwacyjne i pozwalając im zająć się tworzeniem innowacji i generowaniem korzyści biznesowych.


Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer pozwala przedsiębiorstwom przejść na środowisko, w którym wszystko jest zautomatyzowane i zarządzane przez firmę Oracle. Operacje autonomiczne obejmują udostępnianie i dostrajanie bazy danych, tworzenie klastrów, ochronę w przypadku awarii, elastyczne skalowanie, zabezpieczenia i instalowanie poprawek, co eliminuje ręczne procesy i błędy ludzkie, obniża koszty i zwiększa wydajność, bezpieczeństwo i dostępność. Skala architektury jest automatycznie dopasowywana do zmieniających się obciążeń, co pozwala na pełne wykorzystanie modelu płacenia za faktyczne wykorzystanie (pay-per-use).

Za pomocą usługi Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer klienci mogą skonsolidować tysiące baz danych i uruchomić konwergentną, otwartą technologię Oracle Database dla wielu typów danych i obciążeń, takich jak uczenie maszynowe, JSON, aplikacje do obsługi danych przestrzennych, Internet Rzeczy oraz przetwarzanie w pamięci, zamiast wdrażać oddzielne bazy danych specjalnego przeznaczenia. Oracle Autonomous Database on Oracle Exadata Cloud@Customer pozwala firmom korzystać z nawet 7-krotnie większych baz danych, poprawić ich konsolidację i podnieść wydajność, w tym osiągnąć nawet 12-krotnie większą szybkość przetwarzania operacji wejścia-wyjścia w obciążeniach SQL, 10 krotnie większą przepustowość zapytań SQL i o 98% mniejsze opóźnienia SQL niż w usłudze RDS on AWS Outposts. Usługa Oracle zmniejsza pracochłonność zarządzania infrastrukturą i bazą danych klienta nawet o 90%, ponieważ pozwala mu skoncentrować się na samych schematach i danych w bazach, a nie na obsłudze infrastruktury.

Oprócz nowej oferty Cloud@Customer firma Oracle nieprzerwanie doskonali możliwości rozwiązania Autonomous Database. Uzyskało ono nowe certyfikaty dla produktów Oracle Siebel, PeopleSoft i JD Edwards. Korzystając z Autonomous Database, klienci używający rozwiązań Oracle Siebel, PeopleSoft i JD Edwards obniżą koszty, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo, wydajność i dostępność. Firma Oracle przedstawiła również usługę Oracle Autonomous Data Guard — autonomicznie zarządzane rozwiązanie do zapewniania wysokiej dostępności i odtwarzania po awarii, które chroni przed wyłączeniami bazy danych i centrum obliczeniowego. W przypadku awarii o katastrofalnych skutkach pozwala uzyskać niemal zerową utratę danych (RPO) i błyskawiczny czas odtwarzania (RTO).

Nową ofertę Cloud@Customer pozytywnie oceniają globalne przedsiębiorstwa

Samsung SDS jest największym dostawcą rozwiązań chmurowych klasy enterprise w Korei, dostarczającym cyfrowe innowacje klientom w 41 krajach na świecie.

W 2010 roku zainstalowaliśmy pierwszą maszynę Exadata w celu ulepszenia systemu produkcji wyświetlaczy” - powiedział dr WP Hong, dyrektor generalny Samsung SDS. „Teraz, 10 lat później wdrożyliśmy prawie 300 systemów Exadata dla naszych klientów w branżach produkcji, usług finansowych, budownictwa i inżynierii oraz usług sektora publicznego i prywatnego. Dostosowując się do naszej strategii innowacji cyfrowych, uruchomiliśmy pierwszą instalację Exadata Cloud@Customer w jednym z naszych centrów danych i oczekujemy na wdrożenie Autonomous Database.


Crédit Agricole CIB zajmuje się bankowością korporacyjną i inwestycyjną w ramach Grupy Crédit Agricole, która należy do największych banków na świecie.

Przejście na usługi Exadata Cloud@Customer wyraźnie zwiększyło wydajność systemów obsługujących naszą rachunkowość, co znacznie usprawniło procesy zamykania okresów księgowych i obniżyło koszty operacyjne” — powiedział Pierre-Yves Bollard, globalny dyrektor działu informatycznych rozwiązań finansowych w banku Crédit Agricole Corporate & Investment Bank. „Duże zalety infrastruktury Exadata Cloud@Customer są odczuwalne dla wszystkich zespołów informatycznych i biznesowych.


Entel to największa firma telekomunikacyjna w Chile i trzecia największa w Peru.

Od pięciu lat używamy systemów Exadata do obsługi wielu aplikacji w dziesiątkach pionów naszej działalności, w tym w kluczowych systemach rozliczeń i zarządzania siecią — powiedział Helder Branco, dyrektor ds. operacji informatycznych w firmie Entel. Korzystając z technologii Exadata, nawet 3-krotnie zwiększyliśmy wydajność newralgicznej bazy danych Oracle i zmniejszyliśmy ryzyko płynące z zagrożeń. Teraz idziemy w naszej transformacji cyfrowej o krok dalej i przenosimy ponad 30 baz danych do usługi Oracle Autonomous Database on Exadata Cloud@Customer. Optymalizujemy też ich bezpieczeństwo dzięki automatycznym zabezpieczeniom tego rozwiązania.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top