Hurtownia danych dla instytucji z sektora publicznego

Firma Oracle poinformowała o wprowadzeniu na rynek rozwiązania Oracle Tax Analytics 2.0 — korporacyjnej hurtowni danych dostosowanej do wymagań instytucji z sektora publicznego w zakresie wszechstronnej analizy operacji i analizy predykcyjnej na potrzeby zarządzania podatkami i przychodami.
 REKLAMA 
 sente 
Rozwiązanie zawiera wbudowany model Oracle Tax Data, przeznaczony do integracji i przechowywania danych transakcyjnych i historycznych pochodzących z różnych źródeł (takich jak dane z Biura ds. Spisu Ludności lub Wydziału Pojazdów Samochodowych), a następnie analizy informacji bieżących i historycznych w celu przewidywania zachowań i motywacji podatników. Umożliwia to organizacjom podejmowanie skutecznych działań w zakresie zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami.

Aplikacja Oracle Tax Analytics zawiera również wbudowane funkcje analiz operacyjnych i monitoringu wydajności, pozwalające instytucjom z sektora publicznego na określanie konkretnych celów (np. sprawniejsze ściąganie należności), definiowanie wskaźników wydajności (np. łącznej wysokości podatków lub ściągniętych należności) oraz rewizję celów na podstawie wyników tych analiz. Funkcja ta skupia w jednym miejscu wskaźniki ze wszystkich działów, zapewniając kadrze zarządzającej wgląd w raporty o wydajności z całej instytucji. Umożliwia również dostęp do konsol poszczególnych działów, co pozwala lepiej zrozumieć, dlaczego dany wskaźnik jest poniżej lub powyżej zakładanej wartości.

Dzięki rozwiązaniu Oracle Tax Analytics organizacje z sektora publicznego mogą systematycznie monitorować postępy i uzyskiwać zawsze dokładne informacje, bez pomocy działu informatycznego czy analityków biznesowych. Gwarantuje to dokładne i spójne obliczenia w całej instytucji oraz zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do tych samych informacji i umożliwia identyfikację problemów we właściwym czasie. Wszystko to sprawia, że cały proces analizy i monitoringu wydajności jest dużo szybszy i znacznie bardziej skuteczny.
W obecnych czasach organizacje z sektora publicznego stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak zwiększenie przychodów bez podnoszenia podatków, doskonalenie i rozszerzanie usług dla podatników i ogółu obywateli, jak również konieczność sprawnego zarządzania swoją działalnością bez przekraczania budżetu. Skuteczna analiza danych nabiera w takich warunkach ogromnego znaczenia. Za pomocą Oracle Tax Analytics 2.0 instytucje z sektora publicznego mogą lepiej zrozumieć swoje operacje związane z podatkami i przychodami oraz podejmować trafniejsze decyzje zapewniające lepszą obsługę podatników, większą wydajność operacyjną oraz sprawniejsze ściąganie należności i większą zgodność z przepisami — powiedział Mark Johnson, wiceprezes Oracle, szef działu rozwiązań dla sektora publicznego (Oracle Public Sector).
Źródło: ORACLE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top