Asseco Safo ERP w kopalni węgla LW Bogdanka

Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. jest jedną z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowym liderem rynku producentów węgla energetycznego. Spółka wyróżnia się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż.
Sprzedawany węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Węgiel kamienny w Polsce wydobywany jest obecnie w dwóch zagłębiach węglowych: górnośląskim i lubelskim. Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. jest jedyną kopalnią eksploatującą węgiel kamienny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na GPW, wchodząc od września 2009 roku w skład indeksu Mwig40. W marcu 2010 roku Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. stała się spółką prywatną.

Zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energii, potwierdzonymi przez prognozy Ministerstwa Gospodarki, udział węgla kamiennego w strukturze zużycia paliw dla energetyki w Polsce pozostanie na niezmienionym poziomie co najmniej do 2020 roku przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na energię o ok. 44% do 2030 roku, w porównaniu z rokiem 2005. Aby tę szansę górnictwa węgla kamiennego wykorzystać, niezbędne są inwestycje - w tym również inwestycje w nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie.

Nowe perspektywy, nowy system IT

Spółka zdecydowała się wymienić wykorzystywany dotychczas autorski system wspierający zarządzanie na nowoczesne rozwiązanie informatyczne. Istotnymi w procesie wyboru, oprócz spełnienia wymagań funkcjonalnych i wsparcia procesów charakterystycznych dla branży, takich jak sprzedaż węgla grubego, sprzedaż miału i wywóz kamienia była również możliwość integracji systemu z innymi rozwiązaniami i urządzeniami oraz stabilna pozycja dostawcy i jego potencjał. W wyniku przetargu wybrany został system klasy ERP marki Asseco Safo ERP dostarczany przez Asseco Business Solutions S.A.

Wsparcie procesu sprzedaży węgla i ceramiki oraz wywozu kamienia


Asseco Safo ERP wspiera procesy sprzedaży zarówno węgla grubego jak i miału oraz wywóz kamienia. System umożliwia generowanie dyspozycji do załadunku węgla na podstawie wystawionych dokumentów sprzedaży, zapewniając dokładną, zgodną z dokumentem realizację (ilość, asortyment). Aplikacja prowadzi faktyczną ewidencję dokonanych operacji i naważek, umożliwia rozliczenie transakcji bilansując ilości zamówione i załadowane na samochód oraz generowanie raportów z dokonanego, rzeczywistego załadunku. Ponadto sprzedaż węgla znacznie usprawniono dzięki przypisaniu do kontrahentów wielu samochodów i kierowców.

Dzięki integracji systemu z wagami samochodowymi typu DFT-EZ, na których odbywa się tarowanie samochodów oraz ważenie po załadunku, sprawniej przebiega sprzedaż miału i wywóz kamienia. System rejestruje wszystkie dokonane ważenia niezależnie od tego czy skutkują wystawieniem dokumentu sprzedaży czy nie. Dzięki temu dostarcza informacji kto, kiedy i z czym został zważony oraz na podstawie jakich ważeń (data, czas, tara, brutto) został wystawiony dokument sprzedaży. Asseco Safo ERP pozwala ponadto na generowanie raportów, które dostarczają wiedzy o tym: kto, kiedy, ile, gdzie, jakim pojazdem wywozi kamień.

System obsługuje również sprzedaż budowlanych wyrobów ceramicznych, których wydanie jest wspomagane poprzez moduł planowania tras. Proces sprzedaży może być realizowany w podstawowym zakresie w odległych punktach również w przypadku braku dostępu do serwera głównego. Możliwość generowanie zbiorczych korekt wtórnych w przypadku stwierdzenia sprzedaży nieprawidłowych klas węgla ułatwia w znaczny sposób rozliczanie się z kluczowymi klientami, takimi jak elektrownie. Konfigurowalny moduł Reklamacji systemu Asseco Safo ERP pozwala na szybsze i elastyczniejsze prowadzenie procesów związanych z reklamacjami. Integracja urządzeń i systemów Istotnym elementem wdrożenia było zintegrowanie z nowym systemem ERP wielu systemów i urządzeń zewnętrznych: systemu finansowo - księgowego, obsługi wag kubełkowych, wag najazdowych, spedycji wagonowej. Umożliwiło to automatyzację wielu procesów wykonywanych dotychczas ręcznie. Dzięki automatycznej wymianie informacji z systemem finansowym (kartoteka kontrahentów, księgowania sprzedaży i zapłat, stan rozrachunków z kontrahentami) system zapewnił spójność danych i usprawnił procesy kontrolne.

Automatyzacja i optymalizacja prac

Za sprawą możliwości tworzenia harmonogramów dostaw węgla transportem kolejowym znacznie ułatwione zostało planowanie transportów. Natomiast wdrożony moduł planowania tras i załadunku znacznie usprawnił proces wydania ceramiki budowlanej. Możliwość automatycznego tworzenia faktur w oparciu o zgromadzone dane i generowania ich w postaci EDI przyspieszyło fakturowanie i usprawniła wymianę informacji z kontrahentami.

Automatyczna rezerwacja pod zamówienia

Moduł zamówień pozwala rejestrację zamówień dla towar nie będącego aktualnie na stanie magazynu i jego późniejszą automatyczną rezerwację. System rezerwuje towar schodzący z produkcji dla kolejnych zamówień, pozwalając na realizację kolejki zamówień według ustalonych kryteriów (np. na podstawie przedpłat - Faktur VAT, zaliczek). W oparciu o następujące parametry: kolejka zamówień, posiadany zapas magazynowy, plan produkcyjny, stan towaru w różnych etapach produkcji system jest w stanie podać przybliżony czas realizacji zamówienia. Moduł pozwala ponadto na przemieszczanie towaru w ramach rezerwacji, zwalnianie rezerwacji w trybie automatycznym (po ustalonym dla zamówienia okresie) lub w sposób ręczny po rezygnacji klienta. Asseco Safo ERP umożliwia śledzenie realizacji zamówień wyrobów gotowych wraz z podaniem stopnia realizacji przez zakład produkcyjny zamówień produkcyjnych. Potwierdzenie zamówienia (tzn. zatwierdzone do realizacji) może generować dla odbiorcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia w formie elektronicznej lub jako wiadomość faksową.

Zestawienia i raporty

System Asseco Safo ERP umożliwia generowanie dowolnych zestawień, pozwala na tworzenia raportów specyficznych dla branży takich jak np. raport ze sprzedaży węgla dla Agencji Rozwoju Przemysłu (G-09) wraz z plikiem eksportu raportu. Moduł raportów kluczowych umożliwia zarządowi szybki, bezpośredni dostęp do najistotniejszych danych dotyczących sprzedaży, wydobycia i stanów węgla. Gromadzenie kompletu danych w systemie ERP pozwala na proste tworzenie planów sprzedaży i wydobycia surowców oraz ich bieżącą weryfikację.

Niezawodność i bezpieczeństwo

Uruchomiony system zagwarantował niezawodność pracy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz możliwości łatwego przejścia na tryb off-line w razie awarii łączy, bazy danych lub aplikacji. Bezpieczeństwo dostępu do danych zapewnia wielostopniowy system uprawnień do modułów i konkretnych funkcjonalności. Z wdrożonego w Spółce Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A. systemu Asseco Safo ERP korzysta obecnie około 35 użytkowników.

Źródło: www.assecobs.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top