MySQL 5.7 już dostępny

oracleFirma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek MySQL 5.7 — najnowszej wersji najpopularniejszej na świecie bazy danych o otwartym dostępie do kodu źródłowego. Nowa wersja zapewnia większą wydajność, skalowalność i łatwość zarządzania oraz rozszerzone funkcje NoSQL wraz z obsługą JSON oraz routerem MySQL, co ułatwia podłączanie aplikacji do wielu baz danych MySQL.

 
Kluczowe rozszerzenia w wersji MySQL 5.7 zapewniające większą wydajność i skalowalność to m.in.:
  • Większa szybkość: w testach porównawczych, w których wykorzystano testy SysBench Read-only Point-Select, przy 1 024 połączeniach baza MySQL 5.7 zrealizowała 1,6 mln. zapytań na sekundę, czyli była 3 razy szybsza od MySQL 5.6. 
  • Zoptymalizowany moduł InnoDB: nowe możliwości obejmują m.in. większą wydajność i współbieżność zapytań, rozszerzone operacje on-line, indeksy przestrzenne i partycjonowanie natywne. 
  • Wydajniejsza replikacja: rozszerzenia funkcji replikacji w MySQL obejmują replikację wieloźródłową, rozszerzone Globalne Identyfikatory Transakcji (GTID) oraz udoskonalone wielowątkowe kontrolery podległe zapewniające większą skalowalność i dostępność. 
  • Rozszerzony optymalizator: dynamiczny model kosztów nowego optymalizatora MySQL zwiększa wydajność obsługi zapytań i daje użytkownikom większą kontrolę.
Najważniejsze rozszerzenia MySQL 5.7 ułatwiające zarządzanie to m.in.:
  • Nowy rodzimy typ danych JSON i funkcje JSON: umożliwiają wydajne i elastyczne przechowywanie, wyszukiwanie i przetwarzanie danych nieusystematyzowanych.
  • Schemat wydajności: umożliwia instrumentację pamięci, transakcji, zapisanych procedur, gotowych instrukcji, replikacji i blokad.
  • Schemat MySQL SYS: udostępnia pomocne obiekty, które odpowiadają na typowe pytania dotyczące wydajności, kondycji, wykorzystania i monitorowania.
  • Poprawa bezpieczeństwa: szybsza i prostsza inicjalizacja instancji, konfiguracja i zarządzanie. 
  • Rozszerzona obsługa systemu informacji przestrzennej (GIS) dla aplikacji mobilnych: obsługa indeksu przestrzennego w InnoDB i GeoJSON oraz obsługa GeoHash.
Oracle udostępnił również nowy router MySQL, który upraszcza opracowywanie aplikacji przez inteligentne przekierowywanie zapytań do baz danych MySQL w celu zwiększenia wydajności i wydłużenia czasu pracy bez przestojów.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top