Spółka Preh Car Connect Polska, będąca producentem systemów infotainment dla przemysłu motoryzacyjnego, wdroży system SAP HCM w obszarze zarządzania czasem pracy, rozliczania płac, administracji kadrami, zarządzania strukturą organizacyjną oraz samoobsługi pracowniczej.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Dzięki temu wszyscy zatrudnieni będą mieć dostęp do najważniejszych informacji, a menedżerowie zyskają możliwość efektywniejszego zarządzania pracownikami. Realizację projektu powierzono firmie GAVDI Polska, a jego zakończenie zaplanowano na marzec 2018.

Implementacja rozwiązania SAP HCM została podyktowana koniecznością ustandaryzowania i ujednolicenia procesów kadrowo-płacowych Grupy. W ramach czynności projektowych, wdrożone zostaną prekonfigurowane rozwiązania firmy GAVDI tj. GAVDI HR Box - do obsługi procesów kadrowo-płacowych oraz GAVDI TM Box – do zarządzania czasem pracy. Dodatkowym uzupełnieniem funkcjonalności będzie implementacja narzędzia GAVDI Document Generator umożliwiającego generowanie dokumentów kadrowych z systemu SAP HCM, a także GAVDI eDeklaracje pozwalającego na generowanie i wysyłkę pracowniczych deklaracji podatkowych. Dzięki temu, procesy kadrowe będą przebiegać szybciej, sprawniej i efektywniej.

Z kolei, implementacja samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej pozwoli wszystkim zatrudnionym na wgląd w najważniejsze informacje, aktualizację danych kadrowych, a także składanie wniosków kadrowych. Korzyści z wdrożenia rozwiązania samoobsługi odczują przede wszystkim pracownicy działu personalnego, którzy zostaną odciążeni od żmudnych i czasochłonnych czynności kadrowo-administracyjnych.
Implementacja samoobsługi menadżerskiej włączy w sposób aktywny wszystkich przełożonych w procesy zarządzania kadrą oraz umożliwi efektywniejsze zarządzanie zespołem podległych pracowników. Mamy nadzieję, że wdrożenie tej funkcjonalności przełoży się także na poziom zaangażowania i wzrost zadowolenia wśród wszystkich pracowników – mówi Monika Rokita, Kierownik Pionu Personalnego w Preh Car Connect Polska Sp. z o. o.
Procesy samoobsługi zostaną uruchomione przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii UI5/FIORI. Są to lekkie, nowocześnie wyglądające i szybkie w implementacji aplikacje, umożlwiające korzystanie z funkcjonalności SAP na urządzeniach mobilnych i desktopach. Dzięki czemu, pracownikom zostanie udostępniony przyjazny, łatwy w użyciu i intuicyjny graficzny interfejs.

Jednym z największych wyzwań tego projektu jest dostosowanie globalnych standardów Grupy do lokalnych wymagań oraz polskiego prawodawstwa. W realizacjach typu „Global Template” niejednokrotnie mamy do czynienia z dodatkowymi wymaganiami, których nie ma na klasycznym projekcie wdrożeniowym. W takich przypadkach niezwykle ważne jest doświadczenie i wiedza partnera wdrożeniowego – mówi Ireneusz Hołowacz, Dyrektor ds. Produktów GAVDI Polska S.A.
Projekt rozpoczął się w maju tego roku, z kolei zakończenie czynności wdrożeniowych i start systemu zaplanowano na marzec 2018.

Źródło: GAVDI Polska

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top