Laserowa precyzja z systemem ERP

Od początku działalności zarząd Treko Laser starał się porządkować proces produkcyjny. Początkowo zarządzanie produkcją budowano w oparciu o karty produkcyjne, następnie wprowadzano nadzór nad produkcją przy użyciu bazy danych: Excel i Access. W obszarze finansów stworzono natomiast program autorski. Wzrost produkcji i rosnąca liczba zamówień spowodowały niewydolność systemu obiegu informacji. Mocno utrudnione było śledzenie poszczególnych zleceń produkcyjnych.
Firma miała problemy z oceną realnego zapotrzebowania na materiały oraz oszacowaniem czasu potrzebnego na „bezkolizyjną” realizację zamówień. Ponieważ firma Treko Laser realizuje różne, niejednokrotnie nietypowe zamówienia, często w bardzo krótkich seriach, zmuszona jest do utrzymania w magazynach szerokiej gamy gatunków materiałów o różnych własnościach i zastosowaniu. Przez magazyny firmy przechodzi od 150 do 250 ton materiałów miesięcznie. Aby zapewnić nieprzerwaną pracę, zapasy muszą być utrzymywane na poziomie 300-400 ton.
 
Firma

Firma Treko Laser Sp. z o.o. została założona w 1992 roku jako spółka join venture z inwestorami francuskimi. Sześć lat później udziały francuskich inwestorów zostały odkupione i od tamtej pory Treko Laser działa jako firma polska. Na początku lat dziewięćdziesiątych spółka, jako pierwsza w Polsce, oferowała usługi z zakresu wycinania laserowego.

Od początku działalności nadrzędnym celem było zaspakajanie oczekiwań kontrahentów poprzez ciągłe rozszerzanie palety świadczonych usług oraz wysoką jakość produkowanych elementów. Do chwili obecnej Treko Laser pozostaje przedsiębiorstwem innowacyjnym, inwestującym środki w nowoczesny park maszynowy ze sterowaniem CNC. W roku 2006 spółka rozszerzyła wachlarz usług o zgrzewanie i frezowanie, natomiast w 2007 rozpoczęto rozbudowę hali produkcyjno - magazynowej wraz z nowym budynkiem administracyjnym. W rozwoju infrastruktury produkcyjnej Spółka Treko Laser sięgnęła po środki unijne, dzięki którym wdrożono również nowe technologie. W ramach programów unijnych, m.in. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, firma zakupiła, spełniające normy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, wyposażenie spawalni wraz ze zrobotyzowanym stanowiskiem spawalniczym. Obecnie wszystkie maszyny w procesie produkcyjnym są sterowane numerycznie. W ramach tego samego projektu, dział Kontroli Jakości został wyposażony w ramię pomiarowe, zapewniające jeszcze lepszą kontrolę wymiarową wykonywanych przez Spółkę elementów.

Dzięki stosowanym nowoczesnym technologiom firma rozwija się i utrzymuje wysoką jakość produktów. Aktualnie zatrudnionych jest blisko 80 osób, które pracują w cyklu trzyzmianowym.

Większość zleceń produkcyjnych Treko Laser pochodzi z rynku polskiego, zaś kilkanaście proc. to zlecenia eksportowe. W 2009 roku obroty firmy osiągnęły pułap 20 mln zł. W tym czasie firma zrealizowała przeszło 124 tys. zleceń produkcyjnych.

Dzięki stosowaniu zaawansowanych technologii, Treko Laser utrzymuje wysoką pozycję na rynku pomimo dużej konkurencji i spadku cen spowodowanych kryzysem m.in. w branży motoryzacyjnej czy budowlanej. Głównymi odbiorcami produkcji Treko Laser są: przemysł motoryzacyjny, maszynowy i budowlany. Na potrzeby klientów wykonywane są bardzo precyzyjne części maszyn w technologii frezowania brył 3D, elementy konstrukcyjne maszyn, linii produkcyjnych, szaf sterowniczych etc. Dzięki nowoczesnym maszynom firma świadczy szeroki zakres usług – m.in.: wycinanie, gięcie, spawanie, zgrzewanie, frezowanie, zwijanie blach, rur i kształtowników.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w Treko Laser wdrożono System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 recertyfikowany na zgodność z normą ISO 9001:2008. Jednocześnie trwają prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2005. Aktualnie, już po raz siódmy z rzędu, Spółka została uhonorowana Certyfikatem "Przedsiębiorstwo Fair Play".

W pewnym momencie papier przestał wystarczać do zapewnienia nadzoru nad ciągłością produkcji. Najbardziej krytycznym elementem procesu była informacja o produkcji w toku. Decydując się na zakup systemu ERP w 2005 roku chcieliśmy uchwycić wszystkie istotne elementy cyklu: przyjęcie materiału, magazynowanie, opracowanie technologii, przeprowadzenie i identyfikacja produkcji w toku, montaż, wysyłka do klienta. W tym momencie rozwoju byliśmy jeszcze małą firmą zatrudniającą około 35 osób.” – mówi Marek Wodnicki, dyrektor ds. technicznych Treko Laser Sp. z o.o.
Proces wyboru systemu ERP spełniającego oczekiwania Treko Laser trwał 4 miesiące.

Korzyści biznesowe

Dzięki wprowadzeniu systemu Xpertis zarząd Treko Laser mógł wprowadzić digitalizację całego procesu produkcyjnego od oferty, poprzez zamówienie, zlecenie, planowanie, wykonanie aż po przychód na magazyn i sprzedaż do klienta. Rozwiązało to problemy przekazywania danych i pozwoliło na śledzenie każdego zlecenia. Szczegółowość procesu sprowadzona została do poziomu pojedynczej maszyny. Pozwalało to precyzyjnie określić etap, na którym znajduje się zlecenie oraz określić lokalizację konkretnego elementu na hali produkcyjnej. Jest to istotne z uwagi na jednoczesną realizację kilku operacji w ciągu produkcyjnym oraz częstą realizację zamówień jednostkowych.

Dzięki tak precyzyjnym informacjom firma może obecnie prowadzić dokładne analizy produktywności. Każdy pracownik został wyposażony w indywidualny kod numeryczny, którym uruchamia realizację zlecenia. System rejestruje zatem wykonanie operacji z dokładnością do 1szt, czas i datę wykonania, pozwala na zidentyfikowanie operatora, maszyny oraz atestu materiałowego. Dzięki precyzyjnej informacji zarząd ma możliwość prowadzenia dokładnych analiz wydajności. W przypadku reklamacji łatwo jest ustalić okoliczności, w jakich mogło dojść do błędu, a w efekcie zapobiegać przyczynom usterek w przyszłości i udoskonalać proces produkcji.

Dodatkowo, pełna obsługa procesu produkcji pozwoliła na wprowadzenie dokładnej kontroli jakości - zarówno kontroli planowanych, jak i wyrywkowych oraz dała możliwość generowania raportów z kontroli, które są zapisywane i przechowywane w systemie.

Planowanie i szczegółowa kontrola produkcji ułatwiła także pracę planistów. Mogą oni teraz precyzyjnie dekretować, które zlecenie, na jakiej maszynie i kiedy ma być wykonane. Jest to możliwe dzięki kontroli obciążenia roboczogodzinami maszyn w poszczególnych dniach/zmianach. Dzięki temu optymalizowane jest obciążenie parku maszynowego i pracy zmianowej.

Konsekwencją lepszego planowania zleceń produkcyjnych jest ułatwione planowanie zaopatrzenia. Dział Logistyki otrzymuje przejrzystą listę wszystkich zleceń oraz zapotrzebowanie ilościowe i jakościowe na blachy. Sprawny obieg informacji pozwolił, pomimo rosnącej ilości zamówień, ustabilizować wielkość stanów magazynowych. Wprowadzenie planowania logistycznego usprawniło nadzór nad terminowością realizacji elementów zleconych do kooperacji. Osoba nadzorująca logistykę uzyskała możliwość błyskawicznego sprawdzania, które wyroby pozostają jeszcze w wykonaniu u poszczególnych kooperantów.

Zastosowanie elektronicznego obiegu dokumentacji w całym cyklu produkcyjnym umożliwiło wprowadzanie obsługi atestów. Wszystkie zarejestrowane parametry surowca są automatycznie przenoszone poprzez produkcję aż do wydania wyrobu gotowego.

System ERP Xpertis umożliwił również obsługę operacji zbiorczych. Wykorzystano do tego wbudowane terminale w obrabiarkach laserowych lub w prasach krawędziowych, które połączono z końcówkami programu Xpertis Logistyka. To rozwiązanie ograniczyło koszty firmy Treko Laser związane z zakupem dodatkowych komputerów przetwarzających dane.

Rozwiązanie

Wdrożenie systemu ERP rozpoczęło się w 2005 r. i zostało zakończone w 2006. W tym czasie Treko Laser zatrudniała 35 osób, a rozwiązanie przygotowano na 15 jednoczesnych użytkowników. W 2008 roku spółka wdrożyła nowsze oprogramowanie Macrologic - system Xpertis. Wdrożenie objęło obszary finansów, HR, logistyki, produkcji. Rozwiązanie zostało przygotowane do pracy na 31 jednoczesnych użytkowników. System pracuje na serwerze Linux.
Proces wyboru systemu ERP trwał 4 miesiące. Podczas analizy ofert uznaliśmy, że system Xpetis spełnia nasze oczekiwania pod względem funkcjonalności i współpracy z urządzeniami sterowanymi numerycznie. Zaoferowane nam narzędzia pozwalają precyzyjnie śledzić i analizować proces produkcji, a ich zastosowanie przynosi firmie realne korzyści. Nasza współpraca trwa do chwili obecnej, a system rozwijany jest w ramach naszych bieżących potrzeb.” – mówi Marek Wodnicki, dyrektor ds. technicznych Treko Laser Sp. z o.o.
Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top