Grupa Polpharma wdrożyła jednolitą platformę raportową

Oracle Polska informuje, że w Grupie Kapitałowej Polpharma zakończyło się wdrożenie pakietu Oracle Hyperion Financial Management (HFM), stanowiącego podstawę jednolitej platformy raportowania zarządczego i statutowego dla wszystkich spółek Grupy. Wdrożenie zostało zrealizowane przez zespół Kontrolingu Grupy Polpharma we współpracy z firmami MDDP Business Consulting oraz Exorigo, partnerem Oracle PartnerNetwork na poziomie Gold.
 REKLAMA 
 sente 
Projekt zakończył się po 5 miesiącach, z czego pierwsze 10 tygodni poświęcone zostało na opracowanie pakietu sprawozdawczego oraz szczegółowej koncepcji wdrożenia systemu. Podstawowe obszary zastosowania rozwiązania Oracle to raportowanie zarządcze wyników Grupy Kapitałowej w cyklach miesięcznych oraz sprawozdawczość statutowa zgodna z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W systemie zostało zaimplementowanych ponad 40 raportów obejmujących podstawowe sprawozdania finansowe dla Zarządu - między innymi Rachunek Zysków i Strat, Bilans, Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych oraz analizy wybranych informacji uzupełniających: Koszty ogólne zarządu i administracji, Working Capital, czy Koszty nieprodukcyjne. Raporty zarządcze prezentują wyniki finansowe zarówno z perspektywy spółek, jak i poszczególnych segmentów biznesowych – informuje Mariusz Sumiński, kierownik projektu ze strony MDDP Business Consulting.

Podstawowym źródłem danych dla Oracle HFM są systemy finansowo-księgowe poszczególnych spółek. Trzy polskie spółki funkcjonują w ramach systemu ERP Oracle E-Business Suite, dla którego Zespół Kontrolingu Polpharma przygotował samodzielnie mechanizmy generujące zestawienie sald i obrotów w formacie Grupowego Planu Kont, stanowiącego wspólną bazę dla raportowania w Grupie Kapitałowej.

W projekcie wykorzystane zostało autorskie rozwiązanie firmy Exorigo zapewniające możliwość stworzenia pakietu sprawozdawczego w postaci jednego pliku XLS, zawierającego dowolnie ustawione i sformatowane tabele. Dzięki temu pakiet sprawozdawczy przypomina standardowy arkusz kalkulacyjny MS Excel, umożliwiając przy tym dwukierunkową wymianę informacji z Oracle HFM i zapewniając m.in. zapis danych lokalnych, pobieranie bilansów otwarcia czy danych za okresy referencyjne.
Wdrożenie nowoczesnego systemu raportowego okazało się w Grupie Polpharma niezbędne - głównie z powodu rozszerzenia Grupy kapitałowej w wyniku przejęcia kontroli nad kilkoma zagranicznymi firmami farmaceutycznymi" – komentuje Krzysztof Rabiański, wiceprezes Grupy Polpharma. "Bez wdrożenia jednolitej platformy raportowej sprawna konsolidacja danych z ponad 15 spółek operujących w różnych systemach prawnych i kulturowych byłaby praktycznie niemożliwa. Dzięki systemowi opartemu na Oracle HFM nastąpiło radykalne zmniejszenie pracochłonności przygotowania comiesięcznych skonsolidowanych raportów menedżerskich. Warto przy tym zaznaczyć, że dzięki doskonałej współpracy zespołów wdrożeniowych oraz specjalistów Polpharmy, MDDP i Exorigo, system był gotowy do wykorzystania już po dwóch miesiącach od rozpoczęcia prac nad projektem.
Kluczem do sukcesu sprawnego uruchomienia skonsolidowanego raportowania finansowego w międzynarodowej grupie kapitałowej jest zespół wdrożeniowy i dobre rozwiązanie informatyczne. Połączenie sprecyzowanych oczekiwań i dobrze ułożonych procesów po stronie Grupy, wiedzy i doświadczenia merytorycznego konsultantów MDDP i nastawienia biznesowego informatyków z zespołu Exorigo z pewnością przyczyniło się do zakończenia w tak krótkim czasie, z sukcesem, naszego projektu" – komentuje Wojciech Rosa, Dyrektor Kontrolingu Korporacyjnego Grupy Polpharma.
Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top