Grupa DeLaval, światowy lider w przemyśle mleczarskim, zdecydował się na wdrożenie kolejnych modułów systemu SAP SuccessFactors: Recruiting - do wsparcia rekrutacji oraz Learning – do kompleksowego zarządzania szkoleniami. Moduły te zostaną równolegle uruchomione w 10 językach, we wszystkich spółkach Grupy, zlokalizowanych w 43 krajach. Za realizację projektu odpowiada GAVDI Szwecja, a prace wdrożeniowe wykonywane są przez konsultantów GAVDI Polska.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Do tej pory Grupa DeLaval wdrożyła już wiele modułów systemu SAP SuccessFactors umożliwiającego zarządzanie kapitałem ludzkim w chmurze. Wykorzystywana jest baza informacji kadrowych o pracownikach (Employee Central) dzięki której usprawniono i ujednolicono procesy w takich obszarach jak naliczanie premii (Variable Pay) i zarządzanie nieobecnościami pracowników (Time off). Grupa korzysta również z funkcjonalności zarządzania przez cele (Performance & Goals), zarządzania sukcesją i rozwojem (Succession & Development), a także zarządzania wynagrodzeniami (Compensation). Dzięki temu, menadżerowie mają dostęp do najważniejszych informacji z poziomu urządzeń mobilnych, niezależnie od czasu i miejsca. Implementacja modułów do wsparcia rekrutacji (Recruiting) oraz zarządzania szkoleniami (Learning) to konsekwentnie realizowany przez firmę plan rozwoju systemu, zakładający ujednolicenie i zoptymalizowanie procesów we wszystkich spółkach Grupy.

Dzięki wdrażanemu modułowi Recruiting menadżerowie i działy personalne zyskają wsparcie na każdym etapie procesu rekrutacyjnego poczynając od wnioskowania o rekrutację, poprzez tworzenie i publikację ogłoszeń oraz gromadzenie i analizę danych zgłaszających się kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych, odzwierciedlenie w systemie kolejnych kroków procesu selekcji aż do wyboru osób do zatrudnienia. Uprawnione osoby będą miały pełen wgląd w informacje o kandydacie na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. Możliwe będzie również monitorowanie efektywności procesów rekrutacji. Dzięki nowoczesnemu narzędziu kandydaci zyskają możliwość uczestniczenia w procesach najlepiej dopasowanych do ich kompetencji.

Z kolei moduł Learning, pozwoli na optymalizację i unowocześnienie procesów zarządzania szkoleniami w całej Grupie. Będzie to możliwe poprzez m.in. standaryzację oferty szkoleniowej, systemową obsługę wnioskowania o udział i samego udziału w szkoleniach zarówno stacjonarnych, jak i e-learningowych, możliwość przygotowywania i realizacji różnorodnych testów, egzaminów i ankiet, wsparcie planowania i realizacji szkoleń cyklicznych, czy wymaganych przez przepisy. Dodatkowo SuccessFactors zawiera opcje pozwalające użytkownikom łatwo i szybko dzielić się wiedzą z innymi pracownikami jak i partnerami firmy.

Do tej pory każdy oddział miał własne rozwiązania umożliwiające zarządzanie szkoleniami. Zależało nam, aby na poziomie całej firmy zostały one ujednolicone. Wdrożenie modułu Learning pozwoli nam na lepsze zarządzanie i standaryzację tego obszaru oraz na podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników. Dzięki temu, każdy pracownik będzie miał dostęp do szeregu szkoleń o oferowanych przez firmę produktach na całym świecie. Unifikacja procesów na poziomie całej Grupy pozwoli nam efektywniej realizować postawione cele biznesowe – mówi Jolanta Hoffman, Global Compensation & Benefits Director z DeLaval.
W ramach czynności projektowych, oba moduły są implementowane jednocześnie dla wszystkich 43 krajów, w 10 językach, co świadczy o skali tego przedsięwzięcia. Rozwiązanie jest wdrażane autorską metodologią GAVDI RDS+, która wraz z połączeniem kompetencji naszych konsultantów ma w jak najszybszym czasie dostarczyć klientowi korzyści biznesowych. Implementacja modułów bazuje na najlepszych praktykach, dostosowanych do wymogów Grupy DeLaval. – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska.
Projekt rozpoczął się pod koniec marca bieżącego roku, a jego zakończenie zaplanowano już na początek sierpnia.

DeLaval istnieje od 120 lat. Jest liderem produkcji urządzeń do pozyskiwania mleka – dziś działa na ponad 100 rynkach, zatrudniając 4,5 tys. pracowników. Firma należy do Tetra Laval Group, w której składzie znajduje się również Tetra Pak i Sidel. W Polsce DeLaval działa od 1991 roku.

Źródło: Gavdi Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top