Aż 40 proc. zarządzających jest niezadowolonych ze sposobu przeprowadzania i efektywności w ich firmie ocen okresowych, a 36 proc. nie wie, czy szkolenia, które oferuje swoim pracownikom, spełniają założenia i są im rzeczywiście potrzebne. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Antal oraz Macrologic. To dość szokujący wynik, jeśli weźmie się pod uwagę, że zarządzanie talentami — rozumiane jako ich pozyskanie, rozwijanie i zatrzymanie w firmie — to jedno z kluczowych wyzwań dla firm. Kapitał ludzki bowiem to istotny zasób firm, od jakości którego zależy rozwój biznesu.


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Badanie Antal i Macrologic wskazuje, że aż 36 proc. ankietowanych nie mierzy jakości prowadzonych szkoleń, a 32 proc. chce poprawić ten proces. Taki wynik oznacza, że pracodawcy rozumieją wagę szkoleń, jednak nie zawsze wiedzą, co zrobić, by były efektywne.
Przygotowując strukturę skutecznego systemu szkoleniowego, dział kadr powinien pamiętać o trzech głównych funkcjach takiego systemu. Pierwszą z nich jest nabywanie nowych umiejętności przez pracowników oraz podnoszenie obecnych. Druga funkcja to dostosowanie firmy do zmieniającego się otoczenia. A to w praktyce oznacza szkolenia związane np. z nowymi systemami IT wdrożonymi w przedsiębiorstwie. Trzecią funkcją jest integracja poprzez wspólną naukę oraz kształtowanie właściwej kultury organizacyjnej — tłumaczy Małgorzata Pukropek, HR Consulting Manager z firmy Antal.
Do każdej z wymienionych funkcji firma powinna ustalić wskaźniki, które pozwolą określić jakość szkoleń. Ustalając je, warto uwzględnić w nich np. ocenę szkolenia wystawioną przez uczestnika oraz wzrost kwalifikacji pracownika w określonym czasie.

Ocena okresowa, a zarządzanie przez cele

Trudno mówić o właściwym doborze szkoleń bez poprzedzającej je oceny okresowej pracowników. To działanie bowiem pozwala ocenić ich mocne i słabe strony oraz wskazać, w jakim kierunku należałoby rozwijać poszczególnych pracowników, jakich kompetencji brakuje w organizacji. Jak wynika z badań Antal i Macrologic aż 40 proc. zarządzających twierdzi, że odczuwa potrzebę poprawy jakości ocen okresowych w swojej organizacji. Wyniki te są nieco lepsze w firmach zarządzanych procesowo – tam poziom zadowolenia z realizowanego systemu ocen okresowych sięga 50 proc.

By ocena okresowa była miarodajna, musi mieć przemyślaną strukturę i opierać się na wymiernych wskaźnikach, odwołujących się do efektów pracy danego pracownika i jego kompetencji. Warto podkreślić, że wdrożenie takiego systemu ocen wspomaga organizację oraz pozwala ujednolicić procesy biznesowe z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie bardziej efektywnych nie tylko szkoleń, ale także rekrutacji, systemów motywacyjnych i premiowych oraz kształtowanie polityki wynagrodzeń.

Badania Antal i Macrologic wskazują także, że ważną kwestią dla ankietowanych jest zarządzanie przez cele. Aż 82 proc. z nich deklaruje, że na bieżąco analizuje poziom realizacji określonych celów. Nadal jednak tylko połowa badanych twierdzi, że realizacja tego procesu w ich organizacjach jest optymalna. Co trzeci z nich widzi potrzebę, by go usprawnić.
Dziś pracownicy dużo bardziej niż kiedyś potrzebują feedbacku. To jednak ważne także z punktu widzenia organizacji. Natychmiastowa informacja zwrotna oraz szybka komunikacja pomiędzy przełożonym a członkiem zespołu pozwala bowiem reagować na bieżąco na pojawiające się problemy, a to nie tylko pomaga zapobiegać potencjalnym sytuacjom kryzysowym w firmie, ale też wpływa na zwiększenie zaangażowania pracowników — wyjaśnia Anna Andraszek, dyrektor ds. jakości i rozwoju kadr w Macrologic.
W poszukiwaniu talentów

Badanie Antal i Macrologic wykazało również, że aż 36 proc. zarządzających chciałoby usprawnić w swojej organizacji proces zarządzania talentami. To sporo, zważywszy, że odkrywanie i wyszukiwanie talentów, a następnie ich rozwój, to jeden z kluczowych procesów biznesowych w firmie. To bowiem właśnie talenty w dużym stopniu decydują o innowacyjności i dynamice wzrostu całej organizacji.

Jak podkreśla Małgorzata Pukropek z firmy Antal talentem najczęściej określa się osobę o wysokim potencjale rozwojowym lub też osiągającą wysokie, ponadprzeciętne wyniki, jak również osobę posiadająca unikatowe kompetencje.
Jeśli chcemy w jednoznaczny i miarodajny sposób określić, czy dany pracownik lub kandydat na pracownika jest talentem, czy też nie, musimy z jednej strony posiadać jasne kryteria oceny jego osoby, a z drugiej — mieć świadomość celów biznesowych organizacji – wyjaśnia Anna Andraszek.
Dopiero posiadając tę wiedzę, można przystąpić do rekrutacji nowych pracowników lub do rekrutacji wewnętrznej w ramach programu rozwoju kadr. Warto tu podkreślić, że właściwe zidentyfikowanie talentów pozwoli także na zatrzymanie kluczowych osób o unikatowych i specjalistycznych kompetencjach, a o to w szczególny sposób powinna dbać każda organizacja.

Badanie Antal i Macrologic zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 130 menedżerów HR na przełomie kwietnia i maja 2017.

Źródło: Macrologic

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Ceramika Nowa Gala zarządza procesami sprzedaży przy pomocy chmurowego systemu Oracle CX Cloud

Oracle Polska informuje, że w firmie Ceramika Nowa Gala zakończył się podstawowy etap wdrożenia modułów sprzedażowych chmurowego systemu…

Wiodące przedsiębiorstwo budownictwa prefabrykowanego z Wielkiej Brytanii, Caledonian Modular, stawia na IFS Applications 10

IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Caledonian Modular, wiodący dostawca rozwiązań dla branży budownictwa…

Globalna sieć sklepów obuwniczych CCC zwiększa rentowność dzięki technologiom Oracle

Polska sieć sklepów obuwniczych CCC przyspiesza transformację cyfrową, wykorzystując rozwiązania Oracle przeznaczone dla przedsiębiorstw…

Polskie startupy zmieniają rynek IT

Fundacja Startup Poland już po raz czwarty wydała raport dotyczący polskiej branży startupów. Badanie „Polskie Startupy. Raport 2018” swoim…

W 2019 cyfryzacja w Europie mocno przyspieszy

Jakie tempo ma cyfryzacja europejskiej gospodarki? Według IDC to ponad 15%. Tyle rok rocznie będą rosły inwestycje europejskiego biznesu w…

Nowe perspektywy dla dyrektorów finansowych

O nowych możliwościach działania, które dzięki nowoczesnym technologiom uzyskują dzisiaj dyrektorzy finansowi, opowiada Piotr Ferszka, Dyrektor…

Previous Next Play Pause

ENOVA

Katalog Rozwiązań IT

Back to top