oracle 120Firma Omnis, partner Oracle na poziomie Gold, jest producentem i dostawcą biznesowych systemów informatycznych, działa także jako integrator. Omnis jest częścią międzynarodowej Grupy Technologicznej Euvic, zatrudniającej ponad 1000 inżynierów w biurach m.in. w Gdyni, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, a także w Wiedniu, Nowym Jorku i Palo Alto.

 REKLAMA 
 sente 
 
Jedną z usług świadczonych klientom przez Omnis jest wykonywanie kopii bezpieczeństwa wykorzystywanych przez nich baz danych Oracle. Służy do tego autorska aplikacja Omnis Backup Cloud, która wykorzystuje narzędzia dostępne w chmurze Oracle Cloud, współpracując także ze standardową aplikacją Oracle Recovery Manager (RMAN). Usługi chmurowe wykorzystywane przez system, to Oracle Database Backup Cloud, Oracle Cloud Infrastructure Object Storage, Oracle Java Cloud oraz Oracle MySQL Cloud.
Jak to działa? Omnis w uzgodnieniu z zamawiającym, instaluje i konfiguruje w wewnętrznej sieci klienta oprogramowanie Oracle Database Cloud Backup Module oraz autorskie oprogramowanie Omnis Backup Cloud Agent, które ma dostęp do narzędzia RMAN oraz komunikuje się z - również autorskim, Omnis Backup Cloud” – komentuje Krzysztof Nycz, Kierownik zespołu produktów informatycznych w firmie Omnis. „Aplikacja jest ściśle zintegrowania z Oracle Cloud, umożliwiając klientowi utworzenie dodatkowej kopii danych w zdalnej lokalizacji, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa na wypadek awarii środowiska lokalnego, w tym uszkodzenia lokalnej kopii danych.
Omnis Backup Cloud Agent oraz Omnis Backup Cloud napisane są w technologii Java, komunikują się ze sobą z wykorzystaniem protokołów szyfrowanych i zabezpieczonych kluczami, indywidualnymi dla każdego klienta. Użytkownik rozwiązania będzie miał dostęp pośredni do zasobów przechowywanych w Chmurze, takich np. jak logi generowane przez RMAN a jego uwierzytelnienie i autoryzacja będzie realizowana w Omnis Backup Cloud.
Omnis świadczy kompleksowe usługi związane z analizą środowiska klienta, wdrożeniem i administracją aplikacji Omnis Backup Cloud” – dodaje Magdalena Wiklik, Specjalista ds. marketingu w firmie Omnis. „Warto zaznaczyć, że narzędzie stworzone przez Omnis umożliwia administratorowi klienta pełną kontrolę nad procesami backupu. Śledzenie i kontrolowanie stanu kopii bezpieczeństwa, zarówno lokalnych jak i przechowywanych w chmurze odbywa się w jednym miejscu, przy pomocy łatwych w obsłudze konsoli. W kolejnych etapach planujemy rozbudowanie systemu także o funkcje tworzenia kopii danych innego typu niż baza danych Oracle.
Usługa Oracle Database Backup Cloud to bezpieczny, skalowalny system pamięci masowej dostępnej na żądanie. Służy do tworzenia kopii zapasowych baz danych Oracle w chmurze publicznej, co uzupełnia strategię przedsiębiorstw w zakresie kopii zapasowych” – komentuje Zuzanna Rusnok z działu Oracle Digital. „Infrastruktura chmurowa zapewnia wydajność, redundancję i bezpieczeństwo. Na ewentualne awarie można reagować natychmiast, bez utraty dostępności. Dane są odtwarzane szybciej, a czas przestojów skraca się z dni do godzin w porównaniu z odzyskiwaniem taśm z odległej lokalizacji. Ważną cechą usługi jest kompresja kopii zapasowych wykonywana podczas backupu (bez dodatkowych opłat!), co oszczędza przepustowość poprzez znaczne zmniejszenie rozmiaru zasobów przed wysłaniem ich do chmury.
Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top