Z problemami efektywnościowymi mierzy się na co dzień mnóstwo organizacji. Pojawia się więc pytanie: Co zrobić, aby lepiej zarządzać efektywnością pracowników?


 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Po pierwsze: przegląd wynagrodzeń i ustalenie konkretnych celów

Zastanówmy się kiedy ostatni raz robiliśmy przegląd wynagrodzeń w naszej firmie i czy jesteśmy pod tym względem konkurencyjnym pracodawcą. Jeżeli poziom wynagrodzeń nie jest dostosowany do bieżącej sytuacji na rynku pracy to próby zwiększenia efektywności mogą spowodować zwiększenie fluktuacji (pracownicy odejdą do konkurencji) co niesie za sobą zwiększenie kosztów potrzebnych na rekrutację, szkolenia i inne działania mające na celu zapewnić odpowiednią kadrę, która będzie w stanie realizować cele przedsiębiorstwa. Kiedy już zweryfikujemy wynagrodzenia i zadbamy o to, aby pracownicy byli zadowoleni ze swojej pensji, możemy przejść do wyznaczania im celów, na podstawie których weryfikowana będzie ich efektywność pracy.

Po drugie: badanie efektywności pracownika przy użyciu odpowiednich narzędzi IT

Po wyznaczeniu celów możemy przejść do badania efektywności danego pracownika. Do tego procesu potrzebne będą dowody w postaci konkretnych danych. W magazynowaniu i zarządzaniu tymi danymi pomagają nowoczesne rozwiązania IT. Współczesne oprogramowania dla biznesu są tworzone w myśl perspektywy „people-centric”, czyli z myślą o użytkowniku. To wielki przełom w porównaniu z dotychczasowymi systemami, które pełniły tylko rolę „magazynu” danych. Nowoczesne oprogramowania HR do obsługi pracownika dostarczają działom HR oraz menedżerom zespołów bieżące informacje o postępach w realizacji zadań postawionych przed pracownikami. W niektórych systemach występuje narzędzie zwane diagramem workflow, które odpowiedzialne jest za automatyzację różnego rodzaju ponagleń. Menedżer lub pracownik HR dostaje od systemu maila z informacją o celach, których realizacja jest zagrożona. Dzięki temu może nieustannie trzymać rękę na pulsie i w razie potrzeby podejmować decyzje, które pomogą pracownikowi w realizacji założonych celów.

Po trzecie: analiza danych, wyciąganie wniosków na przyszłość i wdrażanie planów naprawczych

Ostatnim etapem zarządzania efektywnością pracowników jest analiza danych i planowanie kolejnych działań na podstawie uzyskanych wyników. Kluczem do sukcesu jest tu tzw. constant feedback czyli regularna informacja zwrotna na temat efektów pracy, przekazywana pracownikowi przez menedżera. Najlepiej, jeżeli takie informacje przekazywane są na comiesięcznych spotkaniach twarzą w twarz. W trakcie takich spotkań menedżer nie tylko przekazuje pracownikowi informację zwrotną, ale także wspólnie z nim dokonuje oceny jego efektywności i daje wsparcie w realizowaniu kolejnych zadań. Dobrą praktyką podczas regularnych spotkań z pracownikiem jest także szczegółowa analiza celów firmy, podczas której pracownicy mogą zobaczyć jak ich cele jednostkowe przekładają się na rozwój całej organizacji. Powoduje to zwiększenie zaangażowania pracowników, którzy widzą jaki sens mają wykonywane przez nich zadania.

Problem zarzadzania efektywnością pracowników w organizacji został szczegółowo pomówiony w E-booku, przygotowanym przez Krzysztofa Sołowskiego – HR Senior Presales Consultanta z firmy Unit4 Polska. E-book zawiera artykuł oraz schemat blokowy pomagający w tworzeniu strategii zarządzania efektywnością w dużej organizacji. Materiał można pobrać pod tym linkiem:

https://goodpoint.blog/zarzadzac-efektywnoscia-pracownikow/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top